Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens richt ‘Team Oekraïne’ op bij OCMW Gent

Vooruit Lokaal

Thursday 31

March 2022 10:53

Rudy Coddens, onze voorzitter van het Gentse OCMW, heeft op donderdag 31 maart 2022 het ‘Team Oekraïne’ voorgesteld. “Het gaat om een speciaal team van acht maatschappelijk werkers met bijzondere expertise wat de opvang van vluchtelingen betreft. De Oekraïense vluchtelingen hebben prioritair nood aan rust, degelijke opvang en verblijf. Maar we moeten ze ook een onthaal bieden en wegwijs maken in onze samenleving. Het uitgangspunt is simpel: Gent moet een sociale stad blijven voor álle kwetsbare mensen. De noden zijn hoog maar de solidariteit ook!”

Het team neemt de eerste gesprekken af met de vluchtelingen. De maatschappelijk werkers bekijken de nood aan financiële steun en zetten hen op weg in alle levensdomeinen (onderwijs, vrije tijd, materiële hulp…). “Het gaat in feite om dezelfde begeleiding als die die elke persoon in nood krijgt die zich aanmeldt bij ons OCMW. Maar we houden natuurlijk rekening met hun unieke situatie. Beeld je eens in hoe het moet zijn: moeten vluchten voor oorlog, alles achterlaten en terechtkomen in een stad die je helemaal niet kent…”

Instroom permanent gemonitord

Het Team Oekraïne kreeg een plek in de Offerlaan, waar het OCMW al kantoren heeft. Vanaf nu kunnen alle vluchtelingen vanuit alle welzijnsbureaus waar onthaal is, er naar doorverwezen worden. Het OCMW start alvast met telefoontolken en tolken via teams en vertaalcomputers, maar wil ook graag tolken voorzien ter plaatse.

“Op dit moment zijn er nog maar 48 geregistreerde aanmeldingen, verspreid over verschillende wijken. Het gaat om eenoudergezinnen met kind(eren), maar evengoed gezinnen met beide ouders en alleenstaanden. Naar schatting 250 Oekraïners zijn al naar Gent overgekomen, die zijn voornamelijk bij familie ingetrokken. We monitoren de instroom permanent, want we verwachten nog veel mensen. We anticiperen wat personeelsinzet betreft, en bekijken ook of bepaalde procedures eenvoudiger kunnen, ook bij partners zoals de ziekenfondsen.”

Collectieve opvang: steun van hogere overheden?

De Stad Gent is ondertussen druk bezig alle mogelijke opvanglocaties te onderzoeken, zoals eigen gebouwen maar ook andere overheidsgebouwen en private gebouwen. “De eerste beschikbare locatie de winternachtopvang voor daklozen in het Prinsenhof, van het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Daar zijn nu 40 à 50 plaatsen. Extra collectieve opvang is duur, we dringen daarom aan bij de hogere overheden op financiële ondersteuning van aanpassingswerken en begeleidingskosten.”

Integratie in Gent: schone traditie

“We hebben in onze stad gelukkig een schone traditie om nieuwkomers en vluchtelingen meteen wegwijs te maken in onze samenleving en die samenleving daar ook bij te betrekken. Daar is onze Astrid De Bruycker als voorzitter van IN-Gent vzw (het agentschap dat het inburgeringsbeleid in Gent vormgeeft) mee bezig. Infosessies, trajectbegeleiding, interactie met de buurtbewoners: da’s allemaal heel belangrijk, zowel voor de vluchtelingen als voor de Gentenaars.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant