Nieuws

LOKAAL: Schepers luistert naar de Runkstenaar

Vooruit Hasselt

Wednesday 30

November 2022 09:49

Beleidsmakers moeten vooruit kijken, zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en mobiliteit. Dat snapt schepen Marc Schepers, bevoegd voor beide departementen als geen ander. “Net zoals voor elke andere Hasseltse wijk, willen we een toekomstvisie ontwikkelen voor Runkst. Ik wil samen met de inwoners een kader uittekenen voor wijkontwikkeling en verkeer in Runkst waarmee we de volgende 10 jaar samen aan de slag kunnen. In dat verband werd er recent een infomarkt gehouden. Het was fijn om daar te horen dat er eensgezindheid is over de doelstellingen inzake verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Maar ik heb er ook vastgesteld dat de eerste concrete maatregelen die er door het aangestelde adviesbureau werd voorgesteld nog niet voldoende in lijn zaten met de noden en wensen van de Runkstenaar. Ik vind het ontzettend belangrijk dat de eerste stappen die we zetten breed gedragen worden. Die eerste maatregelen zullen immers heel bepalend zijn. Daarom nemen we als bestuur die feedback die er tijdens dat event naar boven kwam ter harte. We sturen we bij waar nodig.  Dat zijn we als bestuur aan Runkst verschuldigd.”, besluit Schepers.

 

Het aantal inwoners in Hasselt neemt toe, de beschikbare oppervlakte niet. Het Hasseltse stadsbestuur staat dus voor grote uitdagingen. “Net daarom stellen voor elke woonbuurt of deelgemeente een buurtontwikkelingsvisie op”, verklaart Marc Schepers, schepen van stadsontwikkeling en mobiliteit. “In die visie denken we na over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit: Waar is er plaats voor nieuwe woonontwikkeling en voor extra groen?  Is er nood aan extra voorzieningen zoals een scholencampus, extra sportinfrastructuur of nieuwe handel? En natuurlijk ook: hoe verhoudt zich dat met de mobiliteit. “ 

 

Runkst

Momenteel wordt er gewerkt aan zo’n buurtontwikkelingsvisie voor Runkst. “Runkst is populaire wijk waarin de laatste jaren veel nieuwe inwoners zich kwamen vestigen, maar waar de infrastructuur niet mee groeide. Het is dus belangrijk dat we niet enkel die groei opvangen maar ook vooruit kijken.”

 

Schepers wil in die visie 2 grote doelstellingen verwezenlijkt zien: eerst en vooral wil hij Runkst verkeersveiliger en beter bereikbaar maken. “Of je je nu te voet, met de fiets, de bus of met de auto voortbeweegt, elke weggebruik moet dat op zo’n veilige mogelijke manier kunnen in Runkst, zonder dat er hiervoor ingeboet wordt op de bereikbaarheid van de wijk.  Het uitgangspunt is dat de weg van iedereen is, en dus ook van de zachte weggebruiker. Vooral die moet meer plaats krijgen.” Met 5 scholen in de wijk wil Schepers daarom vooral de veiligheid van al die schoolgaande kinderen garanderen.   

 

Daarnaast moet Runkst een buurt zijn waar het goed wonen, werken, winkelen en vertoeven blijft. Een buurt waar je alles wat je nodig hebt binnen handbereik ligt. Er wordt daarom nagedacht over de logische inplanting van buurtfuncties, de kwaliteitsvollere inrichting van het openbaar domein met plekken waar we meer groen kunnen voorzien, een parkje, maar ook meer speeltuintjes, zitbanken of ontmoetingsplekken. Kortom alle bouwstenen die de wijk nog gezelliger, mooier en levendiger moeten maken.”

 

Proces

Het opstellen van de toekomstvisie is zoals steeds een proces, waar ook de buurt in betrokken wordt. “We willen komen tot een gedragen visie over hoe we Runkst willen zien binnen pakweg 10 tot 15 jaar.  Samen tekenen we een kader uit voor de toekomst van Runkst. Nieuwe initiatieven worden voortaan aan dat kader afgetoetst. Op die manier halen we de willekeur uit nieuwe ontwikkelingen en zetten we een pad uit voor een duurzame toekomst.” 

 

In de voorbije maanden verzamelden onze stadsdiensten al hee wat input. Van de Runkstenaar zelf, maar ook van objectieve metingen en studies van verkeersexperten. “Begin september brachten we die eerste aanzet tot bij de buurtbewoners. Hoewel er grote eensgezindheid was over de doelstellingen rond verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, kregen we ook heel uiteenlopende feedback over de eerste concrete maatregelen. Ik heb heel wat

bezorgdheden, opmerkingen maar ook nieuwe ideeën gehoord die het echt verdienen om verder onderzocht te worden. Het is belangrijk dat we al die input over de noden en dromen die inwoners hebben voor hun Runkst zoveel mogelijk op 1 lijn krijgen om zo tot een gedragen kader te komen. Daarom gaan we nu aan de slag met die feedback en sturen we bij waar nodig.’

 

Next steps

De bedoeling is om 2023 dit proces verder te doorlopen en de dialoog met de Runkstenaar verder te voeren.  Als alles goed gaat, moet dat tegen eind 2023 uitmonden in een zogenaamde buurtontwikkelingsvisie voor Runkst.

 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant