Nieuws

LOKAAL: Oostende. Een nieuw, maar discriminerend huishoudelijk reglement voor BKO

Vooruit Oostende

Tuesday 21

December 2021 20:42

'Kinderen met een specifieke zorgbehoefte hebben dezelfde rechten als iedereen. Een reglement dat hen uitsluit, is een schendig van de mensenrechten. Wanneer kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs nood hebben aan buitenschoolse kinderopvang dan is men bovendien verplicht redelijke aanpassingen* te doen. Dit staat nergens in het reglement verduidelijkt. Het is een schande dat dergelijk discriminerend artikel nog maar de Gemeenteraad haalde.’, benadrukt gemeenteraadslid Vanessa Vens.  

 

De stad Oostende legde op de Gemeenteraad (20/12/2021) een nieuw huishoudelijk reglement voor de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) voor. Daarin staat een bepaling dat kinderen uit het buitengewoon onderwijs met een specifieke zorgbehoefte niet zullen opgevangen worden via de BKO. Vooruit Oostende verzet zich hiertegen.

De bevoegd schepen heeft op de dag van de Gemeenteraad, een amendement ingediend op haar eigen punt en wel bepaald op het artikel omtrent kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Oorspronkelijk haalde volgend discriminerend artikel in het huishoudelijk reglement de Gemeenteraad:

"Gezien de dienst Buitenschoolse Kinderopvang niet beschikt over gespecialiseerd opgeleid personeel, is het voor de BKO niet mogelijk om kinderen uit het buitengewoon onderwijs met een specifieke zorgbehoefte op te vangen. In bepaalde gevallen kan er in samenspraak met de ouders, leidinggevenden en gespecialiseerde instanties een uitzondering worden gemaakt. De Stad Oostende biedt als alternatief opvang op maat aan via de dienst Jeugd.” 

Dit werd aangepast door de bevoegd schepen naar: "Kinderen met extra en/of specifieke zorgbehoeften worden samen met andere kinderen opgevangen. We streven er naar om kwalitatieve opvang te voorzien. Indien blijkt dat de draagkracht van de begeleiding en de werking in het gedrang komen, gaat de dienst Buitenschoolse Kinderopvang in dialoog met de ouders om samen naar een gepaste oplossing te zoeken." 

De fractie Vooruit Oostende vindt het een schande dat een dergelijk discriminerend* artikel zelfs maar de Gemeenteraad kan halen. Bovendien is de aanpassing, naar ons oordeel, nog niet voldoende om de buitenschoolse kinderopvang voor kinderen uit het Bijzonder Onderwijs optimaal te organiseren. De redelijke aanpassingen** om mogelijke hindernissen weg te nemen, zijn niet gedefinieerd. De fractie Vooruit Oostende stemde dan ook tegen het huishoudelijk reglement voor de BKO in Oostende. Het artikel omtrent de opvang van kinderen uit het buitengewoon onderwijs dat werd toegevoegd, was niet de enige aanleiding voor deze tegenstem. Ook volgende punten motiveren de tegenstem van Vooruit Oostende: 

  • wijziging voorrangsregels tijdens de schoolvakanties: er was steeds voorrang voor kinderen van ouders die gedomicilieerd zijn in Oostende of waarvan de kinderen schoollopen in Oostende. Voortaan krijgen kinderen die schoollopen in Oostende geen voorrang meer. 
  • het verminderen van (kosteloze) respijtdagen van 2 naar 1
  • het toegevoegde artikel omtrent kinderen uit het buitengewoon onderwijs 
  • in hoeverre kan en zal de dienst Jeugd in opvang op maat voorzien, gezien zij met hun werking enkel actief zijn in vakantieperiodes.
  • het tarief van de boetes gaat omhoog: (er was één bedrag van 10 euro / voortaan wordt dat opgesplitst: voor- en naschoolse opvang 5 euro, 10 euro woensdagnamiddag, 15 euro voor schoolvrije dagen en vakantieperiodes)

 

“Inclusie voor personen met een zorgbehoefte is een zoektocht, samen met de ouders en in overleg met andere betrokken actoren. Wij pleiten ervoor om een huishoudelijke reglement voor de BKO te maken waarbij iedereen zich welkom voelt en dat ook is. We moeten als stad Oostende tegemoet komen aan de behoeften van de persoon met een handicap. Wat die ook zijn. Zodat deze kinderen evenwaardig, zelfstandig, veilig en met waardigheid aan de buitenschoolse kinderopvang kan deelnemen. Daarvoor strijden we met Vooruit Oostende.’, besluit Vanessa Vens. 

*Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap werd aangenomen door de Verenigde Naties op 13 december 2006. In België is dit verdrag sinds 1 augustus 2009 van kracht. Sinds 2011 is Unia belast met de bescherming, de promotie en de opvolging van de uitvoering van het verdrag in België. Het verdrag stelt dat alle personen met een handicap moeten kunnen genieten van alle mensenrechten, zoals het recht op gelijkheid en non-discriminatie, het recht op toegankelijkheid, het recht op gelijkheid voor de wet, het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon, het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, het recht op onderwijs, het recht op werk, enzovoort. Soms kan een persoon met een handicap door bepaalde hindernissen zijn of haar mensenrechten niet op gelijke voet met anderen uitoefenen. Dan heeft hij of zij recht op redelijke aanpassingen** om die hindernissen weg te nemen.(bron: website Unia)

** 
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/onderwijs/wat-zijn-redelijke-aanpassingen 


Ga naar Vooruit Oostende
Over de Auteur

Vooruit Oostende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant