Nieuws

LOKAAL: Stad Hasselt wil verdere ontwikkeling Corda Campus mee faciliteren

Vooruit Hasselt

Tuesday 27

June 2023 11:29

De Corda campus is al jaren in volle ontwikkeling. “De afgelopen jaren heeft dit unieke businesspark zicht zelfs ontpopt tot dé internationale referentie in zijn soort! Een fantastische troef voor Hasselt”, aldus Marc Schepers, bevoegd voor stadsontwikkeling en mobiliteit. De focus van deze unieke site ligt op technologie en innovatie, maar er is eveneens ruimte voor lokale, ambitieuze ondernemen die een werkplek zoeken in een state of the art omgeving.

De volgende jaren heeft Corda plannen om de site verder te ontwikkeling. Al hun ambities werden neergeschreven in een Masterplan. “Een plan met stevige groeiambities waar wij als stad enkel maar achter kunnen staan”, vertelt de schepen goedkeurend. Stad Hasselt wil die verdere ontwikkeling van Corda nu graag faciliteren binnen een juridisch kader. “Uiteraard willen wij graag onder schouders zetten onder de verdere uitbreiding van deze unieke site. Een vastgelegd juridisch-ruimtelijk kader moet duidelijkheid bieden over de mogelijkheden in de toekomst, voor de site, maar ook voor de omwonende en de omliggende bedrijven. Vandaar dat wij de komende gemeenteraad de vraag voorleggen voor de opstart van een dossier voor de opmaak van een zogenaamd Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).”

Om extra bedrijven en banen aan te trekken, heeft Corda natuurlijk extra ruimte nodig. “In hun plannen geven ze aan om bijkomend 9ha te ontwikkelen. Die bijna verdubbeling in het aantal m² stelt de stad Hasselt natuurlijk de nodige uitdagingen op gebied van mobiliteit” verduidelijkt Schepers. Vandaag is de site grotendeels georiënteerd op autoverkeer. “Ondanks de nabijheid van goede openbaar vervoersmogelijkheden die bovendien de komende jaren ook nog eens sterk worden uitgebreid.” De schepen doelt dan op het station Kiewit en het toekomstige Mobipunt Kiewit, waar trein, trambus, bus, fiets en wagen zullen samenkomen en op Spartacuslijn 3 die ter hoogte van station Kiewit een halte zou moeten krijgen. “Men mag absoluut niet nalaten om in te zetten op verschillende vervoersopties. De vooruitstrevendheid van Corda zal immers gepaard moeten gaan met een ambitieus bereikbaarheidsplan dat het openbaar vervoer en de fiets, naast de auto een veel belangrijkere rol zal geven, om ook in de toekomst de duurzame bereikbaarheid van de site te blijven verzekeren.”

Daarnaast benadrukt Schepers dat de Corda Campus geen eiland in de stad mag zijn en dat haar ontwikkeling zoveel mogelijk positief moet afstralen op de binnenstad. “We zijn volop bezig met de ontwikkeling van verschillende stadsdelen, denk aan Quartier Canal en de 11de linie campus. Hier zorgen we er steeds voor dat die stadsdelen in hun functioneren en in hun vervoersverbindingen een deel worden van het grotere stedelijke geheel.” Met Spartacuslijn 3 komt er in de toekomst alvast een duidelijke snelle OV-route van de Corda Campus naar het Hasseltse station. “Daarnaast we willen ook bij de NMBS blijven aandringen op frequentere treinverbindingen tussen station Kiewit en station Hasselt.  Zelf investeren we intussen al enige tijd, samen met de provincie, in fietssnelwegen en fietsrelaties naar de binnenstad. Door al deze vervoersverbindingen te creëren, kunnen we elke Cordabezoeker ook makkelijk naar de binnenstad brengen om er wat te eten, met vrienden uit te gaan of om er tijdelijk te verblijven.” Schepers denkt immers eveneens al aan overnachtingsmogelijkheid voor de vele ondernemers, onderzoekers, .. die vaak weken of maanden aan projecten werken op campussen als Corda. “Voor deze specifieke verblijfsvorm – short stay – kijken we als stad uitdrukkelijk naar het creëren van mogelijkheden in een vernieuwde stationsomgeving en binnen enkele op stapel staande ontwikkelingen binnen Quartier Canal”

Voor de opmaak van het RUP trekken we zo’n 75.000 euro incl btw aan, de totale doorlooptijd telt zo’n 24 maanden..

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant