Nieuws

LOKAAL: Schepers werkt aan verkeersveiligheid in Stevoort

Vooruit Hasselt

Friday 31

May 2024 11:24

Stad Hasselt werkt volop aan de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in Stevoort. Op korte termijn komt er een permanente zone 30 in de Kolmenstraat, wordt de situatie voor fietsers veiliger in de Alkenstraat en blaast de stad de renovatie van de Hasseltse Dreef nieuw leven in. Op lange termijn liggen er 5 scenario’s op tafel, die tijdens een infomoment besproken worden met de inwoners. 

Uit diverse mobiliteitsonderzoeken, gevoerd in de zomer van 2022, blijkt dat Stevoort Centrum kampt met enkele knelpunten. “Zo stellen we onder meer vast dat er in de Kolmenstraat, een belangrijke schoolomgeving, vandaag onvoldoende fiets- en voetpaden zijn”, stelt Schepers. “Ook het aantal oversteekplaatsen blijkt te beperkt.” De analyse toont eveneens aan dat de Stevoortse dorpskern veel sluipverkeer ontvangt. “Waardoor er op piekmomenten natuurlijk filevorming ontstaan aan de kruispunten”, verklaart de schepen. “Al dat verkeer in een levendig en druk bezocht centrum is natuurlijk nefast voor de verkeersveiligheid en moet worden aangepakt.”

Bereikbaarheidsplan voor de toekomst

Om de knelpunten op te lossen, wordt werk gemaakt van een bereikbaarheidsplan voor Stevoort. "Zo’n plan bestaat uit een reeks van mobiliteitsmaatregelen die de verkeersknelpunten in de deelgemeente aanpakt”, stelt schepen van mobiliteit Marc Schepers. “Met als uiteindelijk doel de verkeersveiligheid én de woon-en leefkwaliteit in Stevoort te verhogen.

Stad Hasselt tekende samen met een onderzoeksbureau 5 mogelijke scenario’s uit. “Elk scenario bevat verkeersmaatregelen die zorgen voor meer ruimte voor fietsers- en voetgangers én voor een vlottere doorstroming in de wijk”, benadrukt Schepers. 

 

Infomarkt 

Met deze 5 scenario’s trekt Schepers nu naar de inwoners van Stevoort. “Inwoners kennen hun buurt natuurlijk het best, niet meer dan logisch dat wij hen ook bevragen ”, stelt Schepers.

De oplossingen die momenteel op tafel liggen, werden al een eerste keer doorgesproken met de Dorpsraad – en vervolgens verfijnd. “Het zijn stuk voor stuk geëngageerde burgers, die al van bij de start van dit proces betrokken zijn en ons steeds waardevolle informatie leveren. Volgende week organiseren we een infomarkt voor alle inwoners van Stevoort.”

Via een info- én dialoogmoment wil Schepers niet alleen informeren, maar ook input verzamelen. “Zo kunnen we de plannen verfijnen, knopen doorhakken en zorgen voor een verkeersveiligere dorpskern.” 

 

Korte termijn 

Het uiteindelijk voorkeursscenario zal stap voor stap gerealiseerd worden. “Maar op korte termijn voorzien we ook al enkele mobiliteitsingrepen met impact”, duidt Schepers.

Om de veiligheid aan de schoolpoort te verbeteren, een speerpunt van de Hasseltse mobiliteitsschepen, zal de dynamische zone 30 in de Kolmenstraat alvast omgevormd worden tot een permanente zone 30.

“Daarnaast staat er nog tal van ingrepen op de planning die het comfort van de voetgangers moeten verhogen”, aldus de schepen. Zo worden nieuwe voetpaden voorzien in de Hofbeemdenstraat t.h.v. kruispunt met Stevoortse Kiezel en de Libottonstraat, tussen het voetbalterrein en de parking. “De voetpaden in onder meer de Alkenstraat, Sint-Maartenplein (tegenover Tante Julia) en het kruispunt Hofbeemdenstraat met Libottonstraat en Hofbeemdenstraatmet Finkstraat worden heraangelegd en zo toegankelijker gemaakt voor rolstoelgebruikers.”


Om een veiligere situatie voor de fietsers te creëren, pakt Stad Hasselt op korte termijn de Alkenstraat -meer bepaald in het stuk tussen het Sint-Maartensplein en het kruispunt met de Lindestraat - aan. “Voor de Alkenstraat liggen drie mogelijke opties op tafel: een fietspad, fietssuggestiestroken of een zone 30. Op de infomarkt zal bepaald worden welke optie het wordt”, verduidelijkt Schepers.

Ook het fietspad aan de Hasseltse dreef wordt heraangelegd. “Dit veel gebruikte fietspad is vandaag allesbehalve comfortabel: op verschillende plaatsen wordt het pad omhooggeduwd door boomwortels”, stelt Schepers. De renovatie werd eind 2022 gestart, maar moest worden stilgelegd: bomen bleken erg instabiel en de wortels verankerd in het fietspad. “Momenteel werkt het studiebureau aan een nieuw ontwerp om dit op te lossen. De uitvoering staat normaal gezien gepland in 2025.”

Tot slot deed Schepers ook enkele concrete en snel realiseerbare voorstellen aan AVW om op gewestwegen de verkeersveiligheid te optimaliseren. De Vlaamse instantie onderzoekt momenteel wat mogelijk is.

Frank Santermans, voorzitter van de Dorpsraad, is positief. “Net zoals de schepen dragen wij verkeersveiligheid ook hoog in het vaandel”, aldus de opper. Bij de oprichting van de raad, zo’n 2 jaar geleden, werd meteen een werkgroep mobiliteit aangesteld. “Die startte met een inwonersbevraging. De input die we op deze manier verzamelden, bespraken we met de stad. Dat was steeds een constructieve dialoog.” Santermans zag al enkel punten gerealiseerd – denk aan de fietssuggestiestroken in de Jannestraat – en kijkt positief naar het verdere verloop. “Wij zijn blij dat stad Hasselt verder aan de slag gaat en de input van haar eigen inwoners hierin meeneemt.” 

 

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant