Nieuws

Plannen Nieuw Regionaal Ziekenhuis Tienen ingetrokken Vooruit Tienen vraagt duidelijkheid

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Monday 20

November 2023 14:13

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart heeft haar vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuwe campus aan de Houtemstraat in Tienen, weer ingetrokken. Het Ziekenhuis nam die beslissing terwijl  het resultaat van het onderzoek nog niet bekend was. De keuze voor de locatie aan het Houtemveld lag al langer onder vuuromwille van de bestaande verkeersproblematiek. Omwonenden maken zich terecht zorgen dat door het project zowel de leefbaarheid als de ontsluiting van de buurt quasi onmogelijk worden. Opmerkelijk dat de stad dit cruciale project amper zelf vast wil pakken ondanks de vele waarschuwingen van Vooruit in de gemeenteraad als de vele bezorgde buurtbewoners op recente infomomenten. 

In september startte het Openbaar Onderzoek naar de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe Regionaal Ziekenhuis op de site aan de Houtemstraat. Amper 2 maanden later wordt die aanvraag, zonder enige uitleg, alweer ingetrokken.

Voor Vooruit Tienen is het tekenend voor de nalatigheid waarmee het stadsbestuur omspringtmet een dossier dat zo belangrijk is voor de stad. Er werd te weinig aandacht geschonken aan de keuze van de locatie en aan de inplanting van een project van een van haar grootste werkgevers. Vooral op het vlak van studies naar de bestaande mobiliteitsproblematiek en maatregelen om de negatieve impact te beperken, schoot het bestuur te kort. In de gemeenteraden van januari 2023 en september 2023 uitte de fractie van Vooruit al haar bezorgdheid over het project en het nalatig optreden van de stad. 

“In januari stelden we tot onze verbazing vast dat er ontwerpplannen werden gelanceerd voor de nieuwe ziekenhuissite, zonder een grondige voorafgaandelijke mobiliteitsstudie. Dat er daarover ook met geen woord gerept werd in het nieuwe Bereikbaarheidsplan, was absurd. Daarop beloofde het stadsbestuur een bijkomende studie naar de mobiliteitsimpact”, aldus Nele Daenen, fractieleider van Vooruit Tienen. “Maar het kon blijkbaar nog straffer…9 maanden later, bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning, kon het stadsbestuur op de gemeenteraad van september nog altijd haar beloofde mobiliteitsstudie niet voorleggen!”  

Voor Vooruit is het duidelijk dat dit dossier anders en beter had moeten aangepakt worden.

Dit dossier, dat zo belangrijk is voor de zorgverlening en tewerkstelling in onze stad en bij uitbreiding voor onze ganse regio, is vanuit de stad volledig mismeesterd. Men is veel te nonchalant omgesprongen met de terechte bezorgdheden van bewoners én met het behartigen van de belangen van het Ziekenhuis Heilig Hart", aldus nog Nele Daenen.

Dit is een strategisch dossier voor onze stad en onze regio. De stad draagt voor deze nieuwe miskleun een heel grote verantwoordelijkheid

Bovendien blijft het verdacht stil over de intrekking van de aanvraag tot vergunning. Er wordt op geen enkele manier iets over gezegd. Hoe het nu verder moet, is dan ook totaal onduidelijk. Vooruit vindt nochtans dat de buurtbewoners het recht hebben om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Wordt het project opnieuw ingediend? En wanneer? Worden de plannen aangepast? Komen er bijkomende maatregelen? Of zegeviert het gezond verstand en wordt gekeken naar een meer geschikte locatie?

Dat omwonenden in onzekerheid blijven en het project nu ongetwijfeld vertraging oploopt, daarvoor draagt het stadsbestuur een grote verantwoordelijkheid. 

Om die reden zal Vooruit Tienen op de gemeenteraad van 30 november 2023 meer duidelijkheid in dit dossier vragen en voorstellen om opnieuw de optie van een andere locatie die minder impact heeft voor de leefbaarheid en de mobiliteit te bestuderen.


Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant