Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens: “Tevredenheid in assistentiewoningen is hoog”

Vooruit Lokaal

Wednesday 19

April 2023 11:36

Rudy Coddens, onze schepen van Seniorenbeleid en Zorg, liet recent een tevredenheidsbevraging houden geweest in de zes stedelijke voorzieningen met assistentiewoningen (Ter Pielvaecx, Antoniushof, Wibier, Botermarktpoort, Zonnetuin en Zonnewind) over de dienstverlening, de activiteiten, de gebruikersraad, de sociale contacten en het veiligheidsgevoel. De tevredenheid blijkt overwegend hoog.

“Er is overal veel energie gestoken in de betrokkenheid van bewoners en ondersteuning bij het invullen van de bevraging. Zo waren er op vier plekken onder andere focusgroepen waar alle bewoners aan konden deelnemen. De resultaten zijn op alle gebruikersraden toegelicht door de coördinator van de assistentiewoningen, behalve in Ter Pielvaecx en Botermarktpoort, daar gebeurt dat binnenkort.”

Actieplannen op maat

Op sommige plekken zijn er zaken die beter kunnen, zoals het oproepsysteem en de snelheid van de geboden crisishulp. “Tijdens de gebruikersraden hebben de bewoners meteen verbetervoorstellen kunnen formuleren. De woonassistenten en de coördinator maken nu per site een actieplan op maat, voor twee jaar, gebaseerd op de resultaten van de bevraging en de input van de bewoners. Hoe zorgen we ervoor dat de items waarop goed gescoord wordt, kwaliteitsvol verdergezet worden? En: hoe gaan we de items die minder scoren aanpakken, zodat de tevredenheid van de bewoners stijgt?”

De voorstellen van de bewoners en de voorstellen van de woonassistenten zelf worden eerst afgetoetst aan de missie en de visie van de assistentiewoningen. Daarna, als voorstellen daarin passen, wordt uiteraard bekeken of ze kunnen worden gerealiseerd met het beschikbare budget en het aantal personeelsleden.

“Eenvoudige aanpassingen kunnen uiteraard meteen ingevoerd worden. De bewoners kunnen daarna dan nog, ad hoc of op de gebruikersraden, feedback geven op de veranderingen. Daarnaast krijgen de bewoners uiteraard de kans om mee te werken aan de uitwerking van nieuwe initiatieven, als vrijwilliger of als deelnemer van een werkgroep. Op die manier kan het draagvlak van de actieplannen en de voorstel alleen maar groter worden.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant