Nieuws

LOKAAL: Oekraïense tolken in Gent: ‘IN-Gent vzw investeert, Vlaanderen moet méér doen’

Vooruit Lokaal

Wednesday 27

April 2022 09:13

Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen, kreeg tijdens het ‘vragenuurtje’ voor de gemeenteraad van 26 april 2022 de vraag of er in Gent voldoende Oekraïense tolken beschikbaar zijn, en wat de Stad zal doen om extra tolken te vinden. Dat laatste blijkt heel wat.

“Wij investeren veel om onze dienstverlening toegankelijker te maken. We bieden oefenkansen Nederlands aan en halen taaldrempels weg voor zij die nog Nederlands aan het leren zijn - onder andere door begrijpelijk taalgebruik, door tolken Vlaamse Gebarentaal én door jaarlijks 600.000 euro te investeren in gratis kwaliteitsvolle sociaal tolken én vertalers. Die zetten we in in onderwijs, welzijn en gezondheidszorg, én in onze eigen stadsdiensten. Dat staat in schril contrast met Vlaanderen, dat in onderwijs, welzijn en binnenlands bestuur géén middelen voorziet, en al jaren minder investeert in gecertificeerde tolken.”

Op het moment dat de Russisch-Oekraïense oorlog uitbrak is Vlaanderen wel wakker geworden. “Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering heeft een versneld opleidingstraject en extra examens georganiseerd. Er werden ook Belgische en Nederlandse beëdigde gerechtstolken en -vertalers gecontacteerd. IN-Gent neemt zelf ook actief contact op met mogelijke kandidaten. Dat eerste versnelde opleidingstraject eindigt op 10 mei.”

IN-Gent organiseert opleidingsreeks crisistolk

Maar: op dit moment zijn vanuit IN-Gent slechts drie tolken en zes vertalers beschikbaar, omwille van de geringe investering door Vlaanderen. “Daarom organiseert IN-Gent zélf een eerste opleidingsreeks ‘crisistolk’, ook al valt dat eigenlijk niet onder de decretale opdrachten. Het gaat om een korte introductie voor vrijwilligers die informatieve gesprekken willen tolken. Vijf vrijwilligers kregen vandaag hun laatste vorming. Daarnaast heeft IN-Gent ook een vacature om voor een voltijdse tolk Oekraïens-Nederlands.”

Bijkomend heeft het stedelijke Vrijwilligerspunt de talenkennis opgevraagd van iedereen in de databank. Mensen die bijvoorbeeld Engels en Oekraïens kennen, kunnen dan ook ingezet worden bij vrijwilligersorganisaties. “Daarnaast bekijken we ook de systematische inzet van tolken zowel op de Campus Prins Filip van het OCMW, als bij het loket migratie. Om de twee weken evalueren we.”

Opvang van dove Oekraïners in Prinsenhof

In het Prinsenhof worden ondertussen dove Oekraïners opgevangen. “We hebben dus ook een tolk Oekraïense gebarentaal nodig bij de infosessies ‘Wegwijs In Gent’, want er is een Oekraïens-sprekende leerkracht. Voor de andere hulpverleners zoeken we naar een combinatie: Nederlands – Vlaamse Gebarentaal, en Vlaamse Gebarentaal – Oekraïense gebarentaal. Voor dat laatste zijn er al een vijftal vrijwilligers geïnteresseerd in de opleiding crisistolk. IN-Gent onderzoekt of de opleiding kan georganiseerd worden voor die groep.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant