Nieuws

LOKAAL: Oostende.Raad van State vernietigt beslissing Bart Tommelein die skaten op pleinen verbiedt

Team Vooruit

Wednesday 08

December 2021 21:26

Omdat er overlast was (door skaters) aan het Kursaal Oostende nam burgemeester Bart Tommelein in november 2019 een algemeen besluit: een wijziging in de stedelijke verordening zorgde er voor dat "alles-dat-op-wieltjes "overlast" veroorzaakt of schade kan berokkenen verboden wordt op het volledige Oostendse grondgebied. Dit betekende dat er onder andere niet meer mocht geskate worden op alle pleinen in Oostende. Een dergelijke ongemotiveerde, algemene maatregel kan alleen maar leiden tot willekeur. Bovendien druist ze in tegen het Gemeentedecreet. Vooruit Oostende gaf aan op de Gemeenteraad dat een dergelijke beslissing wettelijk niet kan, stemde ook tegen toen én fractieleider John Crombez diende een verzoekschrift in bij de Raad van State om de beslissing nietig te laten verklarenDe Raad van State vernietigde nu deze beslissing.

"Er zijn meerdere redenen om deze beslissing aan te klagen, maar bovenal: deze algemene maatregel zorgde er voor dat de jeugd (en bij uitbreiding iedereen die "op wieltjes rijdt") niet meer kon inschatten wat mag en niet mag op het openbaar domein. De politie van Oostende was thans dezelfde mening toegedaan. Zij schreven in een advies aan de Gemeenteraad om de maatregel te beperken tot de locatie van het Kursaal Oostende. Desondanks dreef de burgemeester zijn wil door. Onvoorstelbaar dat nota bene een liberale burgemeester de vrijheid van de Oostendse jongeren op onwettige wijze wil beperken. Het is goed dat de Raad van State dit willekeurig verbod vernietigde. Dit is een goeie zaak voor Oostende.", aldus een tevreden John Crombez. 

Kort technisch:

De Raad van State heeft zich op ons derde middel tot nietigverklaring geconcentreerd: schending van het wettigheids- en rechtszekerheidsbeginsel in strafzaken. Over onze andere middelen heeft de Raad van State zich niet uitgesproken (wat deze ook niet hoeft te doen, het volstaat dat één middel gegrond is om tot vernietiging over te gaan. Antwoord op andere middelen is niet verplicht).

Verzoeker (John Crombez) betoogt in een derde middel: “De bestreden beslissing houdt een verbod en een strafbepaling in. De bepaling is niet voldoende precies en niet voldoende voorzienbaar. Het wettigheidsbeginsel is geschonden.” Het wettigheidsbeginsel, zo wordt toegelicht, is een algemeen rechtsbeginsel en zit vervat in onder meer het rechtszekerheidsbeginsel. Het vereist dat de regelgever in voldoende nauwkeurige, duidelijk en rechtszekerheid biedende bewoordingen bepaalt welke feiten sanctioneerbaar worden gesteld, zodat wie de feiten begaat vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het gevolg van zijn daden kan zijn en zodat aan de sanctionerende ambtenaar of rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten.

De conclusie is dat de omschrijving van het verboden gedrag in het aangevochten voorschrift te algemeen en weinig precies is opdat de rechtzoekende voldoende duidelijk kan weten welke concrete gedragingen strafbaar worden gesteld. Het middel is gegrond.

CONCLUSIE:

De Raad van State vernietigt het besluit van de gemeenteraad van de stad Oostende van 18 november 2019 tot invoeging in de stedelijke verordening betreffende orde en veiligheid van een artikel II. 005, met betrekking tot het gebruik van rolschaatsen en -planken, skateboards, skeelers, bmx fietsen en andere aanverwante toestellen op het openbaar domein van de stad en op openbare plaatsen.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant