Nieuws

LOKAAL: Oorspronkelijke rijrichting terug ingevoerd op Havermarkt

Vooruit Hasselt

Wednesday 21

September 2022 14:51

 

In het kader van het plan ‘Bereikbare binnenstad’ – een plan om de Hasseltse binnenstad vlotter bereikbaar en aantrekkelijker te maken – werden er in augustus ingrepen doorgevoerd op de Havermarkt. Marc Schepers, bevoegd voor mobiliteit “Er werden enkele verkeerskundige aanpassingen doorgevoerd om in deze drukke buurt meer ruimte te creëren voor de vele fietsers en voetgangers die er dagelijks passeren. Zo werd onder meer de straat enkelrichting gemaakt en draaide de rijrichting om.”

 

Nieuwe doorsteek

“Hoewel dat de recent ingevoerde nieuwe verkeerssituatie voor een vlottere en veiligere doorstroming van het verkeer op de Havermarkt zorgt, stelden we vast dat ter hoogte van de Schiervellaan het veilig gebruik van de rijweg door fietsers en gemotoriseerd verkeer, bijsturing vereist.” Reden genoeg voor de stad Hasselt om nu de rijrichting terug om te draaien. “Verkeersveiligheid is voor mij een speerpunt. Zolang deze niet maximaal kan worden verzekerd, is de oude rijrichting terug van tel”, duidt Schepers. “Vanaf maandag 19 september bereik je de Havermarkt dus zoals voorheen, door het centrum in te rijden. Uitrijden doe je via de Cellebroederstraat en de Ridderstraat. Let op, de enkelrijrichting blijft behouden.”

“De plannen om onze Havermarkt verkeersveiliger, gezelliger en groener te maken, zijn uiteraard niet van tafel.”, onderstreept Schepers.  De stad werkt ondertussen verder samen met het Agentschap Wegen en Verkeer  –dat bevoegd is voor de kleine ring- aan een nieuwe doorsteek naar de kleine ring ter hoogte van de Schiervellaan. “Zo’n doorsteek maakt niet enkel komaf met de conflictsituatie op de Schiervellaan, we creëren meteen ook een nieuwe route staduitwaarts waardoor de Maagdendries en de Diesterstraat verder ontlast wordt. Bovendien ontstaat hiermee de mogelijkheid om de Ridderstraat autoluw te maken.”

 

Verzinkbare palen

Het plan bereikbare binnenstad wordt dus gewoon verder gezet. “De plaatsing van de verzinkbare palen loopt verder en ook het parkeeraanbod wordt geoptimaliseerd. Uiteraard activeren we de palen pas wanneer met iedereen voldoende werd afgestemd. We vinden het hierbij belangrijk om aandacht te hebben voor de bezorgdheden van alle betrokkenen.  We nemen de komende maanden dan ook ruim de tijd om de noodzakelijke gesprekken te voeren en iedereen te informeren.”, besluit Schepers

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant