Nieuws

LOKAAL: Ruim half miljoen euro voor verbetering voetpaden

Helmut Jaspers

Bediende

Monday 29

August 2022 09:16

De kwaliteit van voetpaden is en blijft een serieus aandachtspunt in onze gemeente.  Er is nog heel wat werk aan de winkel.  De vorige twee jaar werd er al meer dan € 420.000 geïnvesteerd in de heraanleg van de voetpaden in de wijk Heikant. Met name werden de trottoirs in de Schelpheuvelstraat, Leemstraat en Maststraat verbeterd.

"Dit jaar doet het bestuur nogmaals een extra financiële inspanning en investeert ze niet minder dan € 516.000 in de heraanleg van een aantal belangrijke voetpaden in het centrum van de gemeente. Een goede en bewuste keuze die we ook de komende jaren moeten volhouden", aldus gemeenteraadslid en lid van de commissie openbare werken Tuur Goormachtig (Vooruit).

In de wijk Centrum zullen de voetpaden in de Hofstraat volledig worden vernieuwd.  De raming voor het uitvoeren van deze werken bedraagt € 308.115.  Het voetpad aan de westzijde van Nieuwstraat tussen de nummers 5 en 45 ligt scheef en is ook dringend aan vernieuwing toe.  Ook dat gedeelte wordt dit jaar nog heraanlegd. Aan de overzijde zijn een aantal grote bouwwerken gepland, zoals de bouw van een nieuwe supermarkt. Daarom zal dat voetpad na voltooiing van deze bouwwerken worden uitgevoerd.  De kostprijs voor deze heraanleg wordt geschat op € 55.962.

Door de aanleg van de nieuwe insteekweg in de Heikantstraat (Martha Bataillestraat) en de recente nieuwe woningen die er gebouwd werden zal ook daar het voetpad worden doorgetrokken richting Oude Baan. Raming: € 94.163.

Tot slot zal ook de fietsverbinding van het Smeyerspad naar de Nieuwstraat worden heraangelegd.  Deze bestaande trage weg is immers een belangrijke ontsluiting tussen de achterliggende wijk en de centrumstraten. De raming voor heraanleg van deze verbinding bedraagt € 46.149.

Bij de heraanleg van nieuwe voetpaden gaat bijzondere aandacht naar de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers of rollators en bij grotere kruispunten worden ook blindegeleidetegels voorzien.

Na goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad wordt dit dossier verder afgewerkt, zodat hopelijk nog dit najaar deze werken kunnen worden uitgevoerd. Naast de heraanleg van bestaande voetpaden dient sowieso ook bekeken te worden in welke woonwijken er onthard kan worden.  In besloten woonwijken met een zone 30 -regime of woonerf moeten we bekijken of voetpaden überhaupt wel nodig zijn en niet beter omgevormd worden tot groenzones.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant