Nieuws

LOKAAL: Oekraïense vluchtelingen in Gent: opvang op maat

Vooruit Lokaal

Tuesday 19

April 2022 08:28

Op 8 april waren er 731 Oekraïners in Gent. Ongeveer de helft is tussen de 25 en 64 jaar, de rest is grotendeels jonger dan 25 jaar (slechts 5% is ouder dan 65). Op 12 april logeerden 190 mensen bij een gastgezin via #plekvrij. Van 10 maart tot en met 8 april hebben 16 mensen gebruik gemaakt van de logiessector. 29 mensen verblijven in de opvang in het Prinsenhof (op een totaal van 40 plaatsen).

“Op 12 april werden bij het OCMW reeds 360 nieuwe individuele dossiers met Oekraïense nationaliteit aangemaakt”, vult Rudy Coddens, onze voorzitter van het OCMW, aan. “Daar zitten 130 minderjarigen bij. Het OCMW focust momenteel op de toekenning van het equivalent leefloon en – waar nodig – een financiële overbrugging.”

Werk voor Oekraïners?

Voor de volwassen Oekraïners wordt ook onderzocht of ze aan het werk kunnen. “In al onze communicatie schuiven we de dienstverlening van de VDAB en van de vier Gentse ‘Werkpunten’ naar voor. Het aantal Oekraïners dat werk zoekt is vooralsnog beperkt. We hebben ook nog geen duidelijk zicht op de arbeidsmarktprofielen en specifieke verwachtingen. Anderzijds hebben zich al een 20-tal werkgevers gemeld die een aanbod willen doen. Onze Dienst Werk en Activering contacteert de werkgevers, onderzoekt het aanbod en trekt dit ook open naar de bredere groep werkzoekenden.”

Bijzondere opvang en begeleiding voor dove Oekraïners

Gent kreeg ook de vraag van Doof Vlaanderen en Fedasil (de federale opvangdienst) om een groep dove mensen op te vangen. “Daar hebben we volmondig ‘ja’ op gezegd. Gent is een door en door sociale en solidaire stad. Onze opvang, zoals het Prinsenhof waar we de winteropvang voor daklozen organiseerden, zetten we nu in om dringend Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden. Het is die flexibiliteit, die wil om met iedereen in deze stad - nieuwkomer of geboren en getogen Gentenaar - solidair te zijn, die ons onderscheidt van andere steden.”

Op dit moment verblijven 20 dove volwassenen en 9 dove kinderen in de opvang in het Prinsenhof. “We deden (met geld van de Stad) enkele noodzakelijke aanpassingen. Zo kregen de slaapkamers een knipperlichtbrandalarm. We werken samen met doventolken van Doof Vlaanderen en blijven de begeleiding verder verfijnen om in te spelen op specifieke noden. Daarnaast geven we ook infosessies op maat, in samenspraak met de werking toegankelijkheid van de Dienst Lokaal Sociaal Beleid en de collega’s van IN-Gent vzw.”

Astrid De Bruycker: ‘Ook opvang moet inclusief zijn’

De groep Oekraïense oorlogsvluchtelingen die sinds kort in onze stad verblijven is heel divers. “Daarom maken we ook de opvang van die mensen zo veel als mogelijk inclusief” zegt Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen en voorzitter van IN-Gent. “De opvang van doven en mensen die niet of slecht verstaanbaar kunnen spreken vraagt omkadering en begeleiding op maat. In Gent hébben we de kennis en ervaring die nodig is. We laten echt niemand zomaar aan zijn lot over.”

IN-Gent kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om een voortraject inburgering uit te werken. De Stad en IN-Gent hebben dit voortraject vorm gegeven via de online en fysieke infosessies ‘Wegwijs in Gent’ (op basis van de Oekraïners zelf). Ondertussen vonden acht sessies plaats. 70 mensen namen deel. “Maar we merken bij de online sessies vaak dat er meerdere mensen volgen achter één scherm. Het aantal effectieve deelnemers ligt dus hoger.”

Er zijn al 12 nieuwe sessies gepland. Bovendien is er ook individuele begeleiding om de nieuwkomer toe te leiden naar verschillende diensten, op maat van zijn/haar noden.

De Oekraïense vluchtelingen worden door Vlaanderen momenteel niet geregistreerd als ‘klassieke’ inburgeraars, zoals dat bij andere erkende vluchtelingen wel het geval is. Ze moeten dus niet verplicht inburgeren. Met andere woorden: het vrijwillig volgen van de infosessies leidt op lange termijn voor de Oekraïners niet tot het behalen van een inburgeringsattest.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant