Nieuws

LOKAAL: Schepers pakt kruispunt Kleine Ring -Diesterstraat aan

Vooruit Hasselt

Friday 14

January 2022 17:01

Stad Hasselt zet de volgende stappen naar een bereikbaarder stadscentrum. “De volgende maanden pakken we het kruispunt Diesterstaat met de Kleine Ring aan”, aldus Marc Schepers, schepen van mobiliteit. “Met enkele gerichte ingrepen maken we het in één klap veiliger voor fietsers en makkelijker voor gemotoriseerd verkeer.”

 

Op dit ogenblik worden de eerste maatregelen ingevoerd die passen in het nieuwe bereikbaarheidsplan voor de Hasseltse binnenstad. Schepers: “Het nieuwe plan zet in op een duurzaam bereikbare binnenstad voor alle vervoerswijzen. We maken werk van meer ruimte en comfort voor fietsers en voetgangers, van optimalisaties in het  parkeeraanbod en van de vermindering van het zoekverkeer. Mooi meegenomen is dat we door de herinrichting van de verkeersruimte meteen het openbaar domein verder kunnen vergroenen en meer terrasjes een plek kunnen geven.” 

 

Diesterstraat

 

Dit voorjaar zet de stad Hasselt de volgende stappen van haar plan en één van de belangrijkste acties is het optimaliseren van het kruispunt van de Diesterstaat en de Kleine Ring aangepakt. “Sinds de heraanleg van de Kleine Ring is dat kruispunt een doorn in het oog”, verklaart Schepers. “Doordat het gemotoriseerd verkeer vanuit de Diesterstraat enkel rechtdoor kan rijden, ontstaat er niet enkel een gevaarlijke conflictsituatie tussen automobilisten en fietsers ter hoogte van de fietslus, maar is er ook ook vaak een opstopping van verkeer in de Diesterstraat.  Bovendien rijden veel automobilisten een rondje door de Burgemeester Bollenstraat om toch terug op de Kleine Ring te komen.”

Om dit op te lossen, zal het verkeer dat uit de Diesterstraat komt binnenkort enkel nog maar rechts kunnen afslaan op de ventweg die parallel loopt met de Thonissenlaan. Hiervoor zal de rijrichting op deze ventweg worden omgekeerd. “Het verkeer kan op deze manier vlotter weg uit de binnenstad.  We optimaliseren de aantakking van de ventweg op de Kleine Rong zodat het verkeer vanaf de ventweg er vlot kan inschuiven op de Kleine Ring.“ De nieuwe verkeersituatie zal vanaf op 28 februari worden getest.  Bij een gunstige evaluatie wordt de situatie definitief.  Meer informatie www.hasselt.be/bereikbarebinnenstad

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant