Nieuws

LOKAAL: Leuvenaars werken mee aan aangename en veilige buurten

Team Vooruit

Friday 30

April 2021 21:05

De stad Leuven is gestart met de opmaak van mobiliteitsplannen voor Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, Spaanse Kroon en Kessel-Lo. Die plannen zullen het wonen en leven er nog aangenamer maken en ervoor zorgen dat iedereen zich er veilig en vlot kan verplaatsen. De stad stelt deze plannen samen met de bewoners op, want zij hebben een goed zicht op de knelpunten en uitdagingen in hun buurt. In een eerste fase die nog loopt tot en met 9 mei, kunnen inwoners concrete verbeterpunten op een kaart doorgeven.

 

“Niemand die beter kan aangeven hoe de mobiliteit in de buurt ervaren worden en waar nog onbenutte kansen liggen dan de mensen die er wonen,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Zo willen we de deelgemeenten aangenamer en veiliger maken.”

“Eind vorige maand stelden we het mobiliteitsplan voor Wilsele-dorp voor met enkele gerichte ingrepen om het sluipverkeer terug te dringen, de parkeerdruk te verlagen en werk te maken van veiligere fietsverbindingen. Ondertussen hebben we ook de aftrap gegeven voor mobiliteitsplannen voor Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, de Spaanse Kroon en Kessel-Lo. In 2022 starten we met een plan voor Heverlee”, schetst schepen van mobiliteit David Dessers. “Op verschillende manieren nodigen we de komende maanden bewoners uit om mee na te denken hoe we de leefbaarheid en verkeersveiligheid in onze straten kunnen verbeteren.”

Verbeterpunten doorgeven tot en met 9 mei
Inwoners kunnen op verschillende momenten hun mening geven. In een eerste fase, die nog loopt tot en met 9 mei, kunnen bewoners op interactieve kaarten op de website van de stad verbeterpunten toevoegen. Op die kaarten staan al heel wat verbeterpunten aangeduid die Leuvenaars en buurtcomités in het verleden al doorgaven of signaleerden op het platform ‘Leuven, maak het mee’. Eerdere suggesties worden op die manier meegenomen. “Verbeterpunten kunnen bijvoorbeeld gaan over sluipverkeer, ontbrekende fietsverbindingen, hoge parkeerdruk of onveilige oversteekplaatsen voor voetgangers”, verduidelijkt Dessers.

Mobiliteitsscenario's uitwerken in overleg met de buurt
“In een tweede fase zal het ontwerpteam de voorstellen en verbeterpunten verwerken en verschillende mobiliteitsscenario's uitwerken in overleg met buurtbewoners. We voorzien in elk deelgebied een apart inspraaktraject”, licht burgemeester Ridouani toe. “Na de zomer kunnen inwoners hun bemerkingen en suggesties over de mobiliteitsscenario’s doorgeven. Eind dit jaar worden dan de plannen aan de inwoners voorgesteld.” Nadien worden de plannen gefinaliseerd en begin 2022 worden ze aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna zal de stad de plannen uitvoeren.

In Wilsele-Putkapel en de Spaanse Kroon kunnen bewoners zich kandidaat stellen voor een werkgroep. Die werkgroep zal telkens twintig buurtbewoners tellen en zal intens samenwerken met het ontwerpteam rond het mobiliteitsplan. Bewoners van Wilsele-Putkapel en de Spaanse Kroon kunnen zich kandidaat stellen tot en met 9 mei via de website www.leuven.be/mobiliteit-spaanse-kroon en www.leuven.be/mobiliteit-wilsele-putkapel.

In Kessel-Lo loopt sinds januari ‘Vorm 3010’, een intensief traject waarbij Kesselaars de toekomst van het openbaar domein - waaronder de mobiliteit - vorm geven. Een geloot burgerpanel van vijfentwintig Kesselaars stelde zopas tien prioriteiten op op basis van de resultaten van de recente bevraging die 3.619 mensen invulden. Kesselaars kunnen nu hun concrete ideeën doorgeven over hoe deze prioriteiten vorm kunnen krijgen. Ze kunnen ook stemmen en reageren op ideeën van anderen op www.vorm3010.be. Op basis van die ideeën werkt het burgerpanel samen met het ontwerpteam aanbevelingen rond mobiliteit, ontmoeting en klimaatrobuustheid in Kessel-Lo uit. ‘Vorm 3010’ betrekt de inwoners van Kessel-Lo ook nog later dit jaar. 

In Wijgmaal tot slot loopt sinds de zomer van 2020 het traject ‘Wijgmaal in de steigers’ waarbij inwoners nadenken over het leven en wonen in Wijgmaal. In het najaar van 2020 kreeg de stad al een zicht op heel wat knelpunten en ideeën na een online bevraging over onder andere bereikbaarheid, toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Binnen ‘Wijgmaal in de steigers’ werd er een burgerpanel van vijftien inwoners geloot. Dat burgerpanel bespreekt samen met de stad ideeën om Wijgmaal nog aangenamer te maken: over wonen, natuur en groen, ontspanning, sport en spel, verplaatsingen... Datzelfde burgerpanel zal ook de aanbevelingen rond mobiliteit met het ontwerpteam bespreken.

Meer info:

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant