Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens leidt studieavond Gentse tandartsen in: ‘Gezonde mond is zeer belangrijk’

Vooruit Gent

Friday 08

March 2024 10:57

De Stad Gent organiseerde op donderdag 7 maart 2024 een studieavond voor tandartsen en mondhygiënisten, over hun rol in het mondzorgbeleid, goeie praktijken en hoe die ontstaan zijn (vaak samen met lokale tandartsen), de rol van het OCMW en wat mondzorgcoaches zoal kunnen doen. Rudy Coddens, onze schepen van Gezondheid, leidde de avond in.

“Een doctoraatsonderzoek binnen de Gentse Universiteit in 2005 toonde dat er een duidelijke sociale ongelijkheid was in de mondgezondheid. Bijna 1 op 5 Gentse kinderen (18,5%) had beginnend tot ernstig tandbederf, en niemand van die kinderen was al bij een tandarts geweest… Dat was ook voor de Stad een wake up call want de gezondheid van de mond heeft een grote impact op het héle lichaam. Een gezonde mond is ook belangrijk om een goeie eerste indruk te maken, wat dan weer belangrijk is als je solliciteert, om makkelijker vrienden te maken, enzovoort.”

Gericht inzetten op mondzorg

De Stad Gent is toen begonnen met eigen acties en samenwerkingen, als ‘regisseur’ van het beleid.

“Daardoor zijn de cijfers de laatste jaren positief geëvolueerd. Maar nog altijd stellen we vast dat 13,1% van de kinderen tussen 24 en 34 maand tandcariës heeft, dat een kwart van de Gentenaars (24,5%) niet naar de tandarts gaat, en dat er nog altijd sociale ongelijkheid is. Want mensen met een verhoogde tegemoetkoming (van het OCMW) gaan vaker niét naar de tandarts (34,5%) dan anderen (21,6%).”

‘Generatie Gaatjesvrij’

In 2020 deed de Stad een bevraging bij verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Daaruit bleek dat mensen in armoede allerlei drempels ervaren richting tandzorg en dat ze die daarom vaker uitstellen.

“We kennen die drempels ondertussen goed: schrik voor de kostprijs, niet weten bij wie ze precies terecht kunnen, lange wachttijden en schrik voor de behandeling zelf. We kozen daarom voor strategieën die zorgen voor een ‘gaatjesvrije generatie’: gratis controles voor kinderen van 2 tot 4, een ‘tandenkoffer’ die men kan ontlenen, en een ‘tandzorgspel’. We hebben zelfs een ‘tanden-poets-lied’ laten maken, met ‘DJ Tuub’. Want jong geleerd is oud gedaan. Daar hoort uiteraard ook een regelmatig bezoek aan de tandarts bij. Zeker het eerste bezoek is heel belangrijk - voor het kind, maar óók voor de ouders. Want de maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij hen, bij Kind&Gezin, bij de kinderopvang, bij de school, enzovoort.”

Frank Vandenbroucke leert van Gents pionierswerk

Tot slot: je moet uiteraard ook als volwassene blijven zorg dragen voor je mond en tanden.

“Wij hebben in juli 2022 een proefproject opgezet met geld uit ons Sociaal Innovatiefonds. Voor de mensen uit Nieuw Gent werden alle kosten (ook het remgeld dus) weggenomen. Frank Vandenbroucke, onze minister van Volksgezondheid, heeft beslist om 1 miljoen euro budget te voorzien om ook elders in het land op die manier te kunnen werken. De Stad Gent voorziet trouwens ook opleidingen voor het personeel in woonzorgcentra, zodat ze ook onze senioren in die centra kunnen blijven overtuigen – en helpen – om goed voor hun mond en tanden te blijven zorgen.”


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant