Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens: ‘Stadsfinanciën zijn helemaal in orde, inclusief buffer!’

Vooruit Gent

Tuesday 25

June 2024 16:49

Rudy Coddens, onze schepen van Financiën, heeft tijdens de gemeenteraad van 24 juni 2024 nog eens duidelijk de puntjes op de i gezet.

“Het budget van de Stad Gent staat helemaal op orde, we hebben in 2025 zelfs een buffer van 20 miljoen euro. Er blijft ruimte voor investeringen; de schuldgraad (uitstaande leningen & borgstellingen) zit met 90,1% ruim onder de 100%. Bij de Budgetopmaak 2020 was die nog ingeschat op 92,55%. Dus ondanks de crisissen is de schuldgraad gedaald! We belasten de volgende generatie dus niét extra: onze inkomsten zijn hoger dan onze uitgaven. Dat is zoals voor iedereen wie een lening aangaat: als je die binnen je budget kan afbetalen is er geen probleem.”

Blijven investeren in kinderopvang, woonzorgcentra en scholen

Het stadsbestuur is dan ook blijven investeren, ook tijdens de crisissen. “In actieve dienstverlening, in steun en zorg, dicht bij de mensen. Ook in déze budgetronde (begrotingswijziging 2024) sturen we daarin bij, om overal dienstverlening zónder lange wachttijden te garanderen, ook in de deelgemeenten. Dat de Gentenaar dat belangrijk vindt zie je ook aan de cijfers van Stadsmonitor 2023. En já, we maken bewust de keuze om te blijven investeren in extra personeel in kinderopvang, woonzorgcentra en scholen.”

Lokale taks shift

Het stadsbestuur koos in 2022 ook resoluut voor een lokale ‘taks shift’ (een verschuiving van belastingen), waarbij de sterkere schouders meer lasten moeten dragen. “Omdat dat nu eenmaal eerlijker is. Pas op, dat wil niet zeggen dat we vinden dat álle mensen met een eigendom ‘rijke mensen’ zijn. Maar het is wél een feit dat mensen met een eigendom over het algemeen méér draagkracht hebben dan mensen zonder een eigendom. Door deze taks shift verlagen de lasten op arbeid, wat goed is om de koopkracht van de mensen op peil te houden, in het bijzonder voor mensen die werken en geen eigendom (kunnen) hebben.”

Handen af van het Gemeentefonds!

De nieuwe bestuursploeg die begin december start, zal eigen keuzes (moeten) maken om de uitdagingen aan te pakken. “De afgelopen legislatuur duwde de Vlaamse regering heel wat taken door naar het lokale niveau… maar zonder de centen die daarbij horen. De organisatie van de buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld. Inburgeringscursussen voor nieuwkomers die betalend gemaakt zijn, waardoor de Stad een stuk moet bijleggen. Jeugdinfrastructuur waar steden en gemeenten nu zelf moeten voor zorgen. Om nog te zwijgen over de wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting, het lerarentekort in het onderwijs, het kapot besparen van De Lijn. Enzovoort. Enfin, het zal ánders moeten binnenkort, dat is duidelijk…”

Rudy had tot slot nog een duidelijke boodschap aan de onderhandelaars van N-VA op Vlaams niveau. “Raak niet aan het budget dat Antwerpen en Gent krijgen uit het Gemeentefonds. Kleinere gemeenten helpen door subsidiegeld van de grote gemeenten af te pakken, da’s een zeer kortzichtige oplossing. Vlaanderen is een kennisregio: onze collectieve welvaart, die wordt vooral in onze grote steden gemaakt!”


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant