Nieuws

LOKAAL: Gemeentelijk onderwijs…meer dan een nieuw logo.

Christine Jacobs

Thursday 29

September 2022 20:50

De Vooruit en Groen-fractie maakt zich zorgen over de gang van zaken in de gemeentelijke basisscholen. Onze fractie interpelleerde de bestuursmeerderheid op de gemeenteraad van september omwille van het feit dat de 2 gemeentelijke basisscholen, Eikenlaar en Ter Doelhagen het schooljaar zijn gestart zonder directie.

De schoolteams van beide scholen werken momenteel heel hard om alles draaiende te houden. De vraag die zich hier stelt: hoe lang kunnen zij deze werkdruk volhouden? Ook het aanstellen van waarnemende directeurs zal deze werkdruk niet verminderen.

De directrice van Eikenlaar vertrekt naar gemeentelijke basisschool van Edegem. De vacature voor Ter Doelhagen geraakt niet ingevuld nadat de plaatsvervangende directrice besloten heeft om niet deel te nemen aan de selectie en uiteindelijk verkoos terug te keren naar haar vroegere school.

Twee goede krachten die vertrekken uit de gemeente is volgens de Vooruit en Groen fractie allesbehalve een goede zaak. Wij hopen dan ook van harte dat uit de exitgesprekken de nodige lessen worden getrokken opdat de mogelijke toekomstige directeurs ten volle hun functie kunnen en blijven uitoefenen. De uitdagingen in beide scholen vereisen immers een gedreven inzet van de schoolteams. Onze gemeentelijke basisscholen zijn deel van het kloppend hart van onze gemeente en staan dicht bij de inwoners. Deze scholen verdienen dan ook de nodige steun van de bestuursmeerderheid.

 Met een vernieuwd logo in de krant komen is uiteraard eenvoudiger en leuker dan te zoeken naar structurele oplossingen om de werkdruk te verminderen en ervoor te zorgen dat het onderwijzend personeel en de directies gemotiveerd blijven om hun belangrijke taak te blijven uitoefenen.

Onze fractie heeft bekomen dat er op 24 oktober een raadscommissie “Gemeentelijk Onderwijs” zal georganiseerd worden. We hopen dat alvast dat er een vertegenwoordiging zal zijn van beide schoolteams. Spijtig genoeg werd dit laatste niet bevestigd door de bestuursmeerderheid.

 


Ga naar Christine Jacobs
Over de Auteur

Christine Jacobs

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant