Nieuws

LOKAAL: PFOS: Vooruit pakt het aan. Op alle niveaus.

Team Vooruit

Sunday 04

July 2021 11:19

Meten is weten, meten onze plicht, weten ieders recht. Volksgezondheid primeert.

De PFOS-vervuiling die door de Oosterweelwerken werd bovengespit is een ernstige zaak, waarbij de politiek zich niet van haar mooiste kant liet zien. Vooruit wil een propere aanpak van dit dossier. En vooral: een propere, gezonde omgeving. Daar is het ons om te doen.

(Foto van Lisa Develtere voor Sociaal.net)

Onze Antwerpse milieuschepen Tom Meeuws (foto) heeft niet stilgezeten: “Hoewel de bron van de vervuiling - het bedrijf 3M - in Zwijndrecht ligt, hebben wij als Stad op Linkeroever meteen de koe bij de horens gevat en als eerste stalen genomen in mogelijk betrokken woon- en recreatiedomeinen. Het goede nieuws is dat de PFOS-normen daar alvast niet overschreden werden. Er is daar dus geen dringend gevaar voor de volksgezondheid. Ondertussen gaat het meten door: we selecteerden nog eens 14 plekken voor bijkomend onderzoek. Negen daarvan liggen op Linkeroever: drie samentuinen, drie speeltuinen en enkele velden van de jeugdbeweging. Op de rechteroever van de Schelde worden stalen genomen in de Botanische Tuin in het stadscentrum en in vier volkstuinen. Intussen kregen 8.000 inwoners van Linkeroever alvast een brief in de bus om hen te informeren over de eerste stalen die we daar namen. Het spreekt voor zich dat we iedereen verder blijven informeren, ook via onze digitale kanalen, en dat de stad dit nauwgezet zal blijven opvolgen. We zijn niet verantwoordelijk voor de vervuiling, maar we némen wel onze verantwoordelijkheid. Dit gaat om de gezondheid van onze mensen.”

Extra Gemeenteraad

Op maandag 21 juni vond een extra-gemeenteraad over de PFOS-problematiek plaats. Vooruit-fractieleider Hicham El Mzairh (foto): ‘Het is goed dat we daar een open, democratisch debat over konden hebben, hoewel het grootste deel van de problematiek niet eens op ons grondgebied ligt. Maar vervuiling stopt niet aan de gemeentegrenzen. Het is wel belangrijk om het hoofd koel te houden, de ernst en de sereniteit te bewaren, ver van de paniekzaaierij door sommigen. Want daar wordt niemand beter van. Dat er in de Antwerpse omgeving met chemische stoffen wordt gewerkt, is niet nieuw. We zijn er met zijn allen trots op dat onze haven industriële wereldspelers aantrekt. Maar laat het heel duidelijk zijn, die bedrijvigheid mag nooit ten koste gaan van de volksgezondheid of het milieu. Gelukkig zijn de normen waar de industrie aan moet voldoen vandaag enorm streng geworden dankzij de wetgeving op Europees en Vlaams niveau. Die normen verplichten bedrijven ertoe maatregelen te nemen, zodat chemische stoffen het bedrijfsterrein niet verlaten en dat de werknemers die er mee in aanraking komen maximaal beschermd zijn. Maar normen alleen zijn natuurlijk niet genoeg. Het is aan de overheid om er op toe te zien dat die grenzen gerespecteerd worden, en open te communiceren als er toch overschrijdingen of mogelijke gevaren zouden zijn. En daar lijkt het in 2017 te zijn misgelopen. Uit de communicatie van de laatste weken leren we dat er véél instanties op de hoogte waren. Tegelijk waren er véél te weinig mensen op de hoogte, om de inwoners van Zwijndrecht maar te noemen. Want, voor de duidelijkheid, dààr situeert zich de kern van de vervuiling. Maar het is goed dat wij met de stad onze verantwoordelijkheid nemen, en meteen staalnames zijn gaan doen. Laat de grond spreken, laat het water spreken. Wat er precies is misgegaan moet tot op het bot worden uitgezocht. Vooruit steunt dan ook voluit de oprichting van een Onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement, want, laten we eerlijk zijn, dit is een dossier dat het niveau van de stad overstijgt. De Vlaamse Regering mag nu haar kop niet in het zand steken, dat zou schuldig verzuim zijn.”

Onderzoekscommissie Vlaams Parlement

Het is overigens onze Vooruit-fractieleider Hannes Anaf die voorzitter is van de PFOS-onderzoekscommissie. Hij licht toe waarom die er kwam. “Een aantal weken geleden kwam het bericht dat er een ernstig probleem was rond PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving. De mensen in de buurt stelden zich terecht vragen over hun gezondheid en die van hun kinderen. De dading met Lantis tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding, leverde meer vragen dan antwoorden op. Op de vragen die wij daarover stelden in het Vlaams Parlement, kwam geen duidelijk antwoord. Drie bevoegde ministers, Zuhal Demir, Wouter Beke en Lydia Peeters, vertelden dat ze niet op de hoogte waren. Als je dat hoort, dan moet een onderzoekscommissie komen om de antwoorden te zoeken die zij eigenlijk hadden moeten bieden. Gaat het enkel over Zwijndrecht of zijn er nog plaatsen waar vervuiling is? Wie is op de hoogte? Waarom is er nooit eerder gecommuniceerd naar de mensen in de buurt? Welke gezondheidsrisico hebben zij al die jaren gelopen? Dat gaan we nu onderzoeken, en als voorzitter is het mijn bedoeling om ervoor te zorgen dat er geen potjes gedekt blijven, dat we alle informatie naar boven kunnen halen. Dat is mijn ambitie. Natuurlijk kan ik dat niet alleen. Ik vraag alle commissieleden om het partijbelang aan de kant te schuiven en de gezondheid van ons allemaal op de eerste plaats te zetten. Zeker voor de mensen in Zwijndrecht. Als iedereen enkel aan het partijbelang denkt, dan komen de antwoorden die zij verdienen nooit. Ik verwacht echt wel een gemeenschappelijk engagement van iedereen in de commissie.” 

Agenda van de commissie  

“Eerst en vooral moesten we de werkzaamheden regelen. Als voorzitter vind ik het vooral belangrijk dat de mensen in Zwijndrecht en omgeving snel een antwoord krijgen op de vragen die zij zich terecht stellen. Ze hebben groenten geteeld, eieren gegeten uit de tuin en hun kinderen buiten laten spelen. Hun gezondheid komt op de eerste plaats. 

Mensen vragen zich af wanneer er antwoorden zullen zijn. Wel, zo’n onderzoekscommissie is heel sterk afgebakend in de tijd. Tegen 31 januari 2022 moeten we zorgen voor conclusies. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk werken. Als er duidelijke tussentijdse resultaten zijn, moeten we die ook sneller communiceren. Aan de andere kant, als tegen 31 januari nog steeds vragen onbeantwoord blijven, moeten we het onderzoek ook uitbreiden.

Intussen is het belangrijk om de mensen in Zwijndrecht en omgeving zo correct mogelijk te blijven informeren. Alle informatie die er is en waar de overheid blijkbaar al sinds 2017 over beschikt, moeten we hen geven. Zij hebben recht op de waarheid over hun gezondheid en die van hun kinderen. Anderzijds wil ik geen voorafnames doen op de onderzoekscommissie. Ik wil eerst iedereen horen en de commissie haar werk laten doen.” 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant