Nieuws

LOKAAL: Rolstoeltoegankelijke horeca: ‘Steeds meer zaken investeren!'

Vooruit Gent

Thursday 14

April 2022 17:07

In september 2021 schreef Daan Vander Steene een open brief over hoe moeilijk het is om als rolstoelgebruiker in Gent op café of restaurant te gaan. Die brief beroerde danig de gemoederen. Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen, stak meteen een tand bij (samen met de schepen bevoegd voor horeca) om méér horecazaken toegankelijk te (helpen) maken. Ons gemeenteraadslid Emilie Peeters vroeg haar naar een stand van zaken.

“We hebben meteen na de brief samen met Daan een bezoek gebracht aan horecazaken op de Vrijdagmarkt en de Vlasmarkt. Onze toegankelijkheidsambtenaren gaven meteen advies aan drie zaken op de Vrijdagsmarkt – over een toegankelijk toilet, een betere toegang voor rolstoelen en onderlinge afspraken over het ‘delen’ van het toilet. Vier eigenaars namen zelf contact op en kregen ondertussen ook advies. Een zaak maakte de inkom én het toilet al toegankelijk.”

Al 15 zaken aan de slag

Ook de horecacoaches deden een duit in het zakje. Zij verwezen twee startende zaken die een horeca-attest aanvroegen door naar toegankelijkheidsambtenaren. Op 20 april staat een nieuw bezoek gepland aan zes zaken op de Vlasmarkt. Ervaringsdeskundigen, de toegankelijkheidsambtenaren en een medewerker van Dienst Economie gaan per zaak op zoek naar structurele oplossingen om de toegankelijkheid te verhogen.

“Dat geeft dus al 15 zaken. Mooie progressie, als je weet dat slecht drie zaken in de periode 2020–‘21 gebruik maakten van de stedelijke toegankelijkheidssubsidie. We weten ook dat niet alle zaken een subsidie aanvragen terwijl ze toch advies vragen én de toegankelijkheid verhogen in hun zaak. Onze huidige aanpak, om straten en pleinen als ‘cluster’ te bezoeken en uitbaters gemeenschappelijk aan te spreken blijkt efficiënt. Die bezoeken moeten ook andere inspireren om zelf aan de slag te gaan.”

De toegankelijkheidsambtenaren doen ook zelf deur-aan-deur-bezoeken. In het subsidiereglement ‘Verfraaiing handelspanden’ zit bovendien nu ook een apart artikel over toegankelijkheid. “Daar wordt fors over gecommuniceerd, dus we hopen dat ook dát uitbaters aanzet tot actie.”

Verwachtingen koppelen aan vergunningen

De subsidie wordt weliswaar nog te weinig benut. Er wordt onderzocht hoe dat beter kan zodat de toegankelijkheid van de horeca (maar ook van publieke gebouwen en het openbaar domein) op langere termijn een boost kan krijgen. “Ik zal opnieuw spreken met mijn collega’s in het schepencollege om eventuele aanpassingen in stedelijke regelgeving binnen hun bevoegdheden op te nemen. Zo kunnen verschillende diensten (Stedenbouw, Dienst Economie, …) onderzoeken hoe we verwachtingen ten aanzien van horeca en handelspanden, stadsgebouwen en het openbaar domein kunnen koppelen aan stedenbouwkundige vergunningen, horeca-attesten, terrasvergunningen, enzovoort.”

Ook hogere regelgeving beïnvloeden

Tot slot vroeg Emilie ook aan Astrid of Gent ook inspiratie haalt bij andere steden. “De medewerkers van de Dienst Lokaal Sociaal Beleid en de toegankelijkheidsambtenaren hebben via diverse netwerken contact met andere Vlaamse en Europese steden. Dé wonderoplossing werd echter nog nergens gevonden.”

De situatie in Frankrijk (Daan verwees in zijn brief naar Limoges en Avignon als goede voorbeelden) is bijzonder: daar verplicht het centrale federale bestuur handelszaken om toegankelijk te zijn. In 2005 al, is vastgelegd dat alle handelszaken tegen 2015 toegankelijk moesten zijn. “Dat heeft in alle Franse steden een grote inhaalbeweging in gang gezet en heeft startende zaken gestimuleerd om aanpassingen te doen. We voorzien daarom ook om deze problematiek bovenlokaal aan te kaarten. We willen nieuwe hogere regelgeving ten goede beïnvloeden, om ook op die manier onze voortrekkersrol op te nemen.”


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant