Nieuws

LOKAAL: Zone 30: ja, maar niet zonder begeleidende maatregelen

Team Vooruit

Wednesday 09

June 2021 17:48

Vandaag hebben alle woonwijken in het stadscentrum het statuut van zone 30. Terecht, want in woonwijken is de doorstroming van het autoverkeer ondergeschikt aan de bewegingsruimte voor de voetgangers en de fietsers en aan de leefbaarheid van de buurt. 

De gemeenteraad besliste dat binnenkort ook de invalswegen deel zullen uitmaken van de zone 30. Het gaat dan om straten zoals de Dalstraat-Hazewindstraat, het Moleken-Langhalsbeekstraat, de Driegaaienstraat, de Antwerpse Steenweg, de Hofstraat en het eerste deel van de Plezantstraat.

Vooruit heeft zich bij de stemming onthouden. Niet omdat we tegen de uitbreiding van de zone 30 op zich zijn. Wel omdat dit gebeurt zonder begeleidende maatregelen om de 30 km/u effectief af te dwingen. 

De uitbreiding gaat stuk voor stuk om straten die uitnodigen voor een hogere snelheid. De breedte van de straat laat dit toe, vaak zijn er aanliggende fietspaden (Antwerpse Steenweg, Hofstraat, Plezantstraat,…) en in al deze straten hebben de automobilisten voorrang op de kruispunten. Dat blijft zo en evenmin is er een programma om door infrastructurele maatregelen (versmallingen, poorteffecten, plateaus,…) de 30 km/u effectief af te dwingen.

De maatregel dreigt daarmee vooral tot wrevel te leiden. Bij de automobilisten, omdat ze zich moeten houden aan een snelheidslimiet die niet realistisch lijkt. Bij de bewoners van de betrokken straten, omdat de zone 30 vaak niet nageleefd zal worden. En bij de mensen in de buurt, omdat het sluipverkeer dreigt toe te nemen.

Vooruit heeft aangedrongen om deze maatregel al na twee à drie maanden te evalueren en te zien wat het effect is op de werkelijk gereden snelheid, op de verkeersveiligheid en op de verkeersstromen in de stad. Niet om de maatregel terug te schroeven, maar om hem beter af te dwingen indien dit nodig blijkt. 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant