Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens over ‘Lekker(s) Op School’: ‘Geen enkel kind met honger op schoolbanken

Vooruit Lokaal

Monday 04

December 2023 14:31

Rudy Coddens, onze schepen van Armoedebestrijding, heeft op maandag 4 december 2023 de resultaten van het project ‘Lekker(s) Op School’ voorgesteld. Dat loopt van september 2021 tot juni 2025 in acht kleuterscholen. In twee scholen krijgen alle kleuters gratis of heel goedkope warme maaltijden, in drie andere scholen krijgen alle kleuters een ‘10-uurtje’ of worden hun brooddozen aangevuld, en in nog drie andere scholen is er een korting op warme maaltijden voor lage-inkomensgezinnen.

“Het onderzoeksteam van de Hogeschool Gent en de KULeuven heeft nu een evaluatie klaar. Die toont dat een scenario waarbij álle kleuters een maaltijd krijgen de meest positieve effecten heeft, vooral omdat er dan ook een focus op sensibilisering en gezondheidseducatie mogelijk is. Dat scenario kost meer, maar zeker in scholen met veel kansarme leerlingen wegen de voordelen op tegen de kostprijs, op korte én lange termijn. Geen enkel kind zit dan nog met honger op de schoolbanken. De ouders houden bovendien meer maandbudget over omdat de schoolfacturen gedaald zijn.”

Vlaanderen in ‘coalition of the willing’?

Het project loopt nog door tot juni 2025, maar wat daarna?

“Het zou goed zijn mocht dat naadloos kunnen overgaan in een langdurig, ruimer project, waar duizenden arme kinderen in onze stad beter van worden. Het nieuwe Gentse stadsbestuur (vanaf december volgend jaar) zal dan vooral de nieuwe Vlaamse regering nodig hebben in een ‘coalition of the willing’ in de strijd tegen armoede. Want: elke kleuter, laat staan ook elk lagereschoolkind elke dag een gratis warme maaltijd aanbieden, dat kan een stadsbestuur nooit alléén betalen…”

Hoe vroeger, hoe beter

‘Lekker(s) Op School’ is uiteraard onderdeel van het stedelijke Armoedebeleidsplan.

“Het doel is vrij simpel, op papier dan toch: we streven er naar dat elke Gentenaar menswaardig kan leven en volop deelnemen aan het leven in onze stad. Een nobel doel, maar ’t probleem is complex natuurlijk… We willen vooral de cirkel van generatie-armoede doorbreken. Denk aan het project ‘Kinderen eerst’, aan het werk van de ‘brugfiguren’ in de scholen en aan de recente overeenkomst met vzw Krijt om ook secundaire scholen te begeleiden bij hoe ze kostenbewust kunnen omgaan met schooluitgaven voor de ouders. En dus óók aan projecten die al in de kleuterklas starten. Hoe vroeger we kunnen helpen, hoe beter!”

 

Alles over de Gentse strijd tegen armoede op de website van de Stad Gent


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant