Nieuws

LOKAAL: Vooruit pakt eenzaamheid bij bejaarden aan

Vooruit Turnhout

Wednesday 22

March 2023 17:26

In het voorjaar van 2022 werden 1485 senioren in Turnhout bevraagd om te peilen naar hun noden.  Opvallend was dat een groot aantal senioren zich eenzaam voelt. Maar liefst 45% geeft aan hiermee te kampen. Uit het onderzoek blijkt dat de eenzaamheid vooral bij alleenwonende senioren, senioren met een chronische aandoening of langdurige ziekte of senioren met een kortere scholing en langer inkomen het grootst is. Daarom ontwikkelden we een plan om eenzaamheid bij senioren preventief aan te pakken.

Vrijetijdsaanbod 

Vanuit de stad willen we het vrijetijdsaanbod voor senioren versterken én het bestaande aanbod van activiteiten voor senioren beter bekend maken. Daarbij houden we er rekening mee dat 56% van de bevraagde senioren géén lid is van een vereniging. Ook voor deze doelgroep willen we een aanbod ontwikkelen:  

  • Tijdens de week van de senior, in november, zullen we daarom de bestaande activiteiten van onze partners (Orion, Neos, Dinamo, Warande, Okra, seniorenraad, …) in de kijker zetten. In samenwerking met de Seniorenraad worden in deze week elke dag activiteiten en infomomenten georganiseerd voor en door senioren. Hiermee willen we het mooie aanbod dat er in Turnhout immers al is, maar niet altijd bij iedereen bekend is, extra in de kijker zetten.
  • Daarnaast vullen we het aanbod verder aan: 2 maal per jaar organiseren we, in samenwerking met de Seniorenraad, een daguitstap voor senioren. De eerste is intussen al gepland en gaat door op 25 april 2023.

 

Hierbij schenken we de nodige aandacht aan de drempels die senioren ervaren, zoals voldoende aanbod overdag, rekening houden met sociale en financiële drempels, duidelijke communicatie, enz.  

Detecteren van kwetsbare senioren & inzetten op individuele ondersteuning

Uit de cijfers blijkt ook dat meer kwetsbare senioren, alleenwonenden, mensen met een kleiner budget en chronisch zieken een grotere eenzaamheid ervaren. We willen ook hen kansen geven om deel te nemen aan activiteiten om zo onder de mensen te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Daarvoor moeten we bestaande drempels wegwerken. 

Zo hebben we het Welzijnsonthaal in de Stationsstraat waar iedereen, dus ook senioren, een hulpvraag kan stellen. Denk hierbij aan vervoer, minder mobielencentrale, financiële steun, informatie rond zorgondersteuning, etc. Mensen kunnen hier naartoe komen, telefonisch contact nemen of mailen. We zien echter dat dit Welzijnsonthaal, dat actief drempels moet wegwerken, nog niet goed gekend is. 44% van de bevraagde senioren kent het immers niet. Het Welzijnsonthaal is nochtans de draaischijf en de weg naar andere hulp- en dienstverlening. 

Daarom zetten we de komende jaren ook extra in op het bereiken van onze senioren:  

Huisbezoeken bij mensen die 80 worden door Bpost

Zo blijkt de leeftijd van 80 jaar een kantelmoment te zijn, waarbij er meer hulp -en zorgnoden naar voor komen. Dit bevestigt ook wat we al vaststelden tijdens de grootschalige belacties die we tijdens de Covid-crisis hebben georganiseerd. In samenwerking met Bpost gaan we daarom de mensen die 80 jaar worden, in het betreffende kalenderjaar een huisbezoek brengen om zo beter te kunnen inschatten waar bijvoorbeeld een bezoek van de brugfiguur aangewezen is of nog andere extra ondersteuning nodig is. Het gaat om een 250-tal huisbezoeken per jaar, die zal half 2023 van start zullen gaan. Deze personen krijgen een brief in de bus in de periode voor het huisbezoek plaatsvindt.


Contact nemen met senioren waarvan de huwelijkspartner is overleden

Onderzoek en onze seniorenbehoeftebevraging tonen aan dat het overlijden van de partner een zeer ingrijpende gebeurtenis is die bij veel mensen de kans op langdurige eenzaamheid doet toenemen. Daarom vestigen we extra aandacht op senioren die hun partner verliezen. Hen gaan we actief contacteren en steunen. We willen hen ondersteunen in deze moeilijke tijd, door hen bv te informeren dat ze bij vragen of nood aan een babbel steeds terecht kunnen bij een lokaal dienstencentrum of het Welzijnsonthaal. Hiervoor bundelen we als stad de krachten met de dienstencentra van Orion. Dit gaat om een 100-tal personen per jaar. Naast het sociale of emotionele aspect gaan we hen ook ondersteunen bij vragen rond formaliteiten of administratie.

We houden onze brugfiguur senioren in dienst

Sinds oktober 2020, werkt onze brugfiguur senioren bij het Welzijnsonthaal. Op minder dan drie jaar werd zij een gekend figuur voor senioren en partnerorganisaties en is zij een enorme meerwaarde. We zijn dan ook blij dat we deze functie, die oorspronkelijk tijdelijk was omwille van subsidiëring, kunnen bestendigen. Zo werden in 2022 104 senioren bezocht, ging ze 16 keer een toelichting geven aan een groep mensen en was ze 55 keer aanwezig op een bijeenkomst (soepbedeling, buurthuizen, ..) om daar kwetsbare senioren te ontmoeten. 
  

Buurt en het verenigingsleven als voelspriet voor eenzaamheid 

De bevraging heeft ook aangetoond dat senioren graag oud willen worden in hun buurt en vaak warme relaties hebben met mensen in hun buurt. Dat is fijn en willen we aanmoedigen. Daarom willen we aan vrijwilligers uit buurten of verenigingen handvaten geven om eenzaamheid te herkennen, bespreekbaar te maken en te weten wat je kan doen. 

In 2021 en 2022 hebben we, in samenwerking met de Herstelacademie, al geëxperimenteerd met enkele vormingen rond dit thema. Meer dan 50 vrijwilligers uit heel diverse organisaties (lokale dienstencentra, MMC, WZC, senioren-en buurtverenigingen, ziekenhuis,…) namen deel aan deze praktische workshops. De vrijwilligers kregen praktische tips en handvaten mee over hoe je eenzaamheid (h)erkent, hoe je de risicofactoren kan inschatten, welke interventies het vereenzamingsproces kunnen verhelpen en wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.  

Deze vormingen waren zeer succesvol. We zullen deze in de toekomst dan ook blijven organiseren. Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat het aanbod voor vrijwilligers gratis zal blijven.


Ga naar Vooruit Turnhout
Over de Auteur

Vooruit Turnhout

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant