Nieuws

LOKAAL: Relanceplan wil Leuven weer doen bruisen

Team Vooruit

Thursday 15

April 2021 12:28

Leuven is een bruisende stad waar altijd wel iets te beleven valt, zowel voor Leuvenaars als voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar door de coronacrisis viel dit vorig jaar grotendeels stil. Sport- en cultuurevenementen werden afgelast en clubs, verenigingen en artiesten kregen rake klappen. Talrijke werknemers en zelfstandigen in de culturele en eventsector kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen en vele sportclubs zien zowel inkomsten als ledenaantallen dalen. Stad Leuven stelt daarom een sterk steunplan voor om Leuven weer volop te doen bruisen.

Relanceplan cultuur verder uitgewerkt
"Vorig jaar maakten we samen met de kunst- en cultuursector een stevig ondersteuningsplan op", steekt schepen van cultuur, toerisme en evenementen Denise Vandevoort van wal. "Met een noodfonds voor kleine organisaties, verenigingen en individuele kunstenaars, een herstelfonds voor de grotere cultuurhuizen en een zomerprogrammatie die focuste op lokale artiesten en freelancers. Allemaal vanuit de veronderstelling dat het cultuurleven vanaf het najaar voorzichtig weer kon opstarten." Intussen blijkt helaas dat de gevolgen van corona ook in 2021 zullen blijven doorwegen. "We hebben daarom terug de koppen bij elkaar gestoken en werken met de sector het relanceplan verder uit", vervolgt Vandevoort. "We zullen de maatregelen gefaseerd uitrollen naargelang de noden. In totaal is hiervoor nog 900.000 euro beschikbaar in 2021 en 2022. Een nieuw noodfonds van 150.000 euro is zopas gelanceerd en richt zich naar individuele cultuurprofessionals, zoals freelance kunstenaars, theatertechnici en lesgevers. In de komende maanden werken we verder zodat alle spelers in de cultuursector – van kunstenaars over verenigingen tot kleine gezelschappen en grote huizen – Leuven weer kunnen laten bruisen. Zo zitten momenteel een projectenfonds voor kleinschalige culturele initiatieven en steun voor een straffe zomer- en najaarprogrammatie in de pijplijn."

Ruimte voor evenementen
De ‘Anderhalvemetersessies’ vormden het zwaartepunt van de zomerprogrammatie van 2020. Dit jaar kiest Leuven voor een andere formule. "We kijken uit naar een geschikte plaats buiten de stadsring waar coronaveilig concerten kunnen plaatsvinden", vertelt Vandevoort. "Maar ook in de binnenstad valt er zeker veel te beleven. De gloednieuwe Velodroom aan de podiumkunstensite wordt het prachtige decor voor uiteenlopende initiatieven, er zijn de activiteiten in het kader van 200 jaar Kruidtuin en natuurlijk klassiekers zoals de Zomer van Sint-Pieter, de zomerfilms en de orgelconcerten. Ook voorzien we in het stadspark mogelijkheden voor verenigingen om te repeteren of op te treden. In totaal hebben we voor de Zomer van Leuven maar liefst 600.000 euro opzijgezet. En in het najaar is er het Knal! Stadsfestival. Noteer dat alvast maar in jouw agenda."

Eindelijk hoopvolle vooruitzichten voor de cultuur- en evenementensector, maar ook goed nieuws voor de Leuvenaar. "Deze activiteiten geven een boost aan het mentale welzijn van ons allemaal", zegt Vandevoort. "Terug meer leven in de brouwerij, nieuwe mogelijkheden om te genieten en elkaar voorzichtig te ontmoeten. En ook de veelgeplaagde handel en horeca profiteren mee. Was het al maar zover!"

Financiële steun voor de sportsector
Ook de sportsector kwam onder zware druk te staan. Omdat de coronamaatregelen in een snel tempo veranderden, was flexibiliteit en creativiteit nodig. Clubs zagen ook hun inkomsten aanzienlijk dalen, want wedstrijden en events – die voor velen het budget in evenwicht houden – werden afgelast. “Daarenboven hernieuwen niet alle leden hun lidmaatschap, en betalen sommige clubs zelfs lidgeld terug. We begrijpen die beslissing natuurlijk, al maakt dat het des te zwaarder voor onze sportclubs zelf”, zegt schepen van sport Johan Geleyns. “Om de financiële en sportieve kater te verzachten, doen we voor het tweede jaar op rij forse inspanningen voor onze sportverenigingen. We maken daarom ruim 1,5 miljoen euro voor de sportsector vrij.”

Zo komt er een extra financiële ondersteuning van 350.000 euro voor erkende sportverenigingen, op basis van ledenaantallen van de clubs. “Het gaat om de aantallen uit 2020, van voordat de coronacrisis toesloeg”, verduidelijkt Geleyns. “Deze extra steun kwam er in participatie met de sportraad. De sportverenigingen kaartten in de digitale praatcafés van de sportraad de moeilijke situatie van vele sportclubs aan. Een extra financiële ondersteuning bleek broodnodig.”

Daarnaast moeten clubs dit jaar opnieuw geen huurgeld betalen voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties waar ze hun activiteiten organiseren. De voorziene reguliere werkings-, vormings- en topsporttoelagen worden dit jaar bovendien gewoon behouden. Ondanks hun verminderde werking krijgen clubs de toelage dus toch uitbetaald. Bovendien gaan sommige grote sportmanifestaties en ook de bijzondere sportactiviteiten opnieuw niet door omwille van de opgelegde coronamaatregelen. Voor de organisatie daarvan wordt normaal een toelage uitgekeerd en ook hier zullen clubs dus opnieuw kunnen rekenen op de afgesproken toelage. De toelagemaatregelen vormen samen een investering van in totaal ongeveer 600.000 euro.

“Hun inkomsten hangen meestal af van deze events. Vaak gaan ze al maanden vooraf engagementen aan. Als het event en dus de inkomsten wegvallen, en daarbovenop ook de toelage wegvalt, zou dat voor sommige clubs de doodsteek betekenen”, legt Geleyns uit. “Daarnaast hebben de clubs ook op onze expliciete vraag extra inspanningen geleverd om activiteiten te voorzien rond het thema Europese sportstad 2021, de titel die Leuven vorig jaar kreeg van ACES Europe. Ze kregen daarvoor in ruil een hogere toelage, maar ook die activiteiten kunnen niet doorgaan. Het spreekt voor zich dat we hen ook in die extra kosten tegemoetkomen.” In ruil vraagt de stad wel om de voorziene events in 2022 alsnog te realiseren.

Johan Geleyns: “Het is een erg onzeker jaar voor iedereen die evenementen en activiteiten organiseert, en dat is voor sport niet anders. Daarom beslisten we om de toelagen gewoon uit te keren, ongeacht of de events uiteindelijk doorgaan. Hiermee geven we de Leuvense sportclubs een vorm van zekerheid in een onzeker en snel veranderend jaar.”

Sporten en bewegen als beleving
Dat bewegen belangrijk is voor ons mentale welzijn, werd het afgelopen jaar wel duidelijk. Daarom blijft stad Leuven ook recreatief sporten en buurtsporten promoten, onder andere in het kader van Europese Sportstad 2021. Zo moedigt Leuven haar inwoners aan deel te nemen aan sportieve uitdagingen, gekoppeld aan wedstrijden en prijzen. Via de app Strava fietsen en wandelen Leuvenaars zo in het digitale ‘team Leuven’ de kilometers bij elkaar. Ook het Beweeglint, de sportieve route die 14 beweegbanken met elkaar verbindt, is een veelgebruikte troef. Omdat de veelzijdige bank oefeningen toelaat op elk niveau, worden ze ook gebruikt door de coaches van ‘Bewegen op Verwijzing’ en ‘Moving Neighbours’. En ook de online beweegvideo’s van Tofsport voor senioren en gezinnen blijven toegankelijk.

En dan zijn er nog de Tofsportkampen. De snel veranderende regels voor sportactiviteiten tijdens de paasvakantie maakten het een waar gepuzzel voor organisatoren. Waar het kon, organiseerde men nog zo veel mogelijk kampen in bubbels van tien – een prestatie om terecht fier op te zijn, aldus Geleyns. De vzw Tofsport ontvangt bovendien een extra toelage voor sportkampen om de kampen die geannuleerd werden, volledig te vergoeden en om bij de kampen die kunnen doorgaan, extra in te zetten op veiligheid door extra mensen en extra beschermmateriaal in te zetten.

Het meest kijkt Leuven echter uit naar het WK wielrennen in september. “Het WK zorgt voor een enorme opkikker in het belevingsgevoel bij onze Leuvenaars en onze lokale sportverenigingen”, zegt Johan Geleyns. “We ontvingen ook een toevloed aan aanvragen voor randactiviteiten uit verschillende sectoren. Het WK trekt duidelijk uit alle hoeken enthousiastelingen aan en dat zal Leuven als culturele stad en als toeristische bestemming ongetwijfeld een enorme boost geven.”

Toerisme doen herleven
“Het WK Wielrennen betekent zeker een opsteker voor het toerisme in Leuven”, beaamt Vandevoort.  “Ook deze sector kreeg het immers zwaar te verduren. De bezettingsgraad van de logies bedraagt momenteel slechts 10%. Dat is uiteraard veel te weinig om rendabel te zijn. Daarom heeft de stad in 2020 en 2021 de verblijfstaks kwijtgescholden. Toch een besparing voor de sector van ruim 430.000 euro in 2021. Bovendien zetten we met Visit Leuven verschillende communicatiecampagnes op poten om Leuven in binnen- en buitenland te promoten. Hiervoor verhogen we het budget met zo’n 165.000 euro naar 410.000 euro. Ook zal de logiessector kunnen intekenen op een 1+1campagne, waarbij klanten een verwenpakket van de stad krijgen bij een boeking. Hiervoor maken we 90.000 euro vrij."

Bewoners zijn grootste troef
Deze maatregelen doen Leuven hopelijk straks weer bruisen als vanouds. "Al blijven onze inwoners en verenigingen onze grootste troef", besluit Vandevoort. "We hebben dan ook beslist om het verenigingsleven niet los te laten. We gaven vrijstelling van huur of erfpacht, behielden algemene werkingstoelagen en legden de nodige soepelheid aan de dag bij de beoordeling van projecttoelagen. Kiezen voor verenigingen is de beste investering. Dat merk ik ook als schepen van senioren. Hun engagement was in deze tijden van goudwaarde!"

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant