Nieuws

LOKAAL: Proefproject zelfrijdende shuttle voorlopig stop gezet

Vooruit Hasselt

Tuesday 08

November 2022 12:23

Sinds enkele weken loopt in Hasselt een uniek proefproject: voor het eerst wordt er een zelfrijdende shuttle ingezet in het openbaar domein. “Het busje, dat rijdt tussen de Trixxo Arena en de 11de Liniestraat, krijgt op de openbare weg natuurlijk te maken met andere weggebruikers en dus met onverwachte en complexe situaties”, aldus Schepen van Mobiliteit Marc Schepers.

 

De afgelopen weken registreerden de stad Hasselt echter enkele kleine voorvallen waarbij de technologie niet reageerde zoals gedacht of gewenst en de aanwezige veiligheidssteward moest ingrijpen. “Er zijn geen incidenten met mensen geweest, noch was er sprake van gevaarlijke of risicovolle situaties. Maar sinds vorige week werd de waakzaamheid wel extra verhoogd. Na verder onderzoek is gisterenochtend beslist met de projectleiding om het project voorlopig op te schorten.”

 

De schepen geeft aan op korte tijd veel en waardevolle informatie verzameld te hebben, waarmee er nu verder aan de slag kan gegaan worden. “Het werd een kort maar boeiend leertraject. De shuttle nog langer laten rijden was dan ook niet nodig. De komende dagen zitten we samen met de projectleiding om het verdere verloop van het project te bespreken. Zoals onder meer de evaluatie en bijsturing van de huidige technologie en het onderzoeken van alternatieven.”

 

Ondanks de vroegtijdige stopzetting blijf Schepers grote voorstander van het testen van nieuwe en veelbelovende technologieën in gecontroleerde omgevingen. “Want enkel zo kunnen we slimme oplossingen echt laten verder evalueren. Een onderdeel van zulke gecontroleerde levende laboratoria is net het leren uit onverwachte en levensechte situaties, waardoor de technologie kan bijgesteld worden. En dan is precies wat we hier doen.”

 

 

 

Bijkomende informatie over het traject

 

Het shuttlebus volgde een veilig en duidelijk traject waarbij andere weggebruikers het busje steeds veilig konden kruisen. Op sommige plaatsen werden het fietspad zelfs verbreed, op de smalste stukken paste de shuttle haar snelheid aan om de veiligheid te garanderen.

 

De uitzonderingsaanvraag voor het gebruik van het traject inclusief dat deel dat officieel binnen het statuut fietspad valt, werd door het projectconsortium ingediend bij FOD Mobiliteit én bij de Vlaamse overheid - AWV.  Beide instanties gaven formeel de goedkeuring voor deze test op het vlak van zowel voertuig als tracé. Uiteraard vragen zij de noodzakelijke kennisgeving op het terrein en veiligheidsmaatregelen.  Daaraan werd voldaan met informatieborden langs het traject, diverse communicatieacties, de reductie van de rijsnelheid van het voertuig tot 12 km/h, de verbreding van het fietspad waar nodig en de aanwezigheid van de safety steward in het voertuig die steeds kan ingrijpen bij conflicten. Deze maatregelen hebben overigens gewerkt.  Er zijn geen incidenten met mensen geweest, noch was er sprake van gevaarlijke of risicovolle situaties.

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant