Nieuws

LOKAAL: Oostende. Vlaams minister Somers zwaar uit de bocht in Oostends thuiszorgdossier.

Vooruit Oostende

Friday 07

January 2022 17:01

Op 30 augustus 2021 neemt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) van het OCMW van Oostende de beslissing om de thuiszorgdiensten van het OCMW te privatiseren en over te dragen aan de vzw i-mens. Gemeenteraadsleden Jeroen Soete en John Crombez (beiden Vooruit Oostende) dienen tegen deze beslissing klacht in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) omdat het besluit diverse wettelijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur én de OCMW-wet schendt. Ook de vakorganisaties ACV Openbare Besturen en ACOD dienen apart een klacht in.

Antwoord minister

Tot onze grote verbazing kwam het antwoord op de klacht niet van ABB of van de gouverneur maar van het kabinet van Vlaams minister Somers - wat zeer ongebruikelijk is. De minister heeft het dossier met andere woorden naar zich toe getrokken. In zijn summier antwoord is de minister van oordeel dat er geen redenen zijn om op te treden tegen de beslissing van de RMW van Oostende in het kader van het algemeen toezicht. De minister vindt zelfs dat het OCMW Oostende gepast inspeelt op de noden die zich op het terrein en de veranderingen die zich in het zorglandschap voordoen. De link met partijgenoot Bart Tommelein en de zeer gebrekkige juridische argumentatie, wekte argwaan op waarna het volledige dossier in het kader van openbaarheid van bestuur bij ABB opgevraagd werd.

Hallucinante vaststelling

Uit het volledig dossier blijkt dat ABB een adviesnota en ontwerp ministerieel besluit aan de minister heeft bezorgd waarin de vernietiging van het besluit gevraagd wordt omdat er geen decretale grondslag aanwezig is voor de ganse operatie (schending legaliteitsbeginsel) en de OCMW-wet ook
geschonden wordt. Het besluit van de Oostendse Raad voor Maatschappelijk Welzijn is met andere woorden op diverse punten onwettig.

"Het is bijzonder zorgwekkend dat een minister van Binnenlands Bestuur die bevoegd is om toe te zien op een correcte toepassing van de wetgeving door de lokale besturen, niet optreedt tegen manifeste onwettigheden en zichzelf zo boven de wet plaatst.De minister valt hier zacht uitgedrukt zwaar uit zijn rol. Dat hij als liberaal geen graten ziet in de privatisering van de publieke zorg is geen verrassing, dat hij als minister evenwel hierbij zijn persoonlijke visie doordrukt buiten het wettelijke kader lijkt ons meer dan een brug te ver.", aldus gemeenteraadsleden Jeroen Soete en John Crombez.


Ga naar Vooruit Oostende
Over de Auteur

Vooruit Oostende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant