Nieuws

LOKAAL: Vooruit Diest veegt nieuw parkeerplan van tafel.

Team Vooruit

Wednesday 27

October 2021 10:01

Het nieuwe Diestse parkeerplan gaat in vanaf 1 november. Maar wanneer het van Vooruit Diest afhangt, mag het plan worden opgeborgen en mag het bestuur haar huiswerk opnieuw maken.
Bestuur mag haar huiswerk opnieuw maken
‘Hoe vaker we het doornemen en hoe meer alternatieve parkeerplannen we onderzoeken, hoe meer we ervan overtuigd zijn dat het bestuur (Open Diest en DDS) het Diestse parkeerplan anders had kunnen aanpakken’, zegt Vooruit voorzitter en raadslid Carina Jankowski. ‘We hebben dit plan dan ook niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 25 oktober. Het is te oubollig, getuigt van weinig duurzame gedachten en is vooral gericht om extra stadsinkomsten te genereren. Vanuit onze Vooruit-fractie hebben we dan ook gevraagd dat het bestuur haar huiswerk opnieuw zal maken. Of ze dat ook gaan doen, is natuurlijk nog de vraag.’

De pendelaar wordt ontmoedigd zonder alternatief
Elke dag parkeren heel wat pendelaars tussen Schaffen (Schoonaerde) en Molenstede (Fort Leopoldlaan). Ook de Turnhoutsebaan tot aan het kruispunt met de Citadellaan is een vaste parkeerplaats voor pendelaars. ‘Pendelaars die hier nog willen parkeren, krijgen vanaf het voorjaar een rekening van het Diestse stadsbestuur gepresenteerd. Die kan al rap oplopen tot €8 per dag. Hiermee wordt de duurzame pendelaar toch ontmoedigd! Wat een vreemde maatregel voor een stad die zowel een lokaal als provinciaal milieucharter ondertekent. Ze krijgen wel nog de mogelijkheid om een pendelkaart aan te kopen, maar die biedt uiteraard geen garantie op een parkeerplaats. Als alternatief kunnen ze dan parkeren op de stationsparking die gelijktijdig betalend wordt.’


Duurzame visie ontbreekt


Jankowski is duidelijk verontwaardigd over het gebrek aan een duurzame visie binnen dit nieuwe parkeerplan. ‘Als je wil dat mensen zich duurzaam verplaatsen vanuit of binnen je stad, dan moet je interessante en haalbare alternatieven aanbieden. Zo hebben wij er destijds mee voor gezorgd dat er een mooi wandelpad tussen de parking ‘Kluisberg’ en het centrum werd verwezenlijkt. Op dergelijke acties dien je als bestuur in te zetten. Een ander voorstel dat we tijdens de Gemeenteraad deden is om een pendelbusje vanuit de deelgemeenten naar het station of het stadscentrum, of vanaf de randparkings naar het station te voorzien. Dit voorstel werd trouwens ook geopteerd tijdens het burgerparticipatietraject. Hoe dan ook, we proberen ons bestuur aan te moedigen om duurzame lokale alternatieven te onderzoeken en uit te werken; wat het ook mag zijn.’


De stad schakelt daarnaast ook over naar 1 grote parkeerzone waarbinnen het €1/uur tarief geldt. Ook deze beslissing begrijpt Vooruit niet. ‘Het tarief van de goedkoopste en grootste parkeerzone (huidige groene zone) wordt verhoogd. Als doekje voor het bloeden wordt het tarief van de kleinste zone (huidige oranje zone) verlaagd. Ik weet niet welke mensen hier nog in trappen. Het bestuur had evengoed het laagste tarief van de groene zone als algemeen tarief in te voeren. Maar neen, men maakte een andere keuze. Deskundigen zijn het er trouwens over eens: wanneer je het financieel voordeel van verder parkeren afneemt, neemt het verkeer in het winkelkerngebied toe. Laten we hopen dat al die deskundigen zich vergissen…’ zegt Vooruit raadslid Carina Jankowski.
Andere maatregelen die ook wijzen op het verhogen van financiële inkomsten is het wijzigen van enkele blauwe zones (gratis parkeren) naar betalende zone. Naast het extra innen van parkeergelden, zal voor de betrokken bewoners de bewonerskaart dus ook niet meer gratis zijn. Voortaan mogen ze deze ook betalen(€60 voor een 1ste wagen - €180 voor een bijkomende wagen). De mogelijkheid om 2x 30 minuten gratis te parkeren in het centrum wordt ook herleid tot 1x per dag.
(zie verder op volgende pagina)


Daarnaast vroeg raadslid Jankowski reeds in september een overzicht van de financiële impact van dit parkeerplan. ‘Ik beschik tot op vandaag over geen enkel financieel overzicht. Hoe kan je nu als bestuur een dergelijke beslissing nemen als je de financiële gevolgen niet hebt berekend?!’aldus Jankowski.
Beloofd is beloofd. Of toch niet..
‘Ik herinner me nog de verkiezingsbeloften van Open Diest: we gaan de parkeertarieven verlagen en zorgen voor een parkeerbeleid op maat van de burgers. Van deze beloften blijft er toch maar bitter weinig over. Er worden enkel bijkomende betalende parkeerzones gecreëerd. De slogan ‘Diest durft’ klopt dan wel weer helemaal. Ja, Diest durft nogal…’ sluit Jankowski af.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant