Nieuws

LOKAAL: Slechthorende en dove Oekraïense oorlogsvluchtelingen leren Nederlands en Vlaamse gebarentaal

Vooruit Lokaal

Tuesday 28

February 2023 20:30

De oorlog in Oekraïne duurt nu al iets langer dan een jaar. Ondertussen worden in Gent 1.284 Oekraïners opgevangen. Onder hen bevinden zich vele slechthorenden of dove mensen. Ons gemeenteraadslid Emilie Peeters is bezorgd over hun lot. Hoe slagen zij er in te communiceren?

“Slechthorenden of doven die nieuw in onze stad toekomen, moeten twee talen leren: Nederlands als lees- en schrijftaal, maar ook de Vlaamse gebarentaal (VGT). Dit vraagt niet alleen een extra inspanning van de nieuwkomer, maar ook gepaste begeleiding binnen het lesaanbod Nederlands als tweede taal. Daarom vroeg ik aan Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen (en voorzitter van het lokale inburgeringsagentschap Amal vzw) welke acties de Stad Gent onderneemt die mensen te ondersteunen.”

Cursussen volwassenenonderwijs

Astrid antwoordde dat er bij Amal vzw een aparte intakeprocedure is voor deze groep. “De cursisten worden gescreend op leerprofiel en taalniveau, en vervolgens doorgestuurd naar het aanbod VGT of de cursistenbegeleiding in het volwassenenonderwijs. Bij het centrum volwassenenonderwijs Groeipunt zijn 11 cursisten gestart. Voor de Oekraïners verblijvend in het Prinsenhof en in Brugge heeft Groeipunt al verschillende cursussen georganiseerd, waaronder een noodaanbod VGT voor anderstaligen in mei 2022. Daarbij konden 40 cursisten (uit Gent en Brugge) opstarten. 14 van hen wilden een vervolgmodule NT2 volgen.”

In november 2022 startte opnieuw zo’n cursus met 5 cursisten. Die was al gepland vóór de start van het noodaanbod en staat los van de Oekraïense instroom. Vanaf mei 2023 zullen al de cursisten doorstromen naar het vervolgaanbod NT2.

Ook medewerkers Infopunt Migratie en GentInfoPunt opgeleid

“Daarnaast hebben we medewerkers van het Infopunt Migratie en ons GentInfoPunt opgeleid over welke hulpmiddelen ze best kunnen gebruiken om met anderstaligen en burgers met een beperking te communiceren en een toegankelijke dienstverlening te kunnen aanbieden. Ervaringsdeskundigen met een beperking, waaronder ook dove en slechthorende personen, hielpen daarbij.”

Ook nooddorp integraal toegankelijk?

In april 2023 opent het nooddorp voor Oekraïners in Oostakker. De Stad Gent heeft eerder al de toegankelijkheidsnoden meegegeven aan de Vlaamse overheid. Het is immers Vlaanderen dat een inrichter van het nooddorp aanstelt – en er dus ook moet zorgen voor toegankelijkheid voor Oekraïners met beperking. “Voor de dove Oekraïners in het Prinsenhof bijvoorbeeld heeft de Stad zelf geïnvesteerd in een aangepast brandalarm. Dergelijke investeringen vragen wij aan Vlaanderen voor het nooddorp. Onze stedelijke toegankelijkheidsambtenaren geven daarbij advies”, besluit Astrid.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant