Nieuws

LOKAAL: Toekomstgericht bosbeheer voor 175 ha bos in gemeente Essen

Team Vooruit

Thursday 17

June 2021 10:33

Planmatige aanpak

Nadat in 2014 de gemeente Essen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Bosgroep Antwerpen Noord vzw samenwerkten aan de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan, slaan ze in 2021 opnieuw de handen in elkaar. Samen gaan ze het beheerplan evalueren en het beheer aanpassen aan de nieuwste inzichten. Gemeente Essen vroeg daarom aan Bosgroep Antwerpen Noord om het beheer van de 175 ha gemeentelijke bossen sinds 2014 te evalueren.

 

 

De Bosgroepen spelen al langer een cruciale rol in de ondersteuning van lokale besturen en privé-eigenaars, maar sinds vorig jaar fungeren ze echt als partner van lokale besturen. Vooral rond bosuitbreiding zien we steeds meer vragen binnenkomen voor ondersteuning of om samen een traject te starten, een sterk signaal! Zo werken we als provincie samen met Bosgroepen en gemeenten aan een gezonde, biodiverse en klimaatrobuuste leefomgeving.

Blik op de toekomst

 

In het ‘Uitgebreid bosbeheerplan’ van 2014 zijn verschillende private bossen, bosdomeinen van ANB en gemeentebossen opgenomen. Op basis van die gegevens werden doelstellingen voor de toekomst geformuleerd en maatregelen opgesteld om die doelstellingen te bereiken. Zo werden een aantal bosbestanden uitgedund om de sterkste, meer waardevolle bomen vrij te stellen. Op andere plaatsen in de Horendonkse bossen werd naaldbos omgevormd naar een meer gemengde vorm. Op termijn zullen deze bossen evolueren naar eiken-berkenbossen, die van nature in de streek voorkomen en meer bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Simon De Smedt, medewerker bij Bosgroep Antwerpen Noord legt uit hoe de Bosgroep te werk zal gaan bij de evaluatie van dit ‘Uitgebreid bosbeheerplan’: “De komende vier jaar bekijken we welke maatregelen toegepast werden en welk effect ze hadden. We zullen een nieuwe aanpak uitwerken die afgestemd is op de huidige wetgeving en nieuwe uitdagingen zoals verdroging en klimaatwijziging aanpakken. Daarvoor bundelen we de terreinkennis van de lokale boswachter met de bosexpertise van de Bosgroep en de toekomstvisie van de gemeente. Zo zullen we onder andere loofbos aanplanten waar er open plekken gemaakt zijn, de graslanden en heidegebieden opwaarderen en het recreatief netwerk in kaart brengen.

Helmut Jaspers (Vooruit), schepen van leefmilieu in Essen reageert tevreden: “Met deze samenwerkingsovereenkomst investeren we de komende jaren bovenop de reguliere inspanningen bijkomend € 130.000 aan duurzaam bosherstel, bosbeheer, het onder controle brengen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers en in het klimaatrobuuster maken van onze bossen. Hiermee doet Essen een aanzienlijke extra investering in natuur, die op termijn ongetwijfeld ook een positieve invloed zal hebben op het vlak van klimaat en CO2-opslag, fauna en flora en op het beleven van de natuur”.

Wie zijn de Antwerpse Bosgroepen?

De provincie Antwerpen telt vier Bosgroepen. Met de financiële steun en ondersteuning van de provincie begeleiden en adviseren zij boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies en informatie bij het bosbeheer en hulp bij de administratie. De Bosgroepen vormen hét aanspreekpunt voor de aanplant van nieuwe bossen en bosuitbreiding, zowel voor privé-eigenaars als lokale besturen. Meer info op www.bosgroep.be

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant