Nieuws

LOKAAL: Oostende. Tot de diervriendelijkste stad van Vlaanderen maken

Vooruit Oostende

Thursday 20

June 2024 18:03

Vooruit wil van Oostende de diervriendelijkste stad van Vlaanderen maken en zet dan ook fors in op het thema met een ruim pakket aan concrete speerpunten. Ook dieren hebben rechten en die moeten ten allen tijde gerespecteerd worden. Meer zelfs: dieren hebben geen stem om voor zichzelf op te komen dus doet Vooruit Oostende dat: met een reeks maatregelen om ze te beschermen én met innovatieve projecten die het dierenwelzijn verhogen. 

JOHN CROMBEZ & FABRICE GOFFIN LICHTEN SPEERPUNTEN DIERENWELZIJN TOE

INGRIJPEN BIJ DIERENMISHANDELING OF -VERWAARLOZING: Vooruit Oostende wil dat het komende stadsbestuur ingrijpt in geval van dierenmishandeling of -verwaarlozing of bij dumping van dieren met een maatregel van de Burgemeester. Vanuit zijn uitvoerende bevoegdheid voor de veiligheid moet de burgemeester na mishandeling, verwaarlozing of dumping een verbod op het houden van dieren opleggen voor een bepaalde termijn. 

PROEFPROJECT VOOR EEN DIERENPAS: Dit moet bovendien het startpunt vormen voor een Oostends proefproject voor een dierenpas: houders van huisdieren krijgen een dierenpas, waarop ze alle info over hun dier kunnen registreren en bijhouden en waarmee ze ook toestemming krijgen of verliezen om dieren te houden. Indien succesvol moet het Oostendse stadsbestuur de Vlaamse regering oproepen om dit bovenlokaal in te voeren. 

MELDPUNT GIF & ALTERNATIEF VOOR TRADITIONEEL VUURWERK: Het volgende stadsbestuur moet bovendien actief bedreigingen voor dieren aanpakken. Zo vraagt Vooruit Oostende een meldpunt gif: een steeds bereikbaar loket waar Oostendenaars kunnen melden dat er (vermoedelijk) ergens gif is verspreid, waarop de stadsdiensten onmiddellijk in actie komen. Daarnaast moet de stad expliciet en altijd kiezen voor een alternatief voor traditioneel vuurwerk ook bijvoorbeeld voor de her in te voeren vurige maandagen. Van een lichtshow over echt geluidsarm vuurwerk tot een droneshow: er is veel mogelijk.

ETHISCH CERTIFICAAT VOOR DIERENARTSEN: Gekoppeld aan deze strikte regels en sterke bescherming moet er ook een ethisch certificaat voor dierenartsen komen, uitgereikt door de stad, aan dierenartsen die principieel en effectief weigeren om samen te werken met broodfokkers. Zo worden ook zij mee geresponsabiliseerd in de strijd tegen de broodfok en weet iedere Oostendenaar welke dierenarts echt kiest voor dierenwelzijn. 

CENTRUM VOOR DIERENWELZIJN VERSTERKEN: Want kiezen voor dierenwelzijn, dat is waar het om gaat als we van Oostende de diervriendelijkste stad van Vlaanderen willen maken. En dat doen we samen, met iedere Oostendenaar en met het Centrum voor DierenwelzijnVooruit Oostende wil dit centrum, opgericht door het Blauwe Kruis van de Kust, verder uitbouwen en versterken met een permanent beschikbare dierenarts, een tijdelijke opvang voor dieren waarvoor het baasje om dwingende redenen (een opname, ziekte of andere) tijdelijk niet kan zorgen, en een aanbod van lessen en didactisch materiaal aangeboden op Oostendse scholen over dierenwelzijn. In dit centrum moet bovendien plaats zijn voor een infoloket dierenwelzijn en een voedselbedeling voor dieren, waar baasjes met hun dieren terechtkunnen die het tijdelijk moeilijk hebben om de juiste voeding te kunnen voorzien. Dit waarmaken kan alleen in een sterke samenwerking met, en na een versterking van, alle partners, waaronder het vogelopvang- en wildlife rescue centrum, Het Blauwe Kruis van de Kust, organisaties als het NorthSealTeam, en de vele vrijwilligers in Oostende die zich inzetten voor dierenwelzijn.   

DIERENLIEFDE ERKENNEN: Vooruit Oostende wil daarenboven ook dierenliefde erkennen als echt en bijzonder waardevol. Daarom kijken we met de Oostendse woonzorgcentra om ruimte te maken voor bewoners met hun huisdier en willen we werk maken van een volwaardige dierenbegraafplaats

ZWERFKATTENBELEID MET ANTENNEPUNT IN ELKE WIJK: Als sluitstuk moet er in Oostende, eindelijk, een efficiënt en opgevolgd zwerfkattenbeleid komen, met de nodige ondersteuning voor vrijwilligers, degelijke plannen voor sterilisatie en een antennepunt in iedere wijk. Een antennepunt dat bovendien het verlengde vormt van het infoloket dierenwelzijn en dat samen met de permanent beschikbare dierenarts zal zorgen voor een forse verhoging van het dierenwelzijn.


Ga naar Vooruit Oostende
Over de Auteur

Vooruit Oostende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant