Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens: “Betaalbaar wonen moet ook voor Vlaanderen topprioriteit worden!”

Vooruit Lokaal

Wednesday 18

October 2023 15:44

Op maandag 16 oktober 2023, aan de vooravond van de ‘Werelddag van verzet tegen armoede’, stuurden de Stad en de Wooncoalitie samen een stevige boodschap richting de Vlaamse overheid: betaalbaar wonen moet ook voor Vlaanderen een topprioriteit worden.

Rudy Coddens, onze schepen van Armoedebestrijding, geeft tekst en uitleg.

“Armoede is geen eigen keuze. Een goede woonsituatie is een stabiele basis om stappen vooruit te zetten; om een diploma te kunnen behalen en werk te vinden. We moeten daarom álle krachten bundelen. Vlaanderen moet de uitbreiding van sociale huisvesting blijven financieren, zelfs als het verplichte aantal sociale woningen bereikt is in de stad. Het moet de financiering sociale begeleiding door nieuwe woonmaatschappijen verdubbelen, er moet één sociaal werker per 500 woningen komen in plaats van één per 1.000. En: Vlaanderen moet ook ‘voor eigen deur vegen’ en zorgen voor een betere samenwerking - tussen diensten én op politiek niveau - binnen de bevoegdheden Welzijn, Wonen en Energie, met focus op meer betaalbaar wonen en ondersteuning van kwetsbare bewoners.”

En in Gent: constructieve samenwerking rond woonthema’s

De Wooncoalitie bestaat uit een 50-tal middenveldorganisaties die bezorgd zijn om betaalbaar wonen. Op 17 oktober 2022 overhandigde ze een lijst van 30 prioriteiten aan het bestuur. Daaruit werden een aantal thema’s gekozen waarrond constructief wordt samengewerkt.

“Zo krijgen de sociale huisvestingsmaatschappijen in deze bestuursperiode (2019-2024) een projectsubsidie van de Stad. We richtten ook het Verhuurderspunt op, waarbij we verhuurders die willen renoveren intensief begeleiden, zowel praktisch als financieel. En we hebben een visie uitgewerkt over de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Housing First, een aantal ‘robuuste woningen’ (kleine en stevige woningen, waar mensen die in het verleden dakloos waren, onder begeleiding, een nieuwe start maken) en de versnelde toewijzing zijn daar het resultaat van.”

Publieksactie op 17 oktober

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, sprak de Wooncoalitie op verschillende plekken in Gent mensen aan over het thema wonen en de wooncrisis. Ze ging in gesprek met Gentenaars over hoe ze de wooncrisis ervaren, informeerde hen over mogelijke ondersteuning en vroeg steun voor de woonzaak.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant