Nieuws

LOKAAL: Stad Hasselt stelt plan voor een ‘future proof’ Runkst voor

Vooruit Hasselt

Thursday 07

September 2023 10:16

Stad Hasselt ontwikkelde de afgelopen maanden een toekomst visie voor Runkst. “Net zoals voor elke andere Hasseltse deelgemeente en wijk”, duidt Marc Schepers. Met zo’n 10.000 inwoners is Runkst een populaire wijk in Hasselt en de laatste jaren komen er steeds meer inwoners bij. “Dat stelt ons als stadsbestuur natuurlijk voor de nodige uitdagingen. Het is belangrijk dat we die bevolkingsgroei opvangen en er tegelijkertijd voor blijven zorgen dat Runkst die aantrekkelijke wijk blijft.” Er moet dus onder meer nagedacht worden over extra woonontwikkelingen, groen, extra voorzieningen zoals scholen, handel en sport. “Maar ook over de impact van dit alles op de mobiliteit.”

 

Op basis van tal van onderzoeken, metingen én natuurlijk de input van de Runksteraar zelf, werd er een toekomstplan ontwikkeld. “Een plan waarmee we de volgende 10 mee aan de slag gaan”, aldus Schepers.   

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid én woon-en leefkwaliteit

 

Het plan voor Runkst definieert 2 grote doelstellingen. “In de eerste plaats willen we uiteraard dat Runkst niet enkel verkeersveiliger wordt, maar ook beter bereikbaar” stelt Schepers. Hij is van mening dat elke weggebruiker – te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de wagen – zich op de meest veilige manier moet verplaatsen. “Natuurlijk zonder hiervoor in te boeten op de bereikbaarheid van de wijk. Iedereen, ook de automobilisten, moet nog steeds vlot en gemakkelijk op zijn, haar of hun bestemming geraken.” De focus van die veiligheid ligt weliswaar op voetgangers en fietsers. “Want zij moeten dringend meer plaats, comfort en veiligheid krijgen.”

 

De tweede doelstelling betreft de openbare ruimte. “Runkst moet een wijk blijven waar het goed wonen, werken, winkelen en vertoeven is”, aldus Schepers. “Ondanks het stijgend aantal inwoners, blijft de oppervlakte van Runkst natuurlijk wel dezelfde. Het is dus belangrijk dat we de openbare ruimte die er is, niet enkel efficiënter gebruikt wordt, ze moet ook groener én gezelliger worden, helemaal op maat van Runkstenaar.”

 

 

Een greep uit de projecten:   

 

  • Veilige schoolomgevingen

Kinderen veilig met de fiets en te voet naar school laten gaan, is een prioriteit van Schepers. Net daarom wordt de omgeving rond basisschool De Puzzel meteen aangepakt. “Volgend voorjaar leggen we de drukke Runkstersteenweg ter hoogte van de school opnieuw aan én vormen dat stuk ook tot woonerf.” Na deze werken wordt ook de achterkant van de basisschool onder handen genomen. “Een duidelijke bushalte en een handige Kiss&Ride ver van het verkeer, moet de veiligheid van alle leerlingen verhogen.” Het verkeersveilig maken van de andere schoolomgevingen in Runkst zit nog volop in onderzoek

 

  • Opwaarderen van groen

Over het belang van groen in de stad bestaat geen twijfel meer. “Niet alleen is groen nodig voor een leefbare buurt – denk aan parkjes en speelruimte – het is ook van cruciaal belang voor onze luchtkwaliteit, hittecontrole en waterdoorlaatbaarheid”, duidt de schepen. Runkst kent momenteel relatief veel groen, maar het komt te weinig tot z’n recht. “Net daarom gaan we onze groene plekken opwaarderen én met elkaar verbinden. Zo creëren we meteen veiligere en aangenamere fiets- en wandelroutes en leuke ontmoetingsplekken.”

 

Najaar 2023 krijgt het Rongesepark – een prachtig stukje verscholen groen – een opwaardering. “Maar ook het Notelarenpark krijgt dan een stevige update. Daarnaast maken we het park ook beter bereikbaar.” De drukke Jagerstraat, aan één van de ingangen van het park, wordt ineens meegenomen. “Met een groene verkeersremmer halen we de hoge snelheid van de automobilisten eruit en geven we meer ruimte en veiligheid aan onze fietsers en voetgangers.”

 

 

 

  • Verkeersveiligheid verhogen

Vanaf 2024 pakken we enkele straten aan. ”Rond de sportvelden creëren we een woonerf en de Djef Antenstraat krijgt een verkeersremmer. Hierdoor verhoogt de veiligheid voor voetganger, fietsers en spelende kinderen.”

 

Het Sint-Hubertusplein, hét centrale plein in Runkst, krijgt uiteindelijk een make-over. “Een lange termijn project. Maar voorjaar 2024 willen we de drukke en onoverzichtelijke straat ter hoogte van de winkels al beter inrichten. Denk aan meer ruimte voor fietsers en voetgangers, maar ook voor parkeer- en laad- en losplekken.”

 

  • Meer parkeerruimte voor auto’s en fietsers

Om te Runstenaren meer parkeercomfort te geven voor de deur, werd vorig jaar het parkeerregime aangepast. “Maar we onderzoeken momenteel ook of we in de toekomst dat parkeercomfort nog meer kunnen verhogen. Denk aan de gedundelde parkeerruimtes doorheen de wijk.” Schepers benadrukt dat ook fietsparkeren belangrijker wordt. “We vergeten uiteraard de fiets niet. Zo zal aan het nieuwe ontmoetingscentrum – waarvan de werken starten in 2024- een grote fietsenstalling komen met plek voor zo’n 100 fietsen.”

 

  • Bereikbaarheid verhogen

Om Runkst nog meer bereikbaar te maken, zit Stad Hasselt momenteel volop samen met De Lijn. “We willen betere en efficiëntere routes zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen doorheen de wijk”, aldus de schepen.  Een fietsbrug moet Runkst bovendien beter bereikbaar maken met de andere deelgemeentes. “Steeds meer Hasselaren verplaatsen zich met de fiets, dus ook hier maken we meer ruimte voor vrij. Dit najaar willen we een eerste ontwerp van de 200m lange fietsbrug over de sporen”

 

 

 

Concreet: Schepers willen binnen de 10 een aangenamer, groener, verkeersveiliger én bereikbaarder Runkst creëren. “Om dit te realiseren, identificeerden we een aantal projecten. Sommige staan in de steigers en worden vanaf het najaar stelselmatig uitgevoerd. Andere vergen meer onderzoek. Alle projecten worden op een infomarkt op donderdag 21 september voorgesteld aan de Runkstenaar.”

 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant