Nieuws

LOKAAL: Oostende. Afstoten OCMW-Thuiszorg onwettig én misleiding in loonsimulatie personeel

Team Vooruit

Wednesday 20

October 2021 22:34

Vooruit Oostende legt zich niet neer bij de beslissing om de dienst Thuiszorg van het OCMW Oostende te privatiseren en heeft daarom een klacht ingediend bij de toezichthoudende overheid. “Burgemeester Tommelein zet alles van de publieke zorg in Oostende in de uitverkoop. Alles moet naar de privé. Wij gaan hier als Vooruit Oostende tegen in het verzet.”, stelt gemeemteraadslid Jeroen Soete. 

Tekort aan gezinszorg in Oostende

Oostende heeft van alle regionale steden de grootste kloof tussen de programmatiecriteria van de hogere overheid en de effectief gepresteerde uren gezinszorg. Oostende heeft met andere woorden het grootste tekort in het aanbod gezinszorg.

Het is onze overtuiging dat het stadsbestuur samen met de andere privé-aanbieders zou moeten inzetten op een verruiming van het zorgaanbod, en niet op het afstoten van het publieke aanbod zoals ze nu doen.

Afstoten OCMW-dienstverlening onwettelijk

Volgens diverse rechtspraak kan het afstoten van OCMW-dienstverlening niet zomaar. Zolang de noodzaak aan de dienstverlening aanwezig blijft, moet het OCMW in die zorgtaken voorzien. Gezien het grote tekort aan uren gezinszorg in Oostende zou het wel eens best kunnen zijn dat de privatisering onwettelijk is.

Misleiding personeel

Tijdens de gemeenteraad van september 2021 hebben we tevergeefs meer info gevraagd over de gevolgen voor het personeel. Het was toen al duidelijk dat er nog heel wat losse eindjes waren. Vanuit het standpunt van het betrokken personeel is de lichtzinnigheid waarmee er vervolgens toch beslist in dit dossier wraakroepend.

De gevolgen tonen zich nu al. In de individuele vergelijking die de personeelsleden ondertussen gekregen hebben worden er netto-voordelen bij het OCMW -zoals maaltijdcheques en de 2de pensioenpijler- bruto gecompenseerd. Kleinste kind weet dat dit niet hetzelfde is. De mensen worden bij het 17de gezet.

Gevolg is dat sommige personeelsleden een te rooskleurig beeld van hun nieuwe voorwaarden krijgen waar anderen te weinig gecompenseerd worden voor hun achteruitgang bij de overstap.

De burgemeester zou zand aan een Arabier verkopen. In dit geval strooit hij vooral zand in de ogen van zijn eigen personeel die zich al jaren met hart en ziel inzetten voor hun job.

Geen besparing maar een kost voor het stadsbestuur

Bij aanvang van de plannen klonk het nog bij monde van de burgemeester dat er jaarlijks 1 miljoen euro bespaard zou kunnen worden. Vervolgens wordt met een getal van 400.000 euro gegoocheld (berekend op basis van een coronajaar dan nog). Ondertussen klinkt het dat er zeker geen verlies gedaan zal worden. De waarheid is dat het best mogelijk is dat het afstoten van de Thuiszorg de stad Oostende net geld zal kosten. Dit zou al voldoende reden kunnen zijn om de ganse operatie af te blazen, maar daar steekt het ego van de burgemeester een stokje voor. Het is in dit verband dan ook geen toeval dat er in het dossier voor de gemeenteraad geen enkel financieel plan te vinden was.

Op basis van bovenstaande en andere elementen hebben wij bezwaar ingediend. Een uitspraak verwachten we in december 2021. 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant