Nieuws

LOKAAL: Stad Hasselt plant grote werken in Crutzenstraat

Vooruit Hasselt

Thursday 24

February 2022 14:21

Stad Hasselt voorziet dit jaar nog riolerings- en wegeniswerken in de Crutzenstraat. Het proces om een aannemer aan te stellen is gestart na goedkeuring door de gemeenteraad. De werken die in het najaar van 2022 moeten starten hebben een kostprijs van 4,2 miljoen euro.

“Dit wegenisdossier start dan ook in de eerste plaats als rioleringsdossier. Dankzij de vernieuwde riolering zal het regenwater dat in die zone valt geleid worden – via de Spoorwegstraat, Crutzenstraat en later ook de Oude Spoorbaan – naar de Demer in Prinsbeemden”, legt schepen Laurence Libert, bevoegd voor Openbare Werken, uit. “We werken dan ook intensief samen met partners Fluvius en Aquacare voor dit deel van de werken. Daarna volgen de werken aan de weginrichting, die uiteraard het meest in het oog zullen springen.”

 

Crutzenstraat

 

Er zal gewerkt worden in de Crutzenstraat, van de Oude Spoorbaan tot de Joris van Oostenrijkstraat. Bij de herinrichting van de straten wordt er veel aandacht besteed aan fietsveiligheid.

 

“We maken gebruik van de werken in de Crutzenstraat om de huidige fietssuggestiestroken om te zetten in volwaardige en veilige fietspaden van 2 meter breed aan beide kanten van de weg”, aldus Marc Schepers, bevoegd voor Mobiliteit. Het laatste stuk van de Crutzenstraat en de Jaarmarktstraat wordt dan weer een volledige fietsstraat. “Dat stuk van de weg is niet breed genoeg om de fietspaden door te trekken. Om ervoor te zorgen dat we die veilige fietsroute van Hasselt centrum tot aan het centrum van Kuringen realiseren, voeren we hier de fietsstraat in.” Ook aan de snelheid wordt gedacht. “Zoals aangekondigd in ons mobiliteitsplan voor Kuringen-Centrum zetten we de tijdelijke verkeersremmers om in vaste structuren. Verkeersveiligheid blijft prioriteit.”

 

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant