Nieuws

LOKAAL: Sint-Niklaas l Yente Syvertsen vraagt burgemeester om veiligere uitgaansbuurt.

Team Vooruit

Tuesday 07

December 2021 15:17

Naar aanleiding van enkele incidenten afgelopen periode op het apostelplein (’t Plein) besloot Yente Syvertsen (Vooruit Sint-Niklaas) hierover een open brief te schrijven naar burgmeester Lieven Dehandschutter (NVA). Hierin stelde Yente enkele vragen aan de burgemeester en vroeg hij uitdrukkelijk om een constructief gesprek te houden.

De open brief:

 

Geachte Burgemeester

Mag ik even met de deur in huis vallen over ‘t Plein, het Apostelplein, het kloppende hart van de Sint-Niklase uitgaansbuurt. Het is goed dat er in onze stad zo een toegankelijke uitgaansbuurt is maar net als in iedere uitgaansbuurt zijn er af en toe kleine en grotere incidenten. Dit gaat van openbare dronkenschap, relletjes en laatst zelfs een gewapend incident. Over dit laatste incident ben ik als bezoeker zeer verontwaardigd.

Ik ben geregeld zelf te vinden op ‘t Plein met vrienden. Sinds de heropening van de cafés merken wij ook dat er problemen zijn. Op Tv Oost vernam ik dat u en een betrokken café baas deze incidenten volkomen afkeuren. In de media worden alle betrokken partijen aan het woord gelaten behalve de grootste groep ‘de bezoekers’. Ik, jong Vooruit en vele andere bezoekers keuren het gedrag van sommige individuen compleet af. Om een oplossing te vinden ben ik van mening er gepraat moet worden met alle partijen: stad, politie, café bazen en de bezoekers.

Als bezoeker zit ik trouwens met vragen:

  • Worden de camera’s op het plein en bij uitbreiding in het centrum permanent in de gaten gehouden?
  • Hebben controles rond het plein geen herziening nodig (permanente controle)? Of is het werken met stewards aangewezen?
  • Er is geregeld overleg tussen stad, politie, horeca uitbaters en medewerkers maar moet er ook geen gesprek aangegaan worden met de bezoekers van het plein?
  • Is er noodplan bij ernstige incidenten?
  • Bestaan er acties rond preventie van diefstal of kunnen deze uitgerold worden?

Ik hoop dat we hier samen een constructief gesprek kunnen over voeren. Voor mij en jong Vooruit is het creëren van een fijne en veilige uitgangsbuurt een prioriteit.

Met vriendelijke groet
Yente Syvertsen
Vooruit Sint-Niklaas

 

Na het versturen van de openbrief sloot ook Mathias De Bock (Voorzitter Jong CD&V) zich aan bij dit project. De reactie op de openbrief was positief en dus mochten Yente en Mathias op gesprek bij de Burgemeester.
Tijdens het gesprek werden 10 actiepunten voorgesteld. Vijf punten van Yente en 5 punten van Mathias (CD&V). De Vijf punten van Yente kwamen er in samenspraak met enkele vrienden en de jongeren van Vooruit Sint-Niklaas. Mathias zijn punten kwamen er ook in samenspraak met zijn partij en hun jongeren.

De puntjes van Yente:

1. Grensoverschrijdend gedrag

Het uitrollen van een Sensibilisering campagne van uit de stad tegen grensoverschrijdende gedrag. Dit kan bevoordeeld met een campagne wat je moet doen als je grensoverschrijdende ziet. Het aanstellen van een vrijwilliger (bv. Medewerker jeugdhuis/horecamedewerker) die kan instaan als aanspreekpunt of contactpersoon bij grensoverschrijdende gedrag.

2. Bij evenementen (vanaf 1000 personen)

Bij grotere evenementen enkele agenten aanwezig in combinatie met anonieme controles. Een politiepunt (bv. combi of mobile post) die kan dienen als aanspreek punt in het geval van incidenten

3. Fietsen diefstal (voornamelijk achter de Sint-Nicolaaskerk)

Het plaatsen van extra licht, camera’s en een bord dat er gefilmd wordt. In het verleden werden er op fietsrekken stickers aangebracht “Vast en Zeker=fiets goed afsluiten”. Ook een label actie achter de kerk of op het plein om jongeren hun fietsen massaal te labelen zou zijn effect niet missen.

4. Plein agent

Alle wijken hebben een wijkagent en deze zijn vaak een brug tussen burger en politie. Het idee van een Plein agent is gelijkaardig. Deze zou als contactpersoon voor café bazen kunnen functioneren . Niet alleen de cafébazen hebben hier baat bij, ook de politie heeft dan een persoon die de problemen opvolgt en zo kennis opbouwt over de buurt. Voor de bezoekers is dit ook aangenaam dat je vaak eenzelfde agent ziet zo is de kloof voor er iets tegen te zeggen kleiner.

5. Actie rond verantwoordelijk alcoholgebruik

Wat je vaak merkt in uitgangsbuurten is dat daders van verschillende soorten feiten onder zwaar onder invloed zijn. In andere steden zoals Leuven en Mechelen bestaan er campagnes voor horecapersoneel om aan te geven bij klanten als hun alcoholgebruik er over gaat. Moest horecapersoneel mensen die er over gaan geen alcohol meer geven, zullen incidenten waar overmatig gebruik een rol in speelt afnemen.

 

De puntjes van Mathias De Bock:

6. In samenwerking met het onderwijs

We zien voornamelijk bij jongeren toch wel wat problemen ontstaan. Meer sensibiliseren over drugs en alcohol in het onderwijs zou hieraan kunnen helpen. Opnieuw kan hier ook ruimte zijn voor ander overschrijdend gedrag.

7. Het Sint-Nicolaasplein als buurt

Er is ook nood aan buurtgerichte wijkwerking in het algemeen: iets waar in Sint-Niklaas nog niet voldoende op wordt ingezet, of toch zeker niet in alle buurten die daar nood aan hebben. En ook niet voldoende met de focus jongeren. Iets waar het Sint-Nicolaasplein, dat wordt gepromoot als jongerenplein, dus zeker veel meer nood aan heeft.

8. Alle stakeholders betrekken

Hoe staat horeca tegenover de problematiek? Zijn andere belanghebbenden eerder al bevraagd? Het is belangrijk om de mensen met praktische kennis en voeling met het probleem te betrekken, zodat er niet boven hun hoofden wordt beslist maar nauw kan worden samengewerkt. Zij hebben namelijk meest zicht op de problemen die zich voordoen en wie daarvoor zorgt. Maar ook de partners uit de buurt zullen een bijdrage kunnen leveren aan het debat: jeugddienst, JOS vzw, Tejo vzw, jeugdhuis Den Eglantier.

9. Problematiek ook van buiten onze stad

Dit probleem is als regiostad gedeeltelijk een probleem van de regio. Daarnaast zal er ook een invloed bestaan vanuit Gent en Antwerpen. Bij hen wat good practices zoeken zal ook kunnen helpen. In Gent waren na de heropening van de horeca ook veel overlast problemen. In Antwerpen werken ze ook met wijkagenten in de uitgaansbuurt. Soms bestaat de oplossing al bij naburige steden.

10. Geen gevoel van politiestaat (--> Pleinagent)

Wijkgerichte politie en dan specifiek voor de uitgaansbuurt politie in burger die de wijk kent en er niet enkel aanwezig is als er problemen zijn. Zodat die niet enkel als controle maar ook gezien wordt als iemand waarbij je terecht kan (politie, je vriend). Normale politiepatrouilles geven te veel een indruk van politiestaat en zijn negatief voor de horeca.

 

De burgemeester bedankte uitdrukkelijk voor de constructieve manier van werken. De meerderheid van de punten gaan nu worden besproken met de bevoelde schepenen. Tijdens het gesprek werd door Yente benadrukt dat alleen als iedereen een tandje bijsteekt we kunnen gaan voor een veilige uitgaansbuurt.
Dus onze aanpak is duidelijk: we moeten niet elkaar de vinger wijzen wie de schuld heeft voor deze incidenten of wie er te weinig doet. We moeten allemaal samen ons best doen voor het leuk en veilig te houden in onze uitgaansbuurt.

#samenvooreenveiligeuitgaansbuurt


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant