Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens start bouw van 11 ‘robuuste woningen’ voor dak- en thuislozen

Vooruit Lokaal

Thursday 03

November 2022 15:13

Rudy Coddens, onze schepen van Armoedebestrijding, heeft op donderdag 3 november 2022 de eerste spadesteek gegeven van de werken aan 11 ‘robuuste woningen’ langs de Hogeweg in Sint-Amandsberg.

“Die zijn gebaseerd op het Deense concept van de ‘Skaeve Huse’: kleine stevige woonentiteiten om chronische thuis- en daklozen opnieuw een wooncultuur aan te leren. Het gaat vaak om mensen met een psychische problematiek of met een verslavingsachtergrond. Begeleiding is daarom essentieel. Op het terrein komt er een beheerder (overdag) die de bewoners kan ondersteunen bij alledaagse vragen en noden. Die is ook het eerste aanspreekpunt voor de buurt. Daarnaast zal een team van begeleiders met verschillende expertises (medisch, sociaal, verslaving, psychiatrie,…) de bewoner intensief bijstaan.”

De robuuste woningen komen in een prikkelarme omgeving, afgezonderd van directe bewoning maar wel met een goede bereikbaarheid tot stedelijke diensten. Ze moeten klaar zijn eind 2023/begin 2024. De Stad Gent kreeg een subsidie van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur voor de aankoop van de grond en de bouw van de wooneenheden. Daarnaast financiert de Provincie Oost-Vlaanderen een projectleider Bouw voor één jaar.

‘Housing First’

De Stad Gent wil dakloosheid gefaseerd wegwerken door het realiseren van permanente huisvesting met gepaste begeleiding, zoals onder andere de robuuste woningen. “Een huisvestingsgerichte benadering vertrekt vanuit het principe van Housing First. We huisvesten daklozen eerst en werken van daaruit verder aan andere problemen. Sommige daklozen hebben moeilijkheden bij de processen en rituelen van het dagelijkse leven in de context van een (sociale) woning. Daardoor komen ze in conflict met de buurt of de verhuurder (omwille van overlast of gebrekkig onderhoud van de woning).”

De woningen worden door het OCMW/Stad Gent verhuurd aan het Sociaal Verhuurkantoor dat de woningen verder onderverhuurt aan personen die chronisch dakloos zijn (langer dan twee jaar dakloos of langer dan één jaar dakloos met sociale en/of gezondheidsproblemen) en een verleden kennen van mislukte woonervaringen. Ze moeten minimaal zelfstandig kunnen functioneren.

In 2021 waren er 773 structureel daklozen in begeleiding bij OCMW Gent. Daarnaast waren er 671 niet-structureel daklozen in begeleiding.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant