Nieuws

Vooruit Schoten blijft strijden tegen de verappartementisering van onze gemeente!

Vooruit Schoten

Thursday 15

June 2023 21:44

In de Kempense gemeente Vosselaar wil men de wildgroei aan flatgebouwen tegengaan en de verappartementisering een halt toe roepen door slechts één woning toe te laten per perceel. Uit de cijfers die worden bijgebracht en op 14 juni 2023 gepubliceerd werden in Gazet van Antwerpen, blijkt dat het aantal vergunde nieuwbouwwoningen (appartementen) in de gemeente Schoten in 2022 bijzonder hoog ligt. “Wij strijden al jaren om de verappartementisering van Schoten tegen te gaan. De gepubliceerde cijfers zijn werkelijk hallucinant!”, aldus Kurt Vermeiren (gemeenteraadslid Vooruit).

Uit de cijfers blijkt dat de gemeente Schoten in 2022 ruim 184 vergunningen heeft toegekend voor nieuwbouwappartementen. Wanneer we dit cijfer vergelijken met de ons omringende gemeenten, dan is dit een zeer hoog cijfer. In Brasschaat gaat het om 66 vergunningen, in Schilde om 62 vergunningen, in Brecht om 20 vergunningen en in Wijnegem om 13 vergunningen. Schoten steekt er met kop en schouders bovenuit.

“In april 2022 heeft de gemeente een externe partner (Quadrant BV) ingeschakeld om een actief woonplan voor de gemeente Schoten op te stellen,” zegt Kurt Vermeiren. “Een van de zaken waarop gefocust zou worden, is het beheersen van de groei van de gemeente, waarbij neveneffecten zoals verappartementisering en een toename van bouwlagen bijzondere aandacht zouden genieten. ”Wij zien niet in op welke manier de gemeente de verappartementisering van Schoten zou beheersen door zo’n groot aantal vergunningen toe te kennen.”

In dit woonplan heeft de gemeente Schoten in ieder geval nog meer plaatsen voorzien om meergezinswoningen (lees: appartementen) op te trekken. Een ommekeer in het beleid zal er met dit N-VA-Open VLD-bestuur wellicht niet aankomen.

“De verappartementisering heeft bovendien ook andere nefaste gevolgen”, vervolgt Kurt Vermeiren. “Een toename van het aantal appartementen heeft ook hoogbouw tot mogelijk gevolg, iets wat wij niet kennen in Schoten en ook geen plek heeft in een groene gemeente als de onze. Bovendien zal het aantal inwoners stijgen, waardoor de mobiliteit verhoogt, de verkeersafwikkeling moeilijker wordt en de verkeersveiligheid in het gedrang komt. We zien bijvoorbeeld met de verschillende projecten aan de Vaart (aan het Havenplein en aan De Schapenweide) dat er geen grondige mobiliteitsstudie werd uitgevoerd, terwijl alle bewoners weten dat deze projecten bijzonder veel bijkomend verkeer met zich zullen meebrengen.”.

Stephanie Vanden Eede (voorzitter Vooruit Schoten) vult verder aan: “We merken dat de prijzen die voor deze appartementen bepaald worden, meestal bijzonder hoog zijn. Voor de modale burger zijn deze appartementen helaas niet betaalbaar.”

Vooruit Schoten zal blijven strijden tegen de verappartementisering van Schoten. Het unieke karakter van de Schotense wijken dient bewaard te blijven, waarbij open ruimte op duurzame wijze moet worden ingevuld en geen alleenrecht mag zijn voor zij die het zich kunnen permitteren.


Ga naar Vooruit Schoten
Over de Auteur

Vooruit Schoten

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant