Nieuws

LOKAAL: Bespreking jaarrekening 2022

Vooruit Lokaal

Tuesday 11

July 2023 09:00

Traditiegetrouw wordt op gemeenteraad van juni de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar (2022) besproken.  Een kolfje naar de hand van Christine Jacobs die dan ook uitgebreid het woord nam  op de gemeenteraad.

Wat de investeringen betreft slaagt deze bestuursmeerderheid er niet om haar programma aan te houden en worden steeds projecten verschoven naar volgende jaren en zelfs naar de volgende legislaturen. Van de gebudgetteerde investeringen werd slecht 54,41% uitgevoerd en wordt er 2,7 meur verschoven naar 2023. Bovendien maken wij ons zorgen over de mogelijke financiële gevolgen m.b.t. de omvorming van de kerk Sint-Jozef tot gemeenschapscentrum voor de Rumstse belastingbetaler. In 2022 werd hierin al 629.000 euro geïnvesteerd en de eigenlijke renovatie/omvorming moet nog goed en wel starten. Er bestaan nog geen definitieve plannen en de impact op het budget van gemeente is allesbehalve duidelijk. 

Wat de exploitatiekosten betreft valt het op dat de REG-premies aan gezinnen in 2022 wel historisch laag zijn, deze bedragen 20.600 euro.  De totale toelagen voor de ondersteuning aan derden in het kader van duurzaamheid bedragen 59.036 euro en dit is slechts 0,27% van de exploitatiekosten.  In het kader van de klimaatwijziging en de energiecrisis is dit ondermaats te noemen.  De toelagen m.b.t. de derdebetalersregeling van De Lijn bedroeg in 2022 slechts 38.134 euro (0,35% van de exploitatiekosten).  Onze fractie maakt zich zorgen over het feit dat de Rumstenaar onvoldoende voorbereid zal zijn op de gevolgen van de klimaatwijziging en de mogelijke financiële gevolgen van de energietransitie.  Een koerswijziging is ons inziens dan ook noodzakelijk. Wij vragen meer aandacht voor het toekomstig welzijn van de Rumstenaar en minder aan grote en ambitieuze projecten (De Gam en verhuis museum Rupelklei), waarbij het allesbehalve duidelijk is wat de meerwaarde kan zijn voor de Rumstenaar. 

Kredieten voor de Rupeltornado’s t.b.v. 15.000 euro werden niet opgenomen. Een 2de team werd blijkbaar niet ingezet. Spijtig, gezien door personeelsgebrek van de gemeentelijke groendienst het groenonderhoud van de parken en perken niet onder controle is. Bijstand van deze Rupeltornado’s zou dus zeker welkom zijn. Bovendien zou onze gemeente een grotere bijdrage leveren aan de sociale tewerkstelling.

De uitgaven voor individuele hulpverlening van het OCMW-bedroeg zijn in 2022 wel gestegen, zowel aan leeflonen als aan aanvullende steun.  Wij stelden hierbij de vraag of deze stijgende trend zich aan het verderzetten is 2023, maar hierop kon geen antwoord gegeven worden.  Een analyse van deze stijging is volgens ons belangrijk en dit omwille van het feit dat het OCMW zich hierop zou kunnen voorbereiden. Maar het nemen zoals het komt is natuurlijk eenvoudiger.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

decoratieve lijnen

Dit vind je misschien ook
interessant