Nieuws

LOKAAL: Aankoop van gronden tussen de Doelhaagstraat en de Hollebeekstraat

Team Vooruit

Thursday 18

November 2021 12:23

Het gemeentebestuur besliste afgelopen gemeenteraad om over te gaan tot aankoop van enkele gronden, die ze drie jaar eerder kosteloos kon verkrijgen. Vooruit-raadslid Francy Van der Wildt is scherp: "Er is slecht onderhandeld in dit dossier. Hier wordt 2 miljoen euro gevraagd voor een stuk grond dat de gemeente gratis kon verkrijgen".

Op de gemeenteraad van 11 februari 2018 werd door de toenmalige bestuursmeerderheid (dezelfde van nu) een akte goedgekeurd van kosteloze grondafstand. Het ging over quasi dezelfde percelen met hetzelfde doel, nl. de realisatie van de industrieweg/ontsluitingsweg. Bovendien verbond de eigenaar aan deze gratis grondafstand nog een voorwaarde dat een ander perceel in de Tuinwijk van bestemming zou wijzigen naar woonzone, wat inmiddels is gebeurd via voorstel van RUP. Met andere woorden: het gemeentebestuur heeft zijn voorwaarde vervuld ten gunste van de eigenaar.

Drie jaar later wordt opnieuw een akte met betrekking tot dezelfde percelen voorgelegd, maar dan wel een “akte van aankoop”. Dit is lachen met een eerder genomen beslissing in deze gemeenteraad. Een beslissing die de Rumstenaar om te beginnen 1,2 miljoen euro kost. Daarbij komen nog de aanlegkosten die geschat zijn op 800.000 euro. Deze werkwijze steekt schril af tegen de manier waarop de Catenbergstraat tot stand is gekomen. Deze baan heeft de Rumstenaar niets gekost, maar werd grotendeels ten laste genomen door de ontwikkelaar.

Hier wordt 2 miljoen euro gevraagd voor een weg die wordt voorgesteld als de oplossing van de verkeerslast en de vrachtwagens in Rumst centrum, maar die pas zal renderen als het totaalplaatje zal worden uitgevoerd tot aan de E19 en daar zijn we nog lang niet. Ondertussen zal deze weg er komen tot ontwikkeling van het industrieterrein in de Doelhaagstraat, ten gunste van de eigenaar die goed ontsloten percelen kan aanbieden aan geïnteresseerde kopers of huurders. Een duidelijke meerwaarde op de kap van de Rumstse belastingbetaler.

Na een sterke en duidelijke tussenkomst van raadslid Francy Van der Wildt kon de burgemeester niets anders dan toegeven dat in dit dossier slecht werd onderhandeld.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant