Nieuws

LOKAAL: Nieuwe speeltoestellen voor Oostakkerdorp en Boerderijpark

Vooruit Lokaal

Tuesday 11

April 2023 14:37

Astrid De Bruycker, onze schepen van Openbaar Groen en Participatie, heeft goed nieuws voor de kleinste Gentenaars (en hun ouders natuurlijk).

“Tegen de zomer van 2023 plaatst de Stad Gent op heel wat plekken nieuwe speeltoestellen. In Oostakkerdorp werkt onze Groendienst op dit moment aan een zandzone met een klimboog, een draaischijf en een duikelrek. Het park krijgt ook een houten zwijn en schaapjes als verwijzing naar de Dries, de plek waar lang geleden 's avonds het vee naartoe werd samengedreven om het naar de stal te brengen. De officiële opening is voorzien op zaterdag 6 mei om 15.30 uur tijdens het feest ‘1 jaar Oostakkerdorp’.”

In het Boerderijpark in de Brugse Poort werden de speeltoestellen intussen al vervangen door een combinatietoestel met als thema ‘Boerderij’.

“Op de houten maaidorser kunnen kinderen klimmen, glijden en naar hartenlust spelen met zand. Naast de maaidorser staat er een nieuw 'memorybord'. Ons openbaar groen is voor heel veel Gentenaars hun ‘tuin’: fijne plekken om elkaar te kunnen ontmoeten en vooral voor kinderen om te ravotten. Heel belangrijk, zeker in dichtbebouwde wijken zoals de Brugse Poort, waar veel mensen geen tuin hébben.”

Met behulp van het Wijkbudget

De komende maanden plaatst de Stad nog een tiental kleinere speeltoestellen in groenzones verspreid over Gent, onder andere in de Julienne De Vetterestraat, Holmerestraat, Govaartsakker, Borluutplein, Granietstraat, Kapoenenpleintje Drongen. Verder gaat er dit jaar extra aandacht naar kleine woongroenzones. “Onder meer in de Prelaatsdreef en het parkje aan de Jean-Jaureslaan komen speeltoestellen als een evenwichtsparcours of trampolines. Die kleinere toestellen komen er vaak op vraag van de bewoners en met behulp van het Wijkbudget. Dat doet mij dubbel plezier.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant