Nieuws

LOKAAL: Oostende. Vooruit met de mobiliteit in Oostende in 10 voorstellen

Vooruit Oostende

Friday 08

September 2023 18:28

In Oostende werden de voorbije maanden een aantal ingrepen doorgevoerd op het vlak van mobiliteit. Denk aan het digitaal betalend parkeren, het gewijzigd busvervoer, de aangepaste snelheidslimiet en de nieuwe organisatie van het verkeer in het centrum.


De verkeersveiligheid is door deze ingrepen niet per definitie verbeterd. Wel vergroten ze het ongemak in mobiliteit voor bewoners, dienstverleners, zelfstandigen en handelaars. Bovendien hebben deze ingrepen aan heel wat Oostendenaars al veel geld gekost, in de vorm van boetes.

Uit deze situatie moeten we lessen trekken om de mobiliteit in Oostende wel degelijk te verbeteren.

John Crombez analyseert de Oostendse mobiliteit en legt 10 voorstellen voor aan de Oostendenaar, want hoe moet het nu vooruit met onze mobiliteit in Oostende? 

1. Er moet een globale mobiliteitsvisie komen met een plan per wijk, doorsproken met de inwoners. Daartoe zullen alle punten die hier worden opgesomd, voorgelegd worden aan de Oostendenaars. Deels dus op basis van de mening van de Oostendenaars zullen de uiteindelijke voorstellen geformuleerd worden. Het mobiliteitsbeleid moet gedragen zijn.

2. Betaalbaar en frequenter openbaar vervoer moet terug mee een insteek van de mobiliteit in Oostende worden.

3. De busverbindingen in Oostende moeten hersteld worden. De twee uitersten van Oostende – den Opex en Raversijde – zijn het jammerlijke voorbeeld. Door de aanpassingen in deze busverbindingen is de mobiliteit van heel wat mensen er sterk op achteruit gegaan. Dankzij de acties van de bewoners werd dan toch ingegrepen in de onveilige en onwerkbare situatie die in Zandvoorde ontstaan was na de wijzigingen in het vervoersplan. Het is nu terug een stuk verbeterd, en dus moet er ook in de andere wijken ingegrepen kunnen worden.

4. Het verkeer rond het centrum: Via de Leopold II laan – Van Iseghemlaan – Visserskaai – Vindictivelaan kan het verkeer in één richting rond het centrum rijden, met de klok mee. Dit zal het zoekverkeer drastisch verminderen en de beschikbare ruimte voor voetgangers, voor fietsers en voor kortparkeren vergroten. Daarom:

... wordt de recent besliste opsplitsing in vier delen in het centrum best teruggedraaid. Deze opsplitsing is namelijk niet goed voor de handelaars, voor de dienstverleners en de aannemers. Heel wat bewoners hebben nu een onoverkomelijk mobiliteitsprobleem, zijn zelfs een deel van hun vrijheid en mogelijks ook hun zorg kwijt.

… gaat het verkeer rond het centrum voortaan best in één richting. De korte lussen op die ring kunnen worden gebruikt zoals van de Visserskaai – Mijnplein – Langestraat.

… wordt bij verhoogde verkeersdrukte het occasioneel verkeer buiten het centrum gehouden. Ze worden vroeg afgeleid naar randparkings waarbij shuttle diensten kunnen worden voorzien. Dat geldt zeker voor auto’s die in Oostende aankomen, een paar dagen geparkeerd blijven en dan weer vertrekken.

5. Op een aantal plaatsen in het centrum van Oostende voorzien we kort parkeren, om het handelscentrum te herwaarderen. Het ophalen van aankopen in het centrum, door Oostendenaars en omwonenden, wordt zo weer vlotter mogelijk gemaakt.

We doen dit zo:

Een Oostendepas waarmee de Oostendenaars kunnen gebruik maken van een half uur tot een uur kort parkeren bovengronds.

Niet-Oostendenaars uit de regio kunnen een dergelijke pas aanschaffen tegen een bepaald bedrag.

Oostendse aannemers en zelfstandigen kunnen met de pas functioneel kort parkeren in het kader van de werken die ze moeten uitvoeren in en rond het centrum zonder beboet te worden. Dit geldt zeker voor kleine werken en laden en lossen.

Aannemers en zelfstandigen vanuit de regio rond Oostende kunnen een dergelijke pas aanschaffen tegen een kleine retributie.

Waar? De plaatsen die in aanmerking komen zorgen in eerste instantie voor een honderdtal plaatsen kortparkeren: aan de linker- en achter zijde van De Grote Post, de lijn buiten het Mijnplein in de Nieuwstraat, en een aantal plaatsen langs de Sint Petrus- en Pauluskerk.

6. De Van Iseghemlaan is nu een “spookfietsstraat”. Het likje verf op de baan doet niks. Door het verkeer in één richting rond het centrum te laten gaan, kan de Van Iseghemlaan heringericht worden. Er komt een baanvak vrij en hier maken we een brede boulevard, afgescheiden voor fietsers en voetgangers. Plus, er kunnen een aantal plaatsen voorzien worden voor de vele bewoners om kort te parkeren zodat ze zonder kans op een boete hun wagen kunnen leeg maken.

7. De zone 30 wordt teruggedraaid: het straatbeeld moet de verkeersveiligheid en de gepaste snelheid afdwingen, niet de flitscamera.


* Zone 30 aan scholen en in woonkernen blijft bestaan.


* Zone 30 werd in Oostende onder het mom van ‘verkeersveiligheid’ ingevoerd, maar het mag duidelijk zijn dat op vele plaatsen het verlagen van de snelheidslimiet totaal niets met verkeersveiligheid te maken had. De Zilverlaan is een goed voorbeeld: daar bewegen auto’s, fietsers en voetgangers zich al van voor de invoering zone 30 gescheiden voort, en is het dus duidelijk dat het verlagen van de snelheidslimiet naar 30 km/u enkel veel boetes heeft opgeleverd. Evenzeer ook zo voor de Mariakerkelaan (tussen Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortseteenweg) en voor een deel van de Stuiverstraat.


* De verkeersveiligheid moet nog omhoog, maar dat dient te gebeuren door weloverwogen weginrichting en verkeersinfrastructuur. Zo dienen fiets- en voetpaden maximaal gescheiden te worden van de baan. De Mariakerkelaan, deel van de Stuiverstraat, de Steensedijk, de Voorhavenlaan, … zijn maar enkel voorbeelden waar ingrepen op de verkeersinfrastructuur nodig zijn.


* Op verschillende plaatsen kan het gebruik van digitale verkeersborden ingevoerd worden, zodat kan worden overgeschakeld naar 30 km/u enkel op de momenten dat dit een noodzakelijk wordt voor het veiliger organiseren van het verkeer.

8. Parkeren in de wijken is op veel plaatsen een probleem. Meermaals parkeert men zich voor een aantal dagen in een wijk waardoor de beschikbare parkeercapaciteit voor de bewoners sterk afneemt. We stellen voor om voor langblijvende bezoekers een combinatie te voorzien van parkeergelegenheid buiten de stad, met shuttledienst en in overleg met de taxidiensten om zo de parkeercapaciteit in de wijken voor de Oostendenaars te behouden.

9. Op de Torhoutsesteenweg gebeuren best een paar grote, maar vooral ook kleine ingrepen die het doorgaand verkeer moeten vergemakkelijken van aan de Kromme Elleboog. In die zin bestaan er al een tijd voorstellen van de ondernemers aan de Torhoutsesteenweg waar een aantal goeie verbeteringen op korte termijn kunnen gerealiseerd worden.

10. De verkeersorganisatie rond het station moet worden aangepast. Het moet mogelijk worden om iemand af te zetten of een taxi te nemen dichter bij het station, zonder helemaal uitgeregend te zijn.


Ga naar Vooruit Oostende
Over de Auteur

Vooruit Oostende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant