Nieuws

LOKAAL: Stad Leuven ondersteunt jongeren, tijdens en na de coronacrisis

Team Vooruit

Tuesday 13

April 2021 17:29

De coronacrisis is voor velen erg zwaar. Ook voor jongeren en studenten is het een uitdagende periode. Zij moeten creatief zijn  om hun vrienden nog op een veilige manier te zien, te leren en te studeren, te sporten, naar de jeugdbeweging of sportclub te gaan en te ontspannen. Stad Leuven voorziet in het kader van het relanceplan een extra budget van om en bij de 800.000 euro voor de uitwerking van een aantal maatregelen om jongeren en studenten te versterken in hun veerkracht en hen te ondersteunen om de draad terug op te pikken.

"We verwachten nog vaak dat alles gewoon doorgaat zoals vroeger, terwijl tijdens corona niets is zoals voorheen.” Dat antwoordde een meisje op het platform SOM1000 op de vraag waar zij van wakker lag als ze dacht aan onderwijs in tijden van corona. “Dat is precies waarom corona voor veel jongeren zo zwaar weegt. Ze hebben de voorbije periode hun veerkracht getoond, en dat in soms moeilijke persoonlijke of gezinsomstandigheden. We willen er als stad zijn voor de jongeren, tijdens en ook na de crisis. De meeste jongeren hebben het voorbije jaar ontzettend hun best gedaan om de regels te volgen en zo mee de risicogroepen te beschermen. We willen hen met onze acties helpen om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen en terug met vertrouwen naar de toekomst te kijken”, zeggen schepenen Vansina, Van Oppens en Wadera.

Iedereen mee
De crisis heeft bevestigd dat onderwijs een hefboom is, vooral ook voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. Om gelijke kansen te scheppen is een doelgerichte aanpak nodig. De stad heeft de voorbije periode sterk ingezet op het rechttrekken van de digitale ongelijkheden en op leerachterstand. Samen met de scholen zal de stad heel gericht zoeken naar nog andere acties die nodig zijn. “Want we willen dat in Leuven alle kinderen en jongeren, ongeacht de sociale en financiële thuissituatie, ongeacht hun afkomst, gelijke kansen hebben om via onderwijs te bouwen aan hun toekomst”, besluiten de schepenen.

Het voorbije jaar werd duidelijk, dat de samenleving een inhaalbeweging moet maken, om iedereen digitaal te krijgen. Al van bij het begin van de crisis doet de stad extra inspanningen om alle leerlingen online te krijgen. Want enkel zo konden ze de lessen volgen, in contact blijven met hun leerkrachten en hun medeleerlingen ontmoeten.

“Sinds het begin van de crisis verdeelden we bijna 700 laptops aan kinderen en jongeren die er thuis geen hadden. En dat blijven we doen. Want, een computer met internet gecombineerd met de juiste digitale vaardigheden, heb je nodig om mee te zijn. We zetten dus ook sterk in op digi-buddy’s en op opleiding zodat Leuvenaars leren werken met de computer, dat ze deze kunnen gebruiken om te studeren of te werken, om sociaal contact te onderhouden. En dat ze leren er ook verstandig mee om te gaan”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

Naast deze digitale ondersteuning, is er ook nood aan bijkomende ondersteuning om de leerachterstand weg te werken. Zo organiseerde de stad, samen met het onderwijsnetwerk SOM en gesteund door vele vrijwilligers, de voorbije zomer een zomerschool. Daar kregen leerlingen die de overstap maakten naar het secundair onderwijs, en leerlingen uit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) extra begeleiding en bijkomende oefenkansen. “Zo konden zij vol zelfvertrouwen aan het nieuwe schooljaar starten. Deze zomervakantie bouwen we verder op deze ervaring. En zullen we opnieuw een zomerschool inrichten. Ook na de zomervakantie krijgen de leerlingen die er baat bij hebben, bijles, begeleiding en ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld via een buddy of een repetitor”, zegt schepen Lalynn Wadera.

Voor studenten bekijkt de stad samen met de onderwijsinstellingen en LOKO of er in juni veilige bloklocaties ingericht kunnen worden.

Veerkracht versterken
Het voorbije jaar werd duidelijk dat jongeren het moeilijk hebben en dat ze nood hebben aan ondersteuning op verschillende vlakken. Hun veerkracht is door corona op de proef gesteld. De stad wil hen ondersteunen om veerkrachtig te blijven. De Leuvense jeugddienst deed de voorbije periode verschillende campagnes rond welzijn. Met verschillende online middelen (filmpjes, postkaartjes, instagrampolls) gaan ze in gesprek met jongeren over hoe ze zich voelen, waarbij de thema’s depressie, stress, psychisch welzijn, zelfmoordgedachten, moeilijke gezinssituaties … aan bod komen. De jeugdwerkers polsten bij jongeren over hoe ze de lockdown ervaren en via de ‘How do they feel – online toolbox’ kwam een online gesprek met Leuvense jongeren en hulverleners van het JAC tot stand. "Door sociale media als primair kanaal in te zetten, bereiken we veel jongeren die op zoek zijn naar handvaten en hulp. Ook in de toekomst laten we jongeren niet los en blijven we hen ondersteunen via sociale media", alsdus schepen Vansina.

Bovendien worden extra outreachende jongerenwerkers ingezet die de jongeren opzoeken bij hen in de buurt en een actieve rol opnemen.  In gesprek gaan met de jongeren, hen aansporen de regels goed op te volgen in ieders belang is een belangrijke poot in ons geïntegreerd beleid. Jongeren weten zo dat ze gehoord worden en dat er ook naar hen geluisterd wordt.

Verder zet de stad via de ondersteuning van Leuvense scholen ook sterk in op het psychisch welbevinden van leerlingen  “In deze crisis hebben we ervaren hoe belangrijk de school ook is als plek waar kinderen en jongeren ontmoeten, experimenteren, hun gevoelens kwijt kunnen en soms zelfs tot rust komen”, aldus Lalynn Wadera. Schoolondersteuners in het lager onderwijs en brugfiguren in het secundair onderwijs zullen leerlingen helpen om hulp op maat te vinden. Daarnaast zullen ze schoolteams  adviezen en concrete tips geven om met die psychosociale problemen om te gaan. Het onderwijsnetwerk SOM zal leerlingen en leerkrachten helpen in hun zoektocht naar een manier om coronaveilig school te maken waarbij iedereen zich goed voelt.

"Omdat nu alle andere activiteiten op school wegvallen is naar school gaan herleidt tot enkel nog les volgen. Om jongeren een hart onder de riem te steken werkte de stad een kunstzinnig traject uit waarbij leerlingen een raamtekening met een positieve, hoopgevende boodschap konden aanbrengen in hun school", aldus schepen Vansina. "Deze actie kende een groot succes en zal ook in de toekomst opnieuw aangeboden worden." Jongerenwerkers bekijken ook de mogelijkheden om tegen het einde van het schooljaar een kleinschalig evenement op speelplaatsen te organiseren, zodat het schooljaar op een leuke manier kan afgerond worden.

Ook voor de zowat 50.000 studenten in Leuven valt de coronacrisis zwaar. Lessen op de campus zijn beperkt en het sociaal leven staat al meer dan een jaar op een erg laag pitje. “De studententijd is niet alleen een tijd van studeren, maar ook van veel sociaal contact en vrienden smeden voor het leven. Corona gooit op dat vlak heel wat roet in het eten, maar we proberen er het beste van te maken”, verwoordt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens het. Stad Leuven zal middelen vrijmaken om samen met de onderwijsinstellingen de mogelijkheden van een digitale toepassing te bekijken. Die toepassing moet studenten met dezelfde interesses makkelijker met elkaar in contact brengen. “Zo hopen we eenzaamheid bij studenten tegen te gaan en willen we studenten helpen om makkelijk nieuwe contacten te leggen, op een coronaveilige manier zolang de coronacrisis woedt, maar ook nadien”, aldus Van Oppens.

Vrijetijd en ontspanning voor jongeren
Je kunnen ontspannen, vrienden ontmoeten, je vrijetijd beleven zoals je zelf wil… Corona zorgt ervoor dat dat een pak moeilijker is geworden. Terwijl het – zeker voor jongeren – energie geeft en een cruciale rol in hun leven en mentaal welzijn speelt. De stad ondersteunt daarom vrijetijd en ontspanningsmogelijkheden.

Veel kinderen en jongeren hebben geen tuin terwijl bewegen in de buitenlucht zowat de enige optie is voor hen om zich uit te leven. “Daarom komen we ook tegemoet aan de nood van jongerenruimte in het openbaar domein. Ze moeten zich thuis kunnen voelen in Leuven”, aldus schepen van jeugd Dirk Vansina.

Voor de kinderen worden bijkomende speelimpulsen voorzien in het centrum. Daarnaast worden er extra monitoren en jobstudenten ingezet, organiseert de stad zomerdorpen, twee wijkspeelpleinen en onderzoekt ze of ze extra buitenspeelweken in het bos kan aanbieden. Voor het verderzetten van een jeugdaanbod tijdens het voorjaar wordt er outdoor overkappingsmogelijkheid voorzien op de binnenkoer van de Romaanse Poort. “Bij tieners merken we vooral dat skaten nog populairder is geworden tijdens de lockdownperiodes en daarbij kwam dan ook de structurele nood aan meer skate-infrastructuur naar boven”, weet schepen Vansina. “Samen met de skaters zelf bouwden we een permanentiesysteem uit om de huidige, druk bezochte skateparken op een veilige manier open te houden. Tegen de zomervakantie plaatsen we drie mobiele skateparken, op den Bruul, in de Pakenstraat en op het Sint-Agathaplein. Het pas geopende skateterrein aan Casablanca is trouwens een groot succes.”

“Bij jeugdverenigingen was vooral de financiële impact van de coronacrisis groot. Bij de start van de crisis ondersteunden we de organisaties met de aankoop van veiligheids-, signalisatie- en hygiënemateriaal en via een tweede coronafonds compenseren we het verlies van inkomsten en de extra kosten voor de coronaveilige organisatie van hun kampen. Ook de uitbetaling van algemene werkingstoelagen voor jeugdverenigingen blijven we consequent doortrekken”, zegt schepen Dirk Vansina. “Op die manier steunen we de jeugdbeweging zodat hun algemene werking kan doorgaan. En geven we hen perspectief door hen te stimuleren plannen te maken voor de post-coronaperiode.”

Voor studenten is er de activiteitenmatrix, opgesteld door de stad, de onderwijsinstellingen KU Leuven, UC Leuven-Limburg en LUCA School of Arts, studentenkoepel LOKO en politie Leuven. "Per activiteit is bepaald welk protocol geldt, of het door kan gaan en hoe het coronaveilig georganiseerd kan worden. We hopen dat er snel meer mogelijk wordt en zullen studenten helpen bij het organiseren van coronaveilige activiteiten”, licht schepen Van Oppens toe. De stad en de partners blijven ook de komende maanden inzetten op preventie en sensibilisering hierrond. Wat de heropening van de horeca betreft zal ook specifiek met de fakbars overlegd worden, om te bekijken hoe ze op een coronaveilige manier hun deuren weer kunnen openen.

Om elkaar te kunnen ontmoeten, trekken studenten naar de vele mooie parken en pleinen in Leuven. Om dat goed te omkaderen en veilig te laten verlopen heeft de stad een aantal acties ondernomen. "We maken samen met LOKO en de onderwijsinstellingen extra publiciteit voor de vele parken en pleinen in onze stad, ook de bij de studenten minder gekende parken. Zo willen we de mensen zoveel mogelijk spreiden over de stad en zo drukte voorkomen", aldus Van Oppens.

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant