Nieuws

Motie Vooruit Diest leidt tot gezamenlijke strijd voor zwembad Halve Maan

Vooruit Lokaal

Friday 18

March 2022 03:39

Vooruit Diest diende voor de extra gemeenteraad van 19 maart een motie in met als hoofddoel om het openluchtbad van de Halve Maan open te houden door te blijven investeren in onderhoud en werk te maken van verduurzaming. Deze tekst werd nu samengevoegd met de motie van Groen Diest tot een gezamenlijke motie die hopelijk wordt goedgekeurd op de Diestse gemeenteraad. Vooruit is bijzonder trots en overtuigd dat dit een sterker signaal is naar de provincieraad.

Een gezamenlijke motie over de partijgrenzen heen

‘Met de vraag voor een extra gemeenteraad en onze motie hebben we duidelijk het Diestse stadsbestuur wakker geschud. Deze beweging was hard nodig want daar had de Diestenaar recht op. In onze Vooruit-motie lieten we heel duidelijk verstaan dat we tegen de sluiting van ons openluchtbad zijn en dat het provinciebestuur via investering, onderhoud en onderzoek naar verduurzaming alles eraan moet doen om ons zwembad open te houden. Ondertussen werd onze volledige tekst de basis voor een gezamenlijke motie over de partijgrenzen heen.

Deze zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de extra Diestse gemeenteraad van zaterdag 19 maart vanaf 14u’, vertelt Vooruit gemeenteraadslid en voorzitter Carina Jankowski.

‘Met onze argumenten en motivatie hebben we het stadsbestuur duidelijk kunnen overhalen om mee op de kar te springen. Ook de motie van Groen Diest zit perfect verwerkt in de nieuwe tekst. Dit moesten we samen doen, over de partijgrenzen heen. Zo is het een steviger signaal naar de deputatie. Ik denk niet dat gedeputeerde A. Schevenels (Open Vld) zoveel weerstand had verwacht van de Diestenaar. We laten ons openluchtbad toch niet zomaar afnemen door een gedeputeerde die van achter haar bureau beslissingen neemt op basis van cijfers en tabellen, zonder enige empathie of voeling met de inwoners?!’ zegt Jankowski.

Een politieke zet binnen de visie om provinciaal niveau af te schaffen!

Ook de voltallige provinciale Vooruit-fractie – Demiddeleer, Florquin en Tobback -  kan haar ongenoegen niet verbergen. Zeker voor provincieraadslid en gewezen gedeputeerde Marc Florquin is dit bijzonder pijnlijk als Diestenaar.

‘Ik heb onze Halve Maan steeds een warm hart toegedragen en dat is nog steeds zo. Het openluchtzwembad is naast ontspanning ook steeds een plaats van ontmoeting. Maar de huidige Open Vld, CD&V en N-VA deputatie draait met dit voorstel zonder verpinken de nek om van onze provinciale parels. Uiteraard past dit perfect in de N-VA-visie om het provinciaal niveau af te schaffen. Ik moet zeggen, met een dergelijk voorstel slagen ze hier perfect in. Maar misschien nog erger, vanuit CD&V-hoek komt hier geen enkel bezwaar. Terwijl zij toch pretenderen om de provinciale bevoegdheden te verdedigen…’ aldus Marc Florquin.

Het openluchtbad vervult heel wat maatschappelijke functies.

‘Het zwembad speelt trouwens niet alleen een rol voor de fysieke gezondheid, maar ook voor het mentale welbevinden. Daarnaast merken we allemaal dat het dagelijks leven duurder wordt. Een reis naar een zonnige vakantiebestemming zal voor heel wat gezinnen niet betaalbaar zijn. Aanbod van nabije recreatie zal eens zo belangrijk zijn. En we mogen ook niet vergeten dat de pandemie nog niet voorbij is en mensen graag in openlucht vertoeven’, vertelt raadslid Carina Jankowski.

‘Uit de visie van de gedeputeerde blijkt dat het fysieke en mentale welzijn van de bewoners helemaal geen prioriteit is. Terwijl wij met onze Vooruit-fractie wel inzien dat een zwembad niet alleen een sportieve rol speelt, maar ook een sociale én educatieve functie vervult. Ik begrijp dan ook niet dat de gedeputeerde de samenhang tussen ontspanning en welzijn van haar inwoners niet ziet’, vult Jankowski aan.

‘Wat we ook absoluut niet uit het oog mogen verliezen is dat het zwembad van onze Halve Maan een belangrijke toeristische impact heeft op de stad Diest. Niet alleen wat de korte verblijven in bijvoorbeeld de B&B’s betreft, maar ook op vlak van de gehele lokale horeca en handel. Tout court als waardevol element voor de stad Diest in het algemeen,’ zegt Florquin.

Groen en groei kunnen hand in hand gaan!

Maar volgens de bevoegde gedeputeerde zou een zwembad als dusdanig maatschappelijk niet meer te verantwoorden zijn wegens niet duurzaam. Maar ook daar wil Jankowski de gedeputeerde adviseren. ‘Ondertussen bestaan er concrete innovatieve technieken waardoor het gebruik van energie en grondstoffen in zwembaden omlaag kan. Dit vraagt uiteraard onderzoek en inspanning maar het kan naast milieuwinst ook leiden tot financiële voordelen. Werk maken van verduurzaming bij verbouwing of renovatie van zwembaden is nodig, maar vooral, het is ook mogelijk! Zo kan je tot vermindering van gebruik van energie en chemicaliën komen, tegen een lagere exploitatiekost. Je moet deze investering in de toekomst natuurlijk wel wíllen doen… Groen en groei kunnen echt wel hand in hand gaan’, zegt Jankowski.

Wat ten slotte de uitbatingskosten betreft zal de provinciale Vooruit-fractie de gehele en gedetailleerde overzichten per provinciaal openluchtbad uitpluizen.

De provincieraad waar dit agendapunt ter bespreking en stemming wordt voorgelegd gaat door op 22 maart, vanaf 14u in het provinciehuis te Leuven en is voor iedereen toegankelijk. Vanuit Vooruit Diest zal er zeker een afvaardiging aanwezig zijn.

 

Meer info: Carina Jankowski, raadslid en voorzitter Vooruit Diest 0497/78 95 50


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant