Nieuws

LOKAAL: Vraag naar energiebesparende maatregelen

Vooruit Lokaal

Wednesday 02

November 2022 14:03

De energiecrisis treft de samenleving in al zijn geledingen.  Niet alleen de lokale besturen voelen dit aan stijgende energiefacturen in het gemeentepatrimonium en in de gemeentediensten, ook de inwoners zelf worden geconfronteerd met ongeziene stijgingen tot zelfs onbetaalbare facturen.

Zowel de federale als de Vlaamse overheid doen hun deel in besparingsvoorstellen en in bijkomende ondersteunende maatregelen, die reeds voor een aantal mensen een verschil betekenen in hun budget. Maar we beseffen allemaal dat dit onvoldoende is in deze ongeziene tomeloze prijsstijgingen. Niemand ontkomt eraan. De hoge energieprijzen treffen inwoners, bedrijven, middenstanders, ondernemers en openbare besturen.

“Vooruit en Groen Rumst” vindt dat er ook lokaal actie kan ondernomen worden om de pil te verzachten. Wij verwachten geen mirakeloplossingen maar alle beetjes helpen in deze crisis.

Het reduceren van het eigen energieverbruik in de gemeente is een belangrijk uitgangspunt.

Het doven of gedeeltelijk dempen van de straatverlichting in Vlaanderen is reeds meermaals in de pers besproken. Maar we weten nog niet hoe het in onze gemeente zal gebeuren.

Netbeheerder Fluvius heeft aan de Vlaamse gemeenten een aanbod gedaan om de straatverlichting tussen 23 uur en 05 uur te doven- met uitzondering van vrijdag en zaterdag. Dat zou een energiebesparing geven van 37 % aldus Fluvius. Heeft onze gemeente een dergelijk aanbod reeds ontvangen en besproken? Ons netwerk openbare verlichting is uitgerust voor een gedeelte met ledlampen wat de mogelijkheid zou geven om tot dimmen over te gaan i.p.v. volledige uitschakeling. Is dit al overwogen?

Uiteraard moeten ook de negatieve aspecten van dat doven of dimmen bekeken worden. Mensen maken zich bij duisternis wel zorgen om de verkeersveiligheid, de toenemende criminaliteit en het toenemend onveiligheidsgevoel.

Uit een korte enquête die wij organiseerden tijdens de jaarmarkt bleek toch wel dat de meeste mensen beseften dat er iets moest gebeuren, maar ze maakten zich wel zorgen om die veiligheid.

In het pakket maatregelen voor inwoners zijn er meerdere pistes mogelijk op korte en op lange termijn. Maar momenteel weten de mensen niet goed wat ze nog kunnen verwachten en is de angst voor een torenhoge factuur zeer groot.

De onduidelijkheid en ook onbereikbaarheid van de meeste energieleveranciers is daarbij een pijnlijk punt. Daarom pleit Vooruit en Groen voor één of meer gemeentelijk informatiepunten op te richten waar mensen met hun energiedossier terecht kunnen en hun situatie kunnen bespreken en zelfs verbeteren. Het aanbieden van kosteloze energiescans is daarbij een belangrijke meerwaarde. Onze enquête duidde ook hier op een noodzaak

Het beleid ten aanzien van gemeentelijke premies voor woningisolatie werd de laatste jaren al drastisch afgebouwd en zelfs vanaf 1 juli 2022 stopgezet. Onbegrijpelijk gezien isolatie een belangrijk element is in energiebesparing.

Het is hoogtijd om dit te herbekijken en dit opnieuw onder de aandacht te trekken van de inwoners en vooral inzake huurwoningen en sociale woningen maatregelen te treffen ten gunste van de huurders die zelf geen investeringen kunnen doen.

Ook voor bedrijven, kleine ondernemingen, middenstanders komt de energiefactuur bedreigend zwaar binnen. De gemeente kan partner zijn om hen te begeleiden en te helpen in hun vraag naar ondersteuning.

Tot slot moeten de verenigingen met een eigen infrastructuur in de gemeente rond de tafel worden gebracht om hun energieverbruik en hun energiefactuur te bespreken.

Naar aanleiding van het ingediend agendapunt door Francy Van der Wildt werd het volgende bekomen:

  • Het gemeentebestuur kiest voor het dimmen van de led verlichting. Er wordt contact genomen met Fluvius (netbeheerder) om een kostenanalyse te vragen in het kader van het doven van de niet-led verlichting daar waar mogelijk, dus rekening houdend met veiligheid op de belangrijke verkeersknooppunten.
  • Inzet op duidelijke communicatie naar de burger m.b.t. duidelijkheid facturen (voorschotten ed.) en energiebesparende maatregelen:
    • Energiek-Loket (Igean), Wijkloket, Buurtzorglijn en ondersteuning sociale dienst;
    • Gratis energiescans voor sociale doelgroepen (verwijzen naar initiatief Vlaamse Overheid) en het subsidiereglement “energie-audit” voor iedereen.
  • Verzoeken aan de sociale woonactoren om versneld werk te maken van energiebesparende en isolerende maatregelen binnen haar patrimonium
  • Op website van de gemeente wordt vermeld dat de gemeentelijke REG-premies (dakisolatie e.d..) stopgezet zijn sinds juli 2022.  Deze informatie blijkt niet correct te zijn en er wordt asap onderzocht wat hier mislopen is.
  • De verenigingen met een eigen infrastructuur zullen via de adviesraden ondersteund worden en zal bekeken worden hoe zij hun energiefactuur kunnen beperken.

Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant