Nieuws

LOKAAL: Stad renoveert zelf de Peperbus, meer ruimte voor invulling

Team Vooruit

Thursday 02

December 2021 19:09

Borgerhout - Er komt opnieuw beweging in het Peperbus-project. De stad Antwerpen heeft een budget uitgetrokken om het grootste deel van de restauratiewerken van het gebouw op zich te nemen. Nadien zal de stad opnieuw een projectoproep lanceren. Het dossier kwam een jaar geleden in het slop te zitten. Werkgeversorganisatie Unizo had vergevorderde plannen om een bedrijvencentrum in te richten in de voormalige Sint-Janskerk, maar trok onverwacht een streep onder dat project.

Stad zet schouders onder Peperbus-dossier: investering van 5 miljoen euro voor restauratie buitengevel Sint-Janskerk

Tom Meeuws: ‘De Peperbus moet een invulling krijgen die past bij het DNA van de buurt’

“Het dossier is destijds afgesprongen doordat de kandidaat niet aan de financiële voorwaarden kon voldoen”, zegt schepen van Erediensten Tom Meeuws (Vooruit). Unizo zou namelijk een aanzienlijk deel van de renovatiekosten op zich nemen. “Mochten we de projectoproep die we destijds opstelden, ongewijzigd opnieuw uitschrijven, is de kans reëel dat we in een gelijkaardig scenario belanden of dat we gewoonweg geen nieuwe partner(s) vinden. Want de renovatie van dit soort gebouwen is een kostelijke affaire. We hebben bovendien altijd gezegd dat we voor een meerwaarde-invulling en niet voor een marktgerichte invulling willen gaan. Voor een invulling die aansluit bij het DNA van de buurt, bij de verwachtingen van het bisdom en bij onze eigen verwachtingen.”

Om die reden heeft de stad beslist om de restauratie van de buitenzijde van de kerk voor eigen rekening te nemen. “Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling, maar we willen de drempel voor toekomstige kandidaten naar beneden halen. De principiële beslissing is genomen en het budget is vrijgemaakt”, aldus Meeuws. “Concreet trekken we er vijf miljoen euro voor uit. Vanuit Vlaanderen wordt er daarbovenop een erfgoedpremie van 2,27 miljoen euro geïnjecteerd.”

Of nieuwe kandidaten dan niet alsnog voor grote restauratiewerken komen te staan? “Het komt erop neer dat we de Peperbus casco willen afleveren: een perfecte ruwbouw die klimaatrobuust is voor de komende tientallen jaren. Maar er zal nog wel wat in gewerkt moeten worden.”

Of er al een concrete timing is voor de werken en voor het zoeken naar nieuwe partners? “Bedoeling is om de renovatie volgend jaar in de steigers te zetten. Voor de lancering van de uiteindelijke projectoproep kijken we dan naar 2023-2024. We moeten dus nog even door de zure appel bijten maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste keuze is die we op lange termijn konden maken om tot een duurzaam concept te komen waar iedereen zich kan in terugvinden.”

Bron: GVA, Foto: Georges De Kinder (AG VESPA)


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant