Nieuws

LOKAAL: Ruim 350 kwetsbare Leuvenaars kregen gratis mondscreening

Team Vooruit

Tuesday 12

October 2021 16:40

Begin 2020 kreeg de stad Leuven een Vlaamse subsidie van 100.000 euro voor het project ‘Start Smiling’. Met deze middelen vergrootte de stad samen met verschillende partners de toegang tot mondzorg voor kwetsbare inwoners. Wijkgezondheidscentra, tandartsen, buurtwerkingen, Huis van het kind, huisartsen en andere zorgverstrekkers willen meer personen in armoede tot bij de tandarts krijgen. Het project bewijst op anderhalf jaar tijd dat dit kan!

Rebekka Schotte, zorgcoördinator bij wijkgezondheidscentrum De Central, is blij dat het project ondanks de corona-epidemie toch mooie resultaten kan neerzetten. “De samenwerking tussen hulpverleners is de spil van het succes. Alles begint met buurtcentra of inloopplekken die infosessies over mondzorg organiseren voor kwetsbare gezinnen en volwassenen. Geïnteresseerden worden daarna toegeleid naar een gratis mondscreening in groep in samenwerking met vrijwillige Leuvense tandartsen of individueel bij de mondhygiënist van het project. Is er verdere behandeling nodig, dan brengen we deelnemers in contact met een tandarts. Wie hierbij hulp nodig heeft, krijgt ondersteuning van een vrijwillige mondzorgcoach en een maatschappelijk werker. Deze aanpak is intensief, maar de resultaten tonen dat het werkt.”

Op anderhalf jaar tijd lieten al meer dan 350 kwetsbare Leuvenaars gratis hun gebit screenen. Medewerkers uit buurtcentra volgden een opleiding tot mondzorgcoach en in de wijkgezondheidscentra startte een mondhygiënist. De aankoop van een mobiele tandartsstoel maakt dat de screenings in de buurtwerking kunnen plaatsvinden, wat de drempel voor heel wat mensen verlaagt.

“Gezondheidszorg toegankelijk maken voor alle Leuvenaars is één van onze acht hefbomen voor armoedebestrijding deze beleidsperiode”, vult schepen van zorg Bieke Verlinden aan. “Voor heel wat mensen blijft tandzorg moeilijk te betalen. Maar iedereen heeft recht op een mooie glimlach. Daarom werkte OCMW Leuven een brochure uit voor tandartsen en andere hulpverleners met informatie over mogelijke tussenkomsten. Ook is samenwerking tussen zorgverstrekkers zo belangrijk: de verpleger van Kind & Gezin, de huisarts, de vertrouwde buurtwerker, de apotheker waar men pijnmedicatie vraagt … iedereen kan mensen in armoede op weg helpen naar betaalbare mondzorg.”

Omdat van jongs af aan goed voor je gebit zorgen essentieel is, richt het project zich ook op Leuvense scholen. Studenten bachelor mondzorg van de UCLL gaven in het voorjaar van 2021 in 37 klassen een infolesje. Op dit moment kunnen klassen van het tweede leerjaar de tentoonstelling ‘Cas en Kato hebben gezonde tanden’ bezoeken. Schepen van cultuur Denise Vandevoort, is blij dat de tentoonstelling een plekje kreeg in de Bib Tweebronnen: “De Bib is een open huis waar altijd wat te beleven valt. En deze tentoonstelling past perfect binnen onze doelstellingen. Informatie geven, maar ook werken aan een warm en beter Leuven. De interactieve modules zijn geschikt voor drie tot achtjarigen en nog tot 28 oktober te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Ouders en hun kinderen zijn welkom op het voorleesmoment op zaterdag 16 oktober van 11 tot 12 uur of bij de ouder-kindworkshop op woensdag 20 oktober van 14 tot 15 uur.”


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant