Nieuws

LOKAAL: Rudy klaart de klus: ‘Meerjarenbudget is slim en sluitend’

Vooruit Lokaal

Tuesday 06

September 2022 10:30

De Gentse gemeenteraad heeft op maandag 5 september 2022 het aangepaste Meerjarenbudget goedgekeurd. Daar was vooraf heel wat om te doen: door stijgende loonkosten, en hogere energie– en grondstofprijzen moest het stadsbestuur op zoek naar 81 miljoen euro extra per jaar. Maar Rudy Coddens, onze schepen van Financiën, klaarde de klus, samen met de collega’s in het college.

“Ik sta garant voor een sluitend budget. Dat is evident. We hebben verstandige én zorgzame keuzes gemaakt - voor de Gentenaars die het steeds harder te verduren krijgen; voor alle middenveldorganisaties; voor alle ondernemers, die samen mee onze mooie stad maken. En vooral: door een positieve autofinancieringsmarge in 2025 garandeert de Stad dat ze in staat is om de schulden op lange termijn terug te betalen.”

Sven Taeldeman, onze fractieleider in de gemeenteraad, verwoordde de politieke appreciatie van Vooruit Gent: “Dit meerjarenbudget is slim én sluitend”.

Twee derde van de 81 miljoen euro komt uit besparingen op de eigen werking van de Stad. “Dat is een héél serieuze inspanning, die we vooral halen door nóg efficiënter te werken, zonder naakte ontslagen, en in de geest van het protocol met onze vakbonden.”

‘Taks cut’ voor Gentenaars zonder eigen woning

Daarnaast haalt de Stad via een sociale taks shift 23,6 miljoen euro op. “De verhoging van de opcentiemen op de Onroerende Voorheffing (de belasting op onroerend goed zoals woningen, gronden en gebouwen, gebaseerd op het kadastraal inkomen) is goed voor 30,1 miljoen. Maar die OV wordt bijgesteld voor mensen met kinderen ten laste, én voor personen met een handicap; én er is een verminderd tarief voor sociale huisvesting; én voor bedrijven is er de vermindering voor materiaal & outillage. Tegelijk verlagen we de Algemene Personen Belasting (de belasting op het inkomen) van 6,9 % naar 6,5%, het laagste van alle centrumsteden. Het schoonste voorbeeld van een gerichte, sociale keuze. Iedereen geniet van die daling, óók huiseigenaars en huurders. Bovendien: ongeveer de helft van de Gentenaars heeft geen eigen woning, die betalen géén OV. Zij krijgen dus enkel een belastingverlaging. Een ‘taks cut’, eigenlijk.”

Vuilniszakken, woonzorgcentra en kinderopvang niet duurder

De Stad zal ook een bijdrage vragen van toeristen (1,2 miljoen euro); de optimalisatie van de parkeergebouwen brengt 2,4 miljoen euro op, de besparing op het politiek apparaat 1,8 miljoen; enzovoort.

Aan subsidies wordt niet geraakt. “We vinden het belangrijk creatieve, ondernemende sociale Gentenaars te steunen. Tijdens de coronacrisis hebben we nog eens gezien hoe belangrijk onze partners zijn. Zonder duwtje in de rug geen startende ondernemers. Geen Covitesse 6. Geen Nestinvest voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg. Geen feesten of zomerbars. Geen terrassen. Geen sportactiviteiten meer. Enzovoort.”

En vooral: de belangrijkste retributies stijgen niét. “Gentenaars liggen vandaag wakker van hun energiefacturen en allerhande gestegen prijzen. Daarom stemt het mij tevreden dat we de tarieven van vuilniszakken, woonzorgcentra en kinderopvang niet verhogen; en dat we de steun aan kwetsbaren vrijwaren.”

 

Sven Taeldeman: ‘Almoal tuupe is het fundament waarop wij aan politiek doen’

Sven Taeldeman, onze fractieleider in de gemeenteraad, verwoordde de politieke appreciatie van Vooruit Gent.

“Dit meerjarenbudget is slim én sluitend. Slim, omdat we hervormen op basis van het principe dat, hoe sterker de schouders, hoe zwaarder de lasten kunnen en mógen zijn. Dat is solidariteit in de praktijk. Slim, omdat we besparen zonder ‘kaasschaaf’. Want als je op álle dienstverlening bespaard en álle retributies hoger maakt, dan doe je net het tegenovergestelde van dat principe. Sluitend, dat gaat uiteraard over het resultaat. Het budget blijft in evenwicht, we schuiven geen facturen door naar de volgende bestuurders… die dan uiteindelijk toch bij de Gentenaars zouden terechtkomen. We nemen nú onze verantwoordelijkheid, zoals het hoort.”

Sven haalde tegelijk uit naar de oppositie. “Waar zouden júllie 81 miljoen euro halen? ‘Het met minder personeel doen’ is dan de dooddoener. Wie gaat er dan uit? Welke dienstverlening zou je schrappen om het gat dicht te rijden? Want: extra inkomsten voor de overheid, da’s voor jullie vaak des duivels, dus welk bloedbad zouden jullie dan wel aanrichten?! We mogen er niet aan denken.”

‘Gentenaars krijgen 18 miljoen euro niét van Vlaamse regering’

Bovendien heeft de Vlaamse regering, geleid door de N-VA, de inkomsten van Gent uit het Gemeentefonds tot nader order niét verhoogd, ondanks de huidige dramatische omstandigheden. “Daardoor krijgen de Gentenaars 18 miljoen euro niét, terwijl ze er wel recht op hebben. Gent moet zelf openbaar vervoer en de renovatie van sociale woningen financieren. De Vlaamse financiering schiet ernstig tekort. Straf.”

Sven besloot met een stevige socialistische uitsmijter. “Élke Gentenaar gaat mee de berg op, én erover. We zorgen voor elkaar, we zorgen voor de groeiende groep mensen die het lastig heeft. ‘Almoal tuupe’ is veel meer dan een voetbalslogan : het is het fundament waarop wij aan politiek doen in onze stad.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant