Nieuws

LOKAAL: Gent – Sleutelbloempark is nu écht avontuurlijke ontmoetingsplek

Team Vooruit

Wednesday 14

July 2021 14:36

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen, stoomt vollen bak door. Alweer werd één van onze parken schitterend vernieuwd. Het ‘Sleutelbloempark’ (met daarbij ook een stuk bos), midden de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg kreeg nieuwe speeltuigen, speelheuvels, zitmeubilair en inheemse bomen en struiken. Achter de voetbaldoelen werden ballenvangers geplaatst om de nieuwe beplanting niet te schaden.

“Het Sleutelbloempark was gewoon een open grasveld met verouderde speeltuigen. Het had nauwelijks belevingswaarde. Nu is het een mooie ontmoetingsplek geworden die verbindend werkt: een plek die buurtbewoners de kans geeft bij te praten na een wandeling, speelmomenten voor ravottende kinderen biedt of een rustplek is op een mooie avond. Dat is mijn grote streefdoel: van zo veel mogelijk openbaar groen de ‘tuinen van de Gentenaars’ maken.”

Initiatief uit de buurt opgepikt

Het initiatief kwam van de buurtgroep Wilde Bernadette, die in 2017 een project indiende voor centen uit het project ‘Burgerbudget’. “Dat werd toen niet weerhouden, maar we zijn wel met die mensen gaan samenzitten. De Groendienst is met hun ideeën aan de slag gegaan om het grasplein avontuurlijk in te richten. Voor de kinderen zijn er nu twee speelheuvels met stammen, een klim- en klautercombinatie, een nestschommel, optrekstangen en een speelhuisje. De kleinsten kunnen zich uitleven in de ‘zandbak’ en op de veerwippers.”

In het park komen in 2022 nog twee nieuwe wandel- en fietspaden. Daarna komen er bijkomende bomen, struiken en zitinfrastructuur.

Park wordt helemaal beschermd

Een deel van het Sleutelbloempark is nu nog bestemd als ‘woongebied’. De Stad Gent kocht dat deel in 2020 en nam het op in het thematisch Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen om het de bestemming ‘zone voor park’ te geven. Zo wil de Stad bestaande groengebieden beschermen en nieuwe kansen creëren voor de aanleg van parken en voor bos- en natuurontwikkeling. Het thematisch RUP Groen zal in het najaar van 2021 definitief vastgesteld worden.

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant