Nieuws

LOKAAL: Politici in de adviesraad

Vooruit Boutersem

Friday 20

May 2022 21:47

Politici in adviesraden: liever geen pottenkijkers?

Er is een nieuwe ontwikkeling in verband met de adviesraden in Boutersem. Het gemeentebestuur heeft beslist om de politieke vertegenwoordiging, met uitzondering van de bevoegde schepen af te schaffen. De reden? Omdat dat wettelijk verplicht is, of dat beweert het bestuur toch.
We onderzochten de zaak en moeten concluderen dat die stelling niet klopt. Dat kan je zien aan de wetteksten onderaan.
Puur wettelijk gezien mag het bestuur beslissen om geen andere politici buiten de schepen in adviesraden toe te laten, maar er is geen enkele wet die dat verplicht (noch verbiedt).
Zich verschuilen achter een de Vlaamse wet of zelfs de federale cultuurpactwet slaat dus nergens op.
Als oppositie vinden we onze aanwezigheid in de raden belangrijk, niet om ons in te mengen, maar wel om mee op de hoogte te blijven en indien nodig zaken aan te kaarten op de gemeenteraad. Met een afschaffing van dat recht, verliezen we dus opnieuw wat meer inzicht en een stukje onze controlefunctie (want hoe kan men er nu nog op toezien dat de schepen enkel toelichting geeft waar gevraagd en zich verder niet in de discussies mengt). Ook in het kader van burgerparticipatie is deze beslissing moeilijk te verantwoorden. Al geloven we liever anders en willen we blijven vertrouwen op de democratie, worden we op deze manier dan toch niet een beetje onwetend gehouden?
Wat vind jij als burger, of misschien wel als lid van een adviesraad? Is het OK dat schepenen én gemeenteraadsleden aanwezig mogen zijn, of toch liever alleen de schepen?
Laat het gerust weten  zie Facebook !
WETTEKSTEN
Vlaamse Overheid, Decreet Lokaal Bestuur, algemene info:
“De gemeenteraden kunnen bij reglement bepalingen opnemen over: de samenstelling van de raden; …”
(Het gemeentebestuur kan dus inderdaad op eigen houtje beslissen, maar GEEN verplichting.)
Vlaamse Codex, Artikel 304, paragraaf 3:
“Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden.”
(Aanwezigheid van gemeenteraadsleden is dus niet verboden, enkel mee stemmen mag niet).
Federale cultuurpactwet, hoofdstuk 3, artikel 6:
“Elke overheid moet alle erkende representatieve verenigingen en alle ideologische en filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid.”
(Hier wordt zelfs eerder aangegeven om geen strekkingen, dus ook politiek niet, uit te sluiten.)
Terug naar de homepagina
Over de Auteur

Vooruit Boutersem

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant