Nieuws

LOKAAL: Toeristen mogen niet meer op straat parkeren in 🅰

Vooruit Antwerpen

Friday 28

April 2023 12:10

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een nieuw parkeerbeleid in het leven geroepen. We halen auto’s van de straat door bezoekers van de stad te verplichten om alleen nog ondergronds te parkeren. Met tram, bus of fiets naar de stad komen wordt uiteraard nog meer aangemoedigd. “Er komt zo meer plaats op straat om te spelen en ons te amuseren”, klinkt het bij Tom over het nieuwe beleid. Naast dat parkeerbeleid werd deze week ook een nieuwe bouwcode voorgesteld. Die werd onder onze schepen van Leefmilieu omgevormd tot een heuse klimaatwet voor de stad. 

Nu het nieuwe seizoen is afgetrapt, loopt de historische binnenstad opnieuw vol toeristen. Voor die toeristen verandert één en ander door het nieuwe parkeerbeleid van de stad. Ze worden in eerste instantie aangemoedigd om met het openbaar vervoer te komen. Wie toch nog met de auto naar de stad komt, mag die niet meer op straat maar alleen nog ondergronds parkeren. Die regel geldt voor de 16e -eeuwse binnenstad, tussen de Leien en de Kaaien. 
Op die manier schrappen we het zoekende verkeer en krijgen zowel de toeristen zelf als de Antwerpenaars meer ruimte op straat. Wie mag dan nog wel parkeren op straat? Die plekjes zijn voorbehouden voor bewoners, frequente bezoekers van bewoners en vergunninghouders zoals mantelzorgers, zorgverstrekkers en klusjesmannen. Zij zullen allen een speciale aanvraag daarvoor kunnen doen.

Nog deze week werd een nieuwe bouwcode voorgesteld die alle regels rond bouwen en verbouwen van grote of kleine projecten en de inrichting van het openbaar domein in de stad vastlegt. Een bouwcode is het belangrijkste instrument voor een stedelijke overheid om een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening te bekomen. Ook daarin krijgt parkeren extra aandacht.  Er werd beslist om voor grote nieuw- of herbouwprojecten met meer dan 30 wooneenheden, géén parkeervergunning meer uit te reiken.  Op deze manier worden bewoners verplicht om inpandig te parkeren. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de grootte van het project aangezien het bij kleine projecten minder evident is om genoeg inpandige parkeerplaatsen te voorzien dan bij grotere projecten. 

Ook werd beslist om de parkeernorm op het gehele grondgebied Antwerpen te verlagen. En specifiek in stationsomgevingen, rond mobiliteitsknooppunten en in de buurt van P&R gebouwen wordt de parkeernorm bijkomend verlaagd gezien de grote multimodale bereikbaarheid. Ook specifiek in stationsomgevingen, rond mobiliteitsknooppunten en in de buurt van P&R gebouwen wordt de parkeernorm bijkomend verlaagd gezien de grote multimodale bereikbaarheid. “We verminderen het aantal bewonerskaarten om te parkeren. Dat is historisch. We gaan niet meer strooien met parkeerplaatsen voor auto’s zodat er meer ruimte komt op straat”, aldus Tom. 

 

Niet alleen het parkeerbeleid met de verlaagde parkeernormen zorgt voor meer plek op straat. De nieuwe bouwcode schrijft ook dat bij nieuwe ontwikkelingen minstens 20% van het perceel open en onbebouwd moet blijven. Daar moet volle grond blijven. Zo kan het regenwater er infiltreren in de grond. Goed in de strijd voor verkoeling en tegen droogte in de stad. En wordt er toch afgeweken van de 20% volle grond, dan zal men compensatie moeten voorzien. Dit kan ofwel in natura door elders te ontharden, ofwel door een financiële bijdrage te storten in een nieuw opgericht onthardingsfonds waarmee de stad dat zelf kan doen.

 

Diezelfde nieuwe bouwcode is door onze eigen schepen van Leefmilieu een heuse klimaatwet geworden voor de stad. We lichten een paar voorbeelden toe. De regels voor het plaatsen van duurzame buitengevelisolatie zijn versoepeld. Hierdoor kunnen mensen voortaan gemakkelijker gebruik maken van duurzame materialen en natuurlijke gevelbekleding, zoals ecologisch hout of zelfs een volledig groene gevel met aanplanting.

Duurzame technieken zoals warmtepompen, zonnedaken of kleine windturbines worden aangemoedigd door ze gemakkelijker vergunbaar te maken voor zowel kleine als grote projecten. Bij renovatie van platte daken die niet met een groendak kunnen worden uitgerust, verplichten we een lichtkleurige dakbedekking. “Het is gedaan met de zwarte roofing. Lichte dakbedekking weerkaatst zo’n 80% van de zonnestralen. Daardoor blijft je woning cooler.”

Grotere gebouwen (nieuwbouw of herbouw) krijgen niet langer een toelating voor een stookinstallatie op aardgas. Ze kunnen gebruik maken van het warmtenet als dat aanwezig is of maken gebruik van een warmtepomp. 
En om af te sluiten: publiek toegankelijke parkings groter dan 100m² in open lucht moeten extra vergroend en onthard worden, en voorzien worden met plantvakken en heesters etc.

“Met een ambitieuze bouwcode als klimaatwet en een nieuw parkeerbeleid dat blik van de straat haalt, ziet het er goed uit voor de toekomst in onze stad”, besluit Tom. 


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant