Nieuws

LOKAAL: Stad Leuven geeft fakkel stedelijk onderwijs door

Team Vooruit

Wednesday 01

September 2021 11:40

Vandaag, 1 september 2021, draagt de stad Leuven de fakkel als bestuurder van SKLO en SBLO-Parkschool over aan GO! scholengroep Huis 11. Na een intensief traject zijn de scholen klaar voor het nieuwe schooljaar.  

“Het was onze ambitie om de scholen warm over te dragen zodat leerlingen en leerkrachten zo weinig mogelijk last ondervinden van de hele operatie. De leerlingen starten vandaag in een school die er nog hetzelfde uitziet en waar nauwelijks iets veranderd is in de dagelijkse werking. De mensen van GO! scholengroep Huis 11 gaan vanaf nu samen met hen stapsgewijs bouwen aan de nieuwe schoolwerking en een vernieuwd schoolgebouw”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

Mensen centraal
Stad Leuven draagt  het bestuur van de school over omdat ze ervan overtuigd is dat het personeel en de kinderen meer kansen krijgen om te groeien als ze onderdeel uitmaken van een grotere scholengroep in de stad. De stad wil zich vanaf nu nog intensiever richten op gelijke kansen voor kinderen in alle Leuvense scholen. “We hebben de school overgedragen vanuit de overtuiging dat iedereen hier beter van wordt. Bij deze overdracht staan de mensen centraal. We hebben daarom van bij het prille begin van het proces geluisterd naar wat zij nodig hebben, waar zij het moeilijk mee hebben, waar zij kansen zien”, zegt schepen Wadera.

Warme overdracht
De overdracht van het bestuur betekent dat de strategische en financiële beslissingen en het personeelsbeleid nu onder de bevoegdheid vallen van GO! scholengroep Huis 11. Samen met de stad hebben zij ervoor gekozen om het komende schooljaar de dagelijkse gang van zaken op school onveranderd te laten. “De kinderen komen dezelfde schoolpoort binnen. Op enkele wissels na zijn de leerkrachten dezelfde gebleven, de afspraken rond warme maaltijden en schoolvervoer blijven en de klassen blijven werken zoals voorheen“, verduidelijkt Delila Denivelle, directeur coördinator van het basisonderwijs van Huis11.

Plannen voor de toekomst
Op termijn zullen de scholen meegroeien met het GO! scholengoep Huis 11. Het komende schooljaar gaat Huis 11 in dialoog met het personeel en de ouders. “We maken plannen voor verdere samenwerking op de parksite, een nieuwbouw én vernieuwing van de bestaande infrastructuur. Gelukkig kunnen we daarvoor op veel expertise in onze scholengemeenschap rekenen”, zegt Kaat Vandensavel, algemeen directeur van GO! scholengroep Huis 11.

“Samen” is het codewoord voor deze transitie. SKLO is een warme wijkschool en Parkschool een sterke school voor buitengewoon onderwijs. “Parkschool fusioneert met BuBaO Woudlucht in Heverlee om zo veel kennis en middelen uit te wisselen en SKLO bekijkt met Parkschool hoe ze van elkaar kunnen leren. Deze sterke scholen nóg beter maken; daar gaan we voor!”, aldus mevrouw Vandensavel.

De stad trekt zich nu organisatorisch uit de school terug. “We hebben het voorbije jaar constructief samengewerkt met GO! scholengroep Huis 11 om deze warme start mogelijk te maken. Wij laten de kinderen, het personeel en de ouders met een gerust hart aan hen over. We blijven natuurlijk bereid om te ondersteunen waar nodig, zoals we dat doen voor alle Leuvense scholen. Want elk kind aan boord houden, dat doen we samen”, besluit schepen Wadera.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant